Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

• Je-li v ekonomice významně zastoupen znalostní kapitál – ekonomika se chová dle modelu endogenního růstu (ekonomika stále roste bez dosažení stálého stavu).

6. Peníze

 • Penězi rozumíme jakékoliv aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu.

 • Jako peníze může sloužit cokoliv, co je v dané době a v daném místě využíváno ekonomickými subjekty při směně statků = primární funkce peněz.

 • Původ slova „peníze“ – latinský základ 1) „pannus“ („kousek látky“), v NJ „der Pfennig“; 2) „pondo“ (váhová jednotka), v NJ „das Pfund“, v AJ „pound“.

Funkce peněz

 • všeobecný prostředek směny,

 • zúčtovací jednotka (peníze vyjadřují ceny statků),

 • uchovatel hodnoty (jsou aktivem, jednou z forem bohatství),

 • úvěrový prostředek.

Vlastnosti peněz:

 • dělitelnost, zaměnitelnost, přenositelnost, trvalost (tj. neexistuje termín expirace) a trvanlivost (tj. nekazí se).

Vývoj peněz

1. Naturální směna – výměna zboží za zboží (barter):

 • nutnost oboustranné shody potřeb,

 • vysoké transakční náklady,

 • brzda specializace a dělby práce.

 1. Peněžní směna:

 • nevyžaduje oboustrannou shodu potřeb,

 • univerzální prostředek směny - lidé jsou tento prostředek ochotni kdykoliv přijmout,

 • předmět plní funkci peněz (prostředek směny), dokud v něj mají lidé důvěru.

Vývoj peněžní směny

 1. Komoditní (zbožové) peníze – prostředkem směny jsou komodity (dobytek, obilí, bronzové hřivny, mušle, plátěné šátečky, aj.).

Komodity jsou peníze s vnitřní hodnotou.

Nezbytně nutné vlastnosti komoditních peněz:

 • dlouhodobá vzácnost,

 • trvanlivost,

 • homogennost,

 • snadné určení hodnoty.

b) Využívání drahých kovů v platebním styku – od starověku až do počátku 20. století.

 • metalistické pojetí peněz (Aristoteles) - peníze mají hodnotu kovu, z něhož jsou vyrobeny, jsou oběživem, prostředníkem směny a de facto zbožím (komoditou).

 • přirozené je používání peněz jako oběživa, nepřirozená je lichva – půjčovaní peněz na úrok;

 • peníze plní úlohu měřítka hodnoty a uchovatele hodnoty;

 • zlatý (stříbrný) standard;

 • mince nižší nominální hodnoty ze stříbra a dalších kovů;

 • hodnota peněžní jednotky odvozena od váhy drahého kovu ze které je vyrobena, nebo váhou drahého kovu, kterou tato peněžní jednotka zastupuje (standard zlatého slitku);

 • zlatý standard omezuje inflaci - neumožňuje pouštět do oběhu neomezené množství peněz.

c) Papírové peníze

 • První papírové peníze - v Číně (7. stol.);

 • Historické papírové peníze nabývaly dvou podob:

1) státovky - vydávány státem ke krytí státních výdajů, důvodem jejich emise je nedostatek drahých kovů, emitovány jako peníze nekryté zlatem (zajištění finančních prostředků hlavně na vedení válek), vysoce inflační, dnes prakticky neexistují;

Témata, do kterých materiál patří