Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

oběživo, tj. bankovky a mince, a také zůstatky, které lze okamžitě převést na oběživo nebo použít k bezhotovostní platbě, např. jednodenní vklady. 2Střední peníze = peněžní agregát M2 (M2) zahrnuje úzké peníze (M1) + vklady se splatností do dvou let a vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců. V závislosti na likvidnosti lze tyto vklady převést na složky úzkých peněz, ale v některých případech se mohou objevit určitá omezení, jako např. nutnost dát výpověď, prodlení, penále nebo poplatky. 3.Široké peníze = peněžní agregát M3 (M3) zahrnují M2 a obchodovatelné nástroje emitované sektorem měnových finančních institucí. Do tohoto agregátu patří některé nástroje peněžního trhu, zejména akcie/podílové listy fondů peněžního trhu a repo operace. Vysoká míra likvidity a cenová jistota zajišťují, že jsou tyto instrumenty blízkými substituty vkladů. Měnové agregáty a měnová báze Centrální banka ovlivňuje měnové agregáty pomocí tzv. měnové báze (též měnový agregát M0);měnová báze zahrnuje peněžní prostředky s nejvyšším stupněm likvidity, jejichž vývoj může centrální banka ovlivňovat (hotovostní oběživo + celkové rezervy bank);celkové rezervy bank – povinné minimální rezervy bank na účtech u centrální banky, dobrovolné rezervy bank na účtech u centrální banky a hotovostní rezervy v pokladnách bank;hotovostní oběživo, vklady na běžných účtech a cestovní šeky (M1) = peníze;ostatní složky měnových agregátů = kvazi peníze. Monetární a inflační cíle Centrální banky si stanovují cíle v oblasti peněžní zásoby a inflace – cílem je udržení kontroly nad růstem peněžní nabídky a inflací.Od roku 1998 se měnová politika ČNB opírá o cílování inflace (vizhttps://www.cnb.cz/cs/menova_politika/cilovani.html) .Peněžní zásoba je i nadále považována za důležitý indikátor.Evropská centrální banka sleduje politiku založenou na inflačním cílení a zároveň orientačně vyhlašuje i přírůstek měnové zásoby vyjádřený prostřednictvím agregátu M3. Nástroje monetární politiky 1) Přímé (administrativní) nástroje měnové politiky -úvěrové kontingenty, stanovení podmínek likvidity, úrokové limity, konverze a swapy cizích měn, aj. 2) Nepřímé nástroje měnové politiky - operace na volném trhu, povinné rezervy, úrokové sazby, devizové rezervy. 1. Přímé (administrativní) nástroje měnové politiky Pravidla likvidity -závazné relace mezi určitými položkami pasiv a aktiv banky.Úvěrové kontingenty -úvěrové kontingenty předepisují v absolutním vyjádření maximální objem úvěrů.Úrokové limity - předepisují maximální úrokové sazby z úvěrů. Nepřímé nástroje monetární politiky Nástroje Zprostředkující cíle Konečné cíle Operace na volném trhu Úrokové sazby Povinná míra minimálních bankovních rezerv (PMR) Devizové intervence peněžní zásoba úroková míra měnový kurz cenová stabilita zaměstnanost vyrovnaná obchodní bilance ekonomický růst Povinné minimální rezervy PMR Povinné minimální rezervy(dále též „PMR“) jsou obecně jedním ze základních nástrojů měnové politiky, kterým může centrální bankaovlivňovat objem likvidity(volných prostředků) v bankovním systému.Každá banka (včetně stavebních spořitelen) a pobočka zahraniční banky, která má v ČR bankovní licenci nebo se rozhodne v ČR podnikat na základě tzv. "Jednotné licence", je povinna držet na svém účtu u ČNB určitý předem stanovený objem likvidních prostředků na účtu v Zúčtovacím centru ČNB.Předepsaný objem PMR je stanoven na2 % ze základny pro výpočet PMR.Základnou je objem primárních závazků dané banky (tj. především vkladů od nebankovních subjektů), jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky.PMR jsou od 12.7.2001 bankám úročeny dvoutýdenní repo sazbou ČNB (dříve úročeny nebyly).Účinnost PMR jako měnověpolitického nástroje je v současné době nízká - tyto prostředky slouží jako "polštář" zajišťující plynulost mezibankovního platebního styku v Zúčtovacím centru ČNB.Pokud dojde ke zvýšení PMR, znamená to, že ČNB odčerpává peníze z oběhu – restriktivní monetární zásah, vice versa). Úrokové sazby CB je regulátorem úrokových sazeb, neboť stanovuje základní úrokové sazby, od nichž jsou následně odvozovány úrokové sazby komerčních bank (vliv na průměrnou úrokovou sazbu v zemi). Proč existují úroky? 1) odměna za odloženou spotřebu, 2) růst cenové hladiny (snižování kupní síly peněz), 3) odměna za riziko (dlužník peníze nevrátí – zcela nebo částečně, event. dlužník bude plnit se zpožděním. Výše úrokových sazeb se v čase mění. Faktory ovlivňující výši úrokových sazeb:

Témata, do kterých materiál patří