Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

inná míra bankovníchÚroková míraInflace rezerv Devizové rezervyMěnový kurzObchodní bilance Typy monetární politiky 1.Expanzivní monetární politika Důvod uplatnění: - vysoká nezaměstnanost - nízká výkonnost ekonomiky Opatření:- snížení diskontní sazby (tzv. levné peníze) - nákup vládních dluhopisů Splnění zprostředkujících cílů:- zvýšení peněžní zásoby - snížení úrokové míry to způsobí růst investic a spotřeby depreciace měny (oslabení domácí měny vede k růstu čistého exportu) Vliv na konečné cíle z krátkodobého hlediska : dojde k růstu AD, a tím k růstu HDP, snížení nezaměstnanosti a zlepšení obchodní bilance Negativní důsledek : růst cenové hladiny = inflace Vliv na konečné cíle z dlouhodobého hlediska: dojde pouze k růstu inflace. 2.Restriktivní monetární politika Důvod uplatnění: - vysoká inflace Opatření:- zvýšení diskontní sazby (tzv. drahé peníze) - prodej vládních dluhopisů Splnění zprostředkujících cílů:- snížení peněžní zásoby - zvýšení úrokové míry to způsobí pokles investic a spotřeby apreciace měny (posílení domácí měny vede k poklesu čistého exportu) Vliv na konečné cíle z krátkodobého hlediska: dojde k poklesu AD, a tím i k poklesu HDP, zvýšení nezaměstnanosti a zhoršení bilance zboží a služeb Pozitivní důsledek: pokles cenové hladiny – pokles inflace Vliv na konečné cíle z dlouhodobého hlediska: pouze snížení inflace Inflační cílování Cílování inflacerežim měnové politikystabilizační prvekslouží k ovlivňování a formování inflačních očekávání za účelem regulace míry inflaceCB se jako svůj dlouhodobý cíl určí určitou míru inflacenejčastěji se volí inflační pásmo(možnost reakce na nákladové šoky)jedná se o aktivní a přímé formování racionálních inflačních očekávánípro dodržení inflačního cíle může CB použít měnovou restrikciinflační cíle se musí dodržovat a nesmí se často měnit 11.Vnější obchodní a měnová politika Součást hospodářské politiky státu Bezprostřední cíl: ovlivnění platební bilance se zahraničím a ovlivnění měnových kurzů. Konečný cíl: cenová stabilita, zaměstnanost ekonomický růst. Zaměření opatření k ovlivnění vnějších ekonomických vztahů lze rozdělit do tří skupin: 1.regulace pohybu zboží a služeb (omezují pohyby zboží a služeb a ovlivňují mezinárodní dělbu práce), 2.regulace kapitálových pohybů (omezení možnosti výpůjček v cizině, nákupy cenných papírů zahraničními subjekty), 3.ovlivňování měnového kurzu a hospodaření s devizami. Nástroje vnější obchodní a měnové politiky 1. Přímá administrativní opatření: kvóty (množstevní omezení),cla (příjem státního rozpočtu),vývozní subvence,neviditelné překážky dovozu,embargo.Embargo: zákaz vývozu (komodit) do nějakého státu nebo zákaz obchodování se státem, krajní prostředek diplomatického nátlaku, resp. odvetného opatření, o uvalení embarga rozhoduje jak jednotlivý stát, tak i světové organizace jako například OSN.Cla 1. obchodně politická: Autonomní - clo je stanoveno rozhodnutím státu nezávisle na mezinárodní smlouvě, smluvní - clo je určeno podle mezinárodní smlouvy (bilaterální i multilaterální). 2. z hlediska pohybu zboží: vývozní - platí se za vyvezené zboží, dovozní - platí se za dovezené zboží, tranzitní – platí se za zboží, procházející územím státu. 3. z hlediska účelu: fiskální - účelem je příjem státního rozpočtu, ochranná (protekcionistická) – chrání domácí výrobce před konkurencí ze zahraničí, prohibitivní - clo, které je tak vysoké, že zcela zabraňuje dovozu daného zboží, skleníková – dočasné clo, které má chránit nově se rozvíjející sektor domácího hospodářství, antidumpingová (vyrovnávací) - dodatečné clo, které je uvaleno na zboží, jehož cena je nižší než je běžná cena v zemi vývozu. preferenční – snížené clo, které se vztahuje na zboží pocházející ze zemí, kterým bylo uděleno zvýhodnění před ostatními, odvetná (retorzní) –cla uvalená na zboží z jiného státu za jeho obchodní politiku, vyrovnávající (kompenzační) –mají za účel vyrovnat sníženou cenu dováženého zboží, které je zahraniční vládou subvencováno (např. zemědělská produkce), vyjednávací (negociační) - slouží jako vyjednávací prostředek při obchodně-p

Témata, do kterých materiál patří