Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

C = výdaje domácností na spotřebu:

výdaje na dlouhodobou spotřebu (automobily, zařízení domácnosti),

- výdaje na krátkodobou spotřebu (potraviny, oblečení),

- výdaje na služby (lékařské, právnické, nájemné, kultura),

- položka nezahrnuje výstavbu rodinných domů a bytů.

I = hrubé soukromé investice (I = NI +A, NI – Netto Investment, A - Amortization):

- obnovovací investice podnikové sféry (reinvestice - věcně jde o nahrazení vyřazených investičních statků, tedy sešrotovaných již nepoužitelných strojů, zbouraných továrních budov apod.) a čisté investice, které rozšiřují stávající investiční statky;

- investicí je také zvýšení zásoby surovin a hotových výrobků na skladě;

- obvykle se do investic započítává i výstavba rodinných domů a bytů;

- položka nezahrnuje nákup finančních produktů (cenných papírů), které jsou klasifikovány jako úspory.

G = vládní výdaje na nákupy finálních výrobků a služeb:

- investiční výdaje vlády, bez transferových plateb (platby státu, které směřují

k jednotlivci, aniž by šlo o směnu zboží nebo služby).

X = čistý export (vývoz – dovoz), zohledněny rovněž transfery vlastnických důchodů ze zahraničí/do zahraničí.

Výdajovou metodou se HDP počítá jako součet konečného užití výrobků a služeb rezidentskými jednotkami (skutečná konečná spotřeba a tvorba hrubého kapitálu) a salda vývozu a dovozu výrobků a služeb.

 • Skutečná konečná spotřeba je odvozena prostřednictvím naturálních sociálních transferů od výdajů na konečnou spotřebu domácností, vládních institucí a neziskových institucí sloužících domácnostem.

 • Tvorba hrubého kapitálu se člení na tvorbu hrubého fixního kapitálu, změnu zásob a na čisté pořízení cenností.

 • HDP = Výdaje na konečnou spotřebu plus Tvorba hrubého kapitálu plus Vývoz výrobků a služeb mínus Dovoz výrobků a služeb

Důchodová metoda

 • Tato metoda měří HDP jako součet čistého domácího produktu (důchodu), amortizace (opotřebení) a nepřímých daní (daně, které nejsou odvozeny od příjmu poplatníka – DPH, spotřební daně, daň z nemovitostí).

 • HDP = w + i + r + p + a + T

 • w – hrubé mzdy a platy (veškeré náklady podniků vynaložené ve spojení s jejich zaměstnanci včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance),

 • i – čisté úroky (rozdíl mezi úroky přijatými a placenými),

 • r – renty z půdy a nemovitostí,

 • p – hrubé zisky podniků včetně dividend,

 • a – amortizace kapitálových statků ve výši jejich opotřebení,

 • T – nepřímé daně jako přirážka k tržním cenám spotřebních statků.

 • Důchodovou metodou se HDP počítá jako součet prvotních důchodů za národní hospodářství celkem: náhrad zaměstnancům, daní z výroby a z dovozu snížených o dotace a hrubého provozního přebytku a smíšeného důchodu (resp. čistého provozního přebytku a smíšeného důchodu a spotřeby fixního kapitálu).

 • HDP = Náhrady zaměstnancům plus Daně z výroby a z dovozu mínus Dotace plus Čistý provozní přebytek plus Čistý smíšený důchod plus Spotřeba fixního kapitálu

Témata, do kterých materiál patří