Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

→ tento koloběh řeší základní ekonomickou otázku: Co? Jak? Pro koho?

 • „neviditelná ruka trhu“ funguje ideálně za podmínky dokonalé konkurence;

 • dokonalá konkurence – stav, kdy žádný z podniků ani spotřebitelů nedosahuje takové velikosti, aby mohli ovlivnit tržní cenu;

 • dokonalá konkurence předpokládá dokonalou informovanost kupujících o dodavatelích a jejich cenách, nulové náklady na změnu dodavatele a homogenní produkt.

Tržní síly, nabídka a poptávka

 • Nabídka je množství zboží, které jsou výrobci ochotni vyrobit a prodat za určité ceny.

 • Pro nabídku platí zákon rostoucí nabídky:

  • S růstem ceny zboží (při jinak nezměněných nákladech) roste množství zboží, které výrobci a prodejci na trhu nabízí.

Nabídka může být individuální × tržní × celková (agregátní).

 • Křivka nabídky vyjadřuje reakci výrobců a prodejců na změny cen zboží. Znázorňuje, jaké množství výrobků a služeb při různých cenách budou ochotni vyrábět a dodávat.

 • Poptávka je množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit za určité ceny.

 • Pro poptávku platí zákon klesající poptávky:

  • S růstem ceny zboží a služeb poptávané množství klesá.

  • Poptávka může být individuální × tržní × celková (agregátní).

 • Křivka poptávky vyjadřuje reakci kupujících na změny cen zboží. Pokud je cena vysoká, jsou kupující ochotni nakupovat menší množství, při snížení ceny jejich ochota nakupovat roste.

 • Výjimky ze zákona klesající poptávky:

  • Giffenův statek – poptávka po určitém zboží vzroste, pakliže se zvýší jeho cena.

→ Příklad: Člověk má k dispozici 60 Kč denně. Každý den si koupí jeden bochník chleba za 20 Kč a porci masa za 40 Kč. Vzroste-li cena chleba na 30 Kč, vzdá se spotřebitel masa a namísto toho si koupí 2 bochníky chleba. Znamená to, že si spotřebitel nemůže v důsledku růst cen dovolit dražší zboží (tj. maso), a tudíž bude poptávat chléb i přes růst jeho ceny s ještě větší intenzitou.

→ Poptávka po Giffenově statku klesá s růstem příjmů domácností.

 • Veblenův statek – poptávka po určitém zboží vzroste i přes zvýšení jeho ceny, protože spotřebitelé upřednostňují spotřebu drahého zboží, aby demonstrovali svůj status ve společnosti.

→ Poptávka po Veblenově statku roste s růstem příjmů domácností.

 • Rovnováha na trhu je situace, kdy nevzniká tendence ke změně → situace, kdy při určité ceně nevzniká ani přebytek, ani nedostatek;

 • při určité ceně výrobci nabízejí právě takové množství, jaké spotřebitelé při této ceně chtějí koupit;

 • utváření tržní rovnováhy funguje na principu čištění trhu od přebytečné nabídky a poptávky prostřednictvím změny ceny;

 • princip utváření tržní rovnováhy znázorňuje teorém pavučiny;

Cenová pružnost (elasticita) nabídky a poptávky

 • Pokud se poptávka chová v souladu se zákonem klesající poptávky, nabývá koeficient záporné hodnoty (udává se v absolutní hodnotě);

 • Hodnoty koeficientů cenové elasticity ES a ED a jejich interpretace:

  • E(S,D) > 1 pružná nabídka/poptávka – procentní změna ceny vyvolá více než jednoprocentní změnu množství;

  • E(S,D) < 1 nepružná nabídka/poptávka – procentní změna ceny vyvolá méně než jednoprocentní změnu množství;

  • E(S,D) = 1 jednotkově pružná nabídka/poptávka – procentní změna ceny vyvolá jednoprocentní změnu množství;

  • E(S,D) = 0 absolutně (dokonale) nepružná nabídka/poptávka – změna ceny nevyvolá změnu množství;

  • E(S,D) → ∞ absolutně (dokonale) pružná nabídka/poptávka – procentní změna ceny vyvolá nekonečně velkou změnu množství;

Témata, do kterých materiál patří