Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kvantitativní teorie peněz

 • uvádí, že cenová hladina je přímo úměrná množství peněz v ekonomice, tzn.,

 • jsou-li hodnoty V a Y konstantní, pak je cenová hladina přímo úměrná peněžní nabídce (množství peněz v ekonomice).

 • Př.: V = 10 (konstanta), Y = 30 (konstanta), M = 60 → cenová hladina (P) → 60 * 10 = P * 30 → P = 20 Kč.

 • Pakliže se zdvojnásobí nabídka peněz M = 120 a hodnoty V a Y se nezmění, jaký dopad to bude mít na růst cenové hladiny?

 • → P = 40 Kč (zdvojnásobení) → P (cenová hladina) závisí na nabídce peněz.

 • Pokud je v ekonomice příliš velké množství peněz, přestávají být peníze vzácné a postupně ztrácejí svou hodnotu (kupní sílu).

 • Důsledkem je, že ceny zboží rostou.

Kvantitativní teorie peněz a monetaristé

 • Monetaristé zastávají názor, že cenová hladina se přímo vztahuje k peněžní nabídce (=kvantitativní teorie peněz). Má-li stát kontrolovat inflaci, měl by mít pod kontrolou peněžní nabídku.

 • Keynesiánci jsou přesvědčení, že rychlost obratu peněz (V) se v čase může měnit (při větším množství peněz lidé tyto peníze drží → hodnota V klesá);

 • zvýšení peněžní nabídky může spíše než k vyšším cenám vést k vyššímu objemu výroby (Y).

Inflace

 • Inflace – v překladu též „nafouknutí“.

 • Inflace je průvodním jevem tržní ekonomiky a znamená také růst všeobecné cenové hladiny v čase.

 • Inflace se projevuje růstem cen, nebo-li snižováním kupní síly peněz.

 • Inflace zmenšuje množství zboží a služeb, které si můžeme koupit za peněžní jednotku.

 • Inflace zvyšuje nejen ceny zboží a služeb, ale také mzdy, nájemné, úroky a ceny ostatních výrobních faktorů.

Příčiny inflace, historický exkurz

 • Inflace je vždy způsobena nadměrným množstvím peněz v oběhu bez ohledu na to, jsou-li papírové či zlaté.

 • Historicky zaznamenané případy inflace:

  • Španělsko (16. století) – inflace v důsledku přílivu zlata a stříbra z Jižní a Střední Ameriky → vysoké ceny zboží a pracovní síly, růst dovozů, postižena řemesla i zemědělství;

  • Francie v období Velké francouzské revoluce (18. století) - zákon o emisi papírových peněz nekrytých zlatem, hyperinflace způsobená obrovským množstvím peněz v oběhu → nutnost administrativní kontroly cen, deficitní trh, politická nestabilita, nastolení Napoleonovy diktatury.

 • 20. léta 20. století – hyperinflace v Německu (období Výmarské republiky) – likvidace střední třídy, podkopání důvěry v demokracii, živná půda pro ukotvení nacionálně socialistického režimu;

 • 1990 – Jugoslávie – Slobodan Milošević získal kontrolu nad Srbskou národní bankou (čerpání úvěrů ze strany spřátelených skupin) → znehodnocení majetku obyvatelstva a bezprostřední vyhlášení samostatnosti Slovinska a Chorvatska.

Příčiny inflace (dle inflačního impulzu)

 1. Poptávková inflace = poptávkou tažená inflace:

Témata, do kterých materiál patří