Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Centrální banka ovlivňuje měnové agregáty pomocí tzv. měnové báze (též měnový agregát M0);

 • měnová báze zahrnuje peněžní prostředky s nejvyšším stupněm likvidity, jejichž vývoj může centrální banka ovlivňovat (hotovostní oběživo + celkové rezervy bank);

 • celkové rezervy bank – povinné minimální rezervy bank na účtech u centrální banky, dobrovolné rezervy bank na účtech u centrální banky a hotovostní rezervy v pokladnách bank;

 • hotovostní oběživo, vklady na běžných účtech a cestovní šeky (M1) = peníze;

 • ostatní složky měnových agregátů = kvazi peníze.

Bankovní soustava

 • Je rozhodující složkou finančního systému;

 • představuje souhrn všech bankovních institucí v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimi;

 • nejčastější model – dvoustupňová bankovní soustava:

  • centrální banka (např. ECB, FED - Federal Reserve System),

  • komerční banky;

 • obvyklý bankovní systém :

  • centrální banka,

  • komerční banky (obchodní),

  • specializované banky, např. spořitelní banky (savings b.), rozvojové banky (development b.), investiční banky (investment b.), hypoteční banky (mortgage b.), konzorciální banky (consortium b.), aj.

Obchodní banky

 • Obchodní banky jsou soukromoprávní subjekty;

 • jejich činnost je ovlivňována legislativou a centrální bankou;

 • smyslem regulace je zabezpečení stability bankovní soustavy;

 • uskutečňují v zásadě tři typy operací:

1) depozitní (pasivní povahy),

2) úvěrové (aktivní povahy),

3) převody depozitních peněz a další služby zákazníkům (zprostředkovatelské povahy);

 • hlavní principy činnosti obchodních bank:

  • rentabilita,

  • likvidita,

  • jistota.

 • Česká národní banka je instituce zřízená Ústavou ČR vyvíjející svoji činnost v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance a dalšími právními předpisy;

 • ČNB má postavení veřejnoprávního subjektu;

 • nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada (jmenovaná prezidentem na šest let);

 • Hlavní funkce centrální banky:

  • emisní,

  • banka bank – poskytuje úvěry obchodním bankám,

  • správce měnových rezerv a státního dluhu,

  • bankovní dozor,

  • poskytuje bankovní služby pro stát a veřejný sektor,

  • reprezentativní funkce.

 • Dva základní požadavky na význam a postavení centrální banky v národním hospodářství:

1. centrální banka by měla být nezávislou institucí

2. prioritním cílem centrální banky je trvalá péče o kvalitu měny, dlouhodobou stabilitu kupní síly peněz (dle článku 98 Ústavy ČR a zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabilitu).

Peněžní trh

 • Místo, kde se reguluje množství peněz v ekonomice;

 • poptávka na trhu peněz (Md) = poptávka po peněžních zůstatcích;

 • nabídku ovlivňuje bankovní systém;

 • peněžní zůstatky = vysoce likvidní aktiva s nízkým rizikem a žádným nebo nízkým výnosem (oběživo, vklady na běžných účtech);

 • vychází z teorie poptávky po penězích;

 • motivy držby peněžních zůstatků:

  • transakční motiv – domácnosti a podniky potřebují hotovost, aby mohly nakupovat zboží a platit své účty;

  • opatrnostní motiv – hotovost, kterou domácnosti a firmy drží pro případ krytí nenadálých událostí;

  • spekulační motiv – domácnosti a firmy vnímají peníze jako uchovatele hodnoty.

Témata, do kterých materiál patří