Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Mezinárodní srovnání výkonu ekonomik

Pro mezinárodní srovnání:

 • HDP (GNP) v USD nebo EUR = ekonomická síla (Economic Power), žebříčky zemí (nejvyšších hodnot dosahují velké země),

 • HDP (GNP) na obyvatele v USD nebo EUR (GDP per capita) = ekonomická úroveň (Standard of Living), lepší indikátor ekonomické vyspělosti jednotlivých zemí,

 • HDP (GDP) na obyvatele vyjádřené v paritě kupní síly (PPS).

Vyjádření HDP ve světové měně s využitím aktuálních měnových kurzů:

 • HDP přepočteno prostřednictvím běžného (nominálního) směnného kurzu na mezinárodním měnovém trhu,

 • metoda vyjadřuje hodnotu vyprodukovaného zboží a služeb prostřednictvím globálně využívaných měn (EUR, USD),

 • indikátor pro posouzení relativní ekonomické síly.

Metoda parity kupní síly PPP (PPS/angl. Purchasing Power Parity, Purchasing Parity Standard)

 • HDP se měří jako hodnota vyprodukovaných statků a služeb oceněných v peněžních jednotkách a na úrovni tržních cen v daném státě – ceny produktů a služeb se liší a měnové kurzy nejsou schopny rozdíly v úrovni cenové hladiny zcela vyrovnat – nebezpečí zkreslení ukazatele HDP;

 • je tudíž nutné brát v úvahu i cenovou hladinu a údaje o důchodu v nominálních hodnotách – země může mít nižší průměrný důchod, ale také nižší ceny;

 • státy s nižší cenovou hladinou dosahují nižší úrovně HDP, vice versa;

 • kalkulace je založena na srovnání cen položek „nákupního košíku“ (srovnávají se ceny vybraných produktů;

 • HDP v PPP vyjadřuje efektivní domácí kupní sílu běžného výrobce nebo kupujícího v určité ekonomice;

 • je lepším indikátorem životní úrovně méně vyspělých zemí – zohledňuje nižší cenovou úroveň méně vyspělých států (s nižší cenovou hladinou);

 • ukazatel HDP kalkulovaný v paritě kupní síly (PPP) vybrané měny k určitému standardu (nejčastěji k USD).

Nedostatky ukazatele HDP (GDP)

HDP nezachycuje transakce, které neprocházejí legálním trhem:

 • ukazatel HDP neuvažuje s produkcí v podobě domácí práce (podhodnocení HDP),

 • ignoruje neplacenou produkci (free software);

 • neuvažuje barterové obchodování a stínovou ekonomiku (šedá a černá ekonomika) - způsobují podhodnocení HDP;

 • ukazatel HDP nezohledňuje kvalitativní změny výrobků a služeb v čase (nové výrobky snižují hodnotu HDP, ačkoliv jsou technologicky vyspělejší a přinášejí větší užitek),

 • HDP také nezohledňuje, co se vyrábí – jedna ekonomika může produkovat investiční statky, které v daném období snižují spotřebu, ale v budoucnu mohou vést k růstu ekonomiky, jiná ekonomika je orientována na výrobu spotřebního zboží;

 • ukazatel HDP nebere v úvahu rozdělení důchodů – přestože je HDP na hlavu vysoký, může být v ekonomice malý počet extrémně bohatých lidí a mnoho lidí chudých;

 • HDP zahrnuje výdaje na odstranění negativních důsledků externalit – důsledkem je nadhodnocení HDP,

 • „společenské špatnosti“ mohou zvýšit hodnotu HDP, přestože „kvalita života“ klesla (např. dopravní zácpa a vyšší spotřeba pohonných hmot);

 • obsahuje výdaje, kterými nevznikají čisté změny, nebo které jsou výsledkem nápravy škod (obnova po přírodních katastrofách nebo válce, vytváří vysoký podíl ekonomické aktivity, která zvyšuje HDP, ale pro stát by bylo mnohem lepší, kdyby k žádné takovéto katastrofě nedošlo),

 • některé výstupy nemají tržní cenu (např. obrana či zdravotní péče) – předpokládá se, že cena těchto služeb se rovná nákladům na jejich poskytování (problém s nadhodnocením či podhodnocením HDP);

 • při srovnávání vývoje HDP v čase, nejsou zohledněny změny ve společnosti a životním stylu,

 • v rámci mezinárodního srovnání nebere v úvahu lokální rozdíly v kvalitě zboží a služeb,

 • nebere v úvahu „kvalitu života“ (větší počet dnů dovolené, životní prostředí, aj.);

 • viz video https://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU

Témata, do kterých materiál patří