Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Typy hospodářských cyklů z hlediska délky cyklu 1. krátkodobé–Kitchinovy cykly: 36 – 40 měsíců,příčinou jsou výkyvy v zásobách a rozpracované výrobě,firmy se pomalu přizpůsobují změnám ekonomické aktivity,klesne-li poptávka, firmy mohou v krátkém období váhat se snížením výroby – výsledkem je tvorba zásob (vyrábějí na staré úrovni, ačkoliv poptávka klesla),v jistém bodě v důsledku poklesu poptávky sníží výrobu a to až pod úroveň poptávky – to způsobí další propad AD. 2. střednědobé–Juglarovy cykly: 10 – 11 let ( v dnešní době kratší),spojeny s investicemi do výrobních zařízení. 3.dlouhodobé–••změny ve výrobních technologiích, monetární jevy nebo politické události. 1. Neoklasický model růstu Skládá se z:produkční funkce dlouhého období,investiční funkce dlouhého období. Produkční funkce dlouhého období Y = f(K, L) Y – domácí produktK – kapitálL - práce •Produkt je funkcí kapitálu a práce. •Produkční funkce vykazuje konstantní výnosy z rozsahu = přírůstek kapitálu i práce vyvolá stejně velký přírůstek domácího produktu(např. zdvojnásobení K a L vede ke zdvojnásobí Y). •investice jsou nezbytně nutnou podmínkou ekonomického růstu, •investice se rovnají se části domácího produktu, která není spotřebována, míru úsporsvyjádříme jako podíl úsporSna produktuY.s=S/Y I=s.Y •Dlouhodobá investiční funkce vyjadřuje,že investice rostou s růstem domácího produktu a jsou tím vyšší, čím vyšší je míra úspor s(s – mezní sklon k úsporám). Solowovo rozpracování neoklasického modelu růstu Y/L = f(K/L)R. M. Solow (představitel neokeynesiánství), neoklasický model ekonomického růstu rozpracoval.Ekonomický růst nastává v důsledku nahrazování práce kapitálem (důsledek technického pokroku).Původní funkciY = f(K, L)nahradiltzv. intenzivní produkční funkcí. Y/L = f(K/L) Intenzivní produkční funkce Y/L = f(K/L) Produkt na jednoho pracovníka(Y/L) je funkcí kapitálu na pracovníka (K/L).S růstem kapitálu připadajícího na jednoho pracovníka roste i vyprodukovaný produkt na pracovníka.U kapitálu se však projevujíklesající výnosy z kapitálu (viz zákon klesajících výnosů). Produkční funkce dlouhého období Klesající výnosy z kapitálu : přírůstek kapitálu na pracovníka ∆K/∆L vyvolá snižující se přírůstek produktu na pracovníka ∆Y/∆L. Intenzivní investiční funkce (dlouhodobá) Investicenapracovníka(I/L)rostousrůstemdomácího produktu na pracovníka(Y/L);jsou tím vyšší, čím vyšší je míra úspor(s). I/L=s.Y/L Dlouhodobá produkční a investiční funkce •Produkt na pracovníka Y/L je vyráběn při určité úrovni kapitálu na pracovníka K/L. •Investiční funkce potom ukazuje, jak je vyprodukovaný produkt rozdělen mezi spotřebu C/L a investice I/L. Opotřebení kapitálu Kapitál se v důsledku používání opotřebovává. •Nahrazením tohoto opotřebení jsou investice do obnovy kapitálu. •Tytoobnovovací investice(tzv. reinvestice) nejsou zdrojem ekonomického růstu, protože díky nim nedochází ke zvýšení množství kapitálu na pracovníka (pokud by nebyly učiněny - došlo by ke snížení kapitálu na pracovníka). •Proto ke zvýšení kapitálu na pracovníka, které je základním předpokladem ekonomického růstu, dochází pouze tehdy, pokud jsou celkové investice vyšší než je opotřebení kapitálu na pracovníka. Přírůstek kapitálu na pracovníka:∆K/L = I/L – d . K/L∆K/L– přírůstek kapitálu na pracovníka, •d– míra opotřebení kapitálu. Pokud I/L > d . K/Lkapitál (K/L) se zvýší.Pokud I/L < d . K/L -kapitál (K/L) se sníží.Pokud I/L = d . K/Lkapitál se nemění. Neoklasický model – stálý stav Stálý stav (dlouhodobá rovnováha) - situace, kdy investice se rovnají opotřebení kapitálu: I/L=d.K/L •ekonomika směřuje do stálého stavu, •když jej dosáhne, setrvá v něm, •je to stav, kdy investice nahrazují pouze opotřebení kapitálu. Stálý stav představuje dlouhodobou rovnováhu. Při dané míře úspor (s) a míře opotřebení kapitálu (d) země hospodářsky roste do stálého stavu, kdy kapitál na pracovníka a produkt na pracovníka jsou neměnné. Stálý stav - investice se rovnají opotřebení kapitálu I/L=d.K/L Cobb-Douglasova produkční funkce Americký ekonom P. Douglas zjistil, že podíly kapitálových a pracovních důchodů na domácím produktu USA vykazují stabilitu; • matematik Ch. Cobb odvodil produkční funkci, která odpovídá uvedeným stabilním podílům; • východiskem je neoklasický model rozšířený o exogenní technologický pokrok:

Témata, do kterých materiál patří