Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Fáze hospodáského cyklu - pokles

Kontrakce (propad) – pokles výkonnosti ekonomiky → velmi vysoká nezaměstnanost, nízká úroveň AD;

recese - pokles výkonnosti ekonomiky po dobu dvou nebo více po sobě následující čtvrtletí → klesá poptávka, rostou zásoby neprodaného zboží, bankroty firem, růst nezaměstnanosti;

deprese - dlouhodobý a hluboký pokles výkonnosti ekonomiky;

dno (sedlo) – bod, ve kterém skutečný (reálný) produkt dosahuje minima (dolní bod zvratu);

Fáze hospodáského cyklu - rst

  • vzestup (expanze, oživení) – skutečný produkt roste rychleji než potenciální (je na vyšší úrovni než předchozí vzestup) → poptávka roste, firmy začínají investovat;

  • konjunktura - období, kdy skutečný produkt převyšuje úroveň dosaženou v předchozím cyklu → větší důvěra ve stav ekonomiky, vysoká úroveň investic, nedostatky na straně nabídky → ekonomický boom (rychlý a silný vzestup);

  • vrchol – bod, ve kterém skutečný produkt dosahuje maxima (horní bod zvratu).

Dlouhodobý trend – potenciální produkt

Potenciální produkt je domácí produkt, který je vytvořený při přirozené míře nezaměstnanosti a při očekávaném využívání kapitálových kapacit (efektivní využívání výrobních faktorů).

• Zdroje růstu potenciálního produktu – růst kvantity a kvality zdrojů (práce, půda, kapitálu), technologie a vyšší míra efektivity využívání zdrojů.

• Základní předpoklady růstu:

– Vlastnická práva,

– svobodný obchod,

– svoboda podnikání

Význam společenských institucí, tj. formálních a neformálních pravidel chování, jejichž dodržování je vynucováno zákonnými a morálními sankcemi

Důvody změn

  • Očekávaná dlouhodobá finanční, ekonomická a dluhová krize v Evropě a USA;

  • Demografické „megatrendy:

– v „rozvíjejících se“ zemích žije v současnosti 82 % světové populace a počet jejich obyvatel roste;

– obyvatelstvo těchto zemí zůstává relativně mladé;

– řada „rozvíjejících se“ zemí nabylo politickou stabilitu a vybudovalo fungující instituce (zakladní předpoklady růstu ekonomiky)

– podíl obyvatel zemí „západního“ světa na světové populaci bude i nadále klesat a stárnout.

• Přesun ekonomické síly do Asie je nepopiratelně jednou z nejvýznamnějších geopolitických otázek současnosti!

Deflační mezera

Představuje pokles aktuálního produktu pod potenciální a snížení cenové hladiny. Čím větší tato mezera je, tím nižší je výkon ekonomiky.

Inflační mezera

Překročí-li aktuální produkt potenciální, potom dochází výraznému růstu cenové hladiny – vzniká inflační mezera.

Témata, do kterých materiál patří