Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Elasticita poptávky je ovlivněna především:

  • významem zboží pro spotřebitele (čím vyšší význam, tím nižší elasticita),

  • podílem výdajů na statek v rozpočtu spotřebitele – čím vyšší podíl výdajů, tím vyšší elasticita;

  • existencí a dostupností substitutů – čím více substitutů, tím vyšší elasticita;

  • časovým hlediskem – v krátkém období je přechod k substitutům obtížnější, čím delší je časový horizont, tím elastičtější poptávka je.

 • Elasticita nabídky je ovlivněna především:

  • časovým hlediskem – v krátkém období je zvýšení nabízeného množství limitováno, delší časový horizont zvyšuje elasticitu nabídky;

  • dostatkem zásob – ten zvyšuje elasticitu nabídky;

  • existencí a dostupností volných zdrojů – tento faktor zvyšuje schopnost vyprodukovat větší objem zboží a zvyšuje tak elasticitu;

  • technologickou náročností výroby – technologicky náročnější výrobky mají nižší cenovou elasticitu.

 • „Neviditelná ruka trhu“ funguje ideálně za podmínky dokonalé konkurence;

 • dokonalá konkurence = stav, kdy žádný z podniků ani spotřebitelů nedosahuje takové velikosti, aby mohli ovlivnit tržní cenu;

 • podmínky dokonalé konkurence:

  • velký počet podniků,

  • homogenní produkt (např. zemědělské produkty a suroviny),

  • dokonalá informovanost kupujících o dodavatelích a jejich cenách (např. obchodování se zemědělskými produkty na burzách),

  • nulové náklady na změnu dodavatele.

Dokonalá a nedokonalá konkurence

 • Nedokonalá konkurence nastává, pokud není splněna byť jedna z podmínek dokonale konkurenčního trhu;

 • nedokonalá konkurence = selhání trhu, které způsobuje jho neefektivnost. Podniky mají možnost ovlivňovat cenu svých produktů a tedy nejsou nuceny vyrábět s minimálními průměrnými náklady;

 • teorie nedokonalá konkurence rozpracovaná Joan Robinsonová (Ekonomie nedokonalé konkurence, 1933) a Eward H. Chamberlin (Teorie monopolistické konkurence, 1933);

 • hlavním důvodem omezení konkurence je omezení vstupu na trh.

 • Formy nedokonalé konkurence:

  • monopol – jediný nabízející určující cenu určitého statku,

  • přirozený monopol,

  • oligopol – konkurence mezi několika málo podniky, které zpravidla nabízejí diferencovaný produkt,

  • monopolistická konkurence – velká skupina podniků produkujících diferencovaný produkt,

  • kartelové dohody (zpravidla o ceně, nabízeném množství),

  • monopson – na trhu je jediný kupující;

  • externality - selhání trhu.

 • Příčiny tržních nedokonalostí:

  • úspory nákladů z rozsahu,

  • překážky v konkurenci – 1) právní omezení v podobě patentů, omezení vstupu na trh, cel a kvót, 2) diferenciace produktu;

 • externality:

  • teorie formulovaná Arthurem Cecilem Pigou (1877-1959);

  • firmy nebo lidé přenášejí náklady (negativní externality) nebo přínosy (pozitivní externality) na jiné subjekty, aniž tyto subjekty dostanou za náklady řádně zaplaceno, anebo aniž by byl přínos zaplacen přiměřeně;

Témata, do kterých materiál patří