Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2) bankovky – souvisí s rozvojem kapitalismu, emitentem jsou historicky komerční banky, základem jsou dlužní úpisy (směnky) opravňující majitele k vyzvednutí zlata určité hodnoty na adrese uvedené v úpisu, klasické bankovky (specifické formy směnek) byly kryty odkoupenými směnkami anebo drahými kovy;

 • zlaté rezervy sloužily k regulaci množství peněz v oběhu - zajištění stability měnového systému;

 • vyskytuje se rovněž emise nekrytých bankovek (fiduciární emise);

 • postupná centralizace emise bankovek (Bank of England, 1845);

 • proces nahrazování zlata v oběhu bankovkami = demonetizace.

Zlatý standard

 • Vyvinul se v 19. století ve Velké Británii a dále se rozšířil do mnoha dalších zemí.

 • Tři vývojová období.

 1. Standard zlaté mince, čistý zlatý standard (1870 – 1914):

 • volná ražba zlatých mincí a jejich používání v platebním styku,

 • postupně se zlatými mincemi se v oběhu uplatňují i papírové bankovky (plně směnitelné za zlato),

 • v mezinárodním obchodu - volný vývoz a dovoz zlata,

 • systém fixních (pevných) směnných kurzů na základě poměru množství zlata,

 • zánik v průběhu 1. světové války.

2. Standard zlatého slitku (zaveden 1925):

 • po 1. světové válce snaha o návrat ke zlatému standardu,

 • Bank of England uplatňuje standard zlatého slitku – možnost výměny liber za zlato od výše 400 £,

 • v oběhu papírové peníze, které jsou kryté zlatém a za zlato směnitelné,

 • směnitelnost peněz je limitována,

 • devizové kurzy nadále stanoveny na principu váhového poměru množství zlata.

3. Standard zlaté devizy (měny):

 • nahradil standard zlatého slitku,

 • uplatňovaly jej státy bez zlatých rezerv, silně ekonomicky postižené (Německo, Francie),

 • úplné zrušení ražby zlatých mincí a zrušení volného vývozu a dovozu zlata,

 • bankovky přestaly být přímo směnitelné za zlato,

 • směnitelnost jedině prostřednictvím tzv. zlaté devizy (britská libra a americký dolar),

 • centrální banka vytvářela zlaté rezervy kumulací deviz těch států, které směnitelnost za zlato zajišťovaly,

 • fungování systému bylo narušeno Velkou hospodářskou krizí (1929 – 1934),

 • zánik systému v průběhu 2. světové války.

4. Brettonwoodský měnový systém (1945 – 1971):

 • systém uplatňovaný po 2. světové válce,

 • navazuje na standard zlaté devizy,

 • základem jsou dohody z Bretton Woods (USA), které koncipují zásady poválečného mezinárodního měnového systému (22. 6. 1944),

 • americký dolar – jediná měna směnitelná za zlato,

 • směnný poměr byl stanoven na 35 USD za 1 troyeskou unci zlata (1 troyeská unce = 31,1 g),

 • systém fixních kurzů, jehož kotvou byl americký dolar,

 • 15.8. 1971 vláda USA vypověděla směnitelnost dolaru za zlato,

 • členské země MMF podléhají zákazu stanovovat zlatý obsah národních měn.

Od 70. let 20. století již vázanost peněz na zlato neexistuje!

Převedení práva vydávat bankovky jen na jednu banku a zrušení povinného krytí bankovek zlatem a obchodními směnkami vede na straně státu k nutnosti uskutečňovat tzv. měnovou (monetární) politiku!

Témata, do kterých materiál patří