Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1) individuální faktory (bonita dlužníka a doba splatnosti úvěru), 2) systémové faktory a) krátkodobý determinant - náklady komerčních bank na čerpané úvěry od centrální banky (centrální banka definuje klíčové úrokové sazby a ovlivňuje cenu peněz na mezibankovní trhu a dále v ekonomice), b) důvěra subjektů (firem a domácností) v budoucí ekonomický vývoj, c) úročení státních dluhopisů (ovlivňuje např. cenu hypotéčních úvěrů Úrokové sazby a inflace Teoreticky platí – nízké úrokové sazby = vyšší riziko inflace.Nízké úrokové sazby = vyšší poptávka po úvěrech → růst peněžní zásoby → nedojde-li k růstu množství zboží a služeb, cenová hladina poroste. V současnosti toto pravidlo (zatím) neplatí → např. v Eurozóně zůstává inflace i přes pokles úrokových sazeb a růst peněžní zásoby na nízké úrovní → firmy a spotřebitelé nereagují výrazným nárůstem poptávky po úvěrech Příklady důsledků nízkých úrokových sazeb Negativní vliv na zhodnocení prostředků v životním pojištění a penzijních fondech.Příklad:Kapitál = 10 000 EUR, doba úročení = 30 let; úroková sazba = 5 % p. a. → budoucí hodnota kapitálu = 43 219 EUR.Kapitál = 10 000 EUR, doba úročení = 30 let; úroková sazba = 0,5 % p. a. → budoucí hodnota kapitálu = 11 614 EUR.Průměrná míra zhodnocení životního pojištění a penzijního pojištění v SRN v roce 2000 = 7 % p. a.Průměrná míra zhodnocení životního pojištění a penzijního pojištění v SRN v roce 2015 = 3 % p. a., tendence klesající. Má smysl zadlužovat se v době nízkých úrokových sazeb? Principiálně ano: nízké náklady na úvěry, nízké náklady na státní dluh.Příklad, viz MS Excel.Nicméně, nízké úrokové sazby = růst cen nemovitostí, růst cen akcií.Riziko opětovného nárůstu úrokových sazeb! Operace na volných trzích Cílem operací na volném trhu je usměrňovat vývoj úrokových sazeb v ekonomice prostřednictvím ovlivňování peněžní zásoby.Jedná se o nákup a prodej cenných papírů, v současnosti tzv. repo operace prováděné formou tendrů.Při repo operacích ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu a bankám předává jako kolaterál dohodnuté cenné papíry.Obě strany se zároveň zavazují, že po uplynutí doby splatnosti proběhne reverzní transakce, v níž ČNB jako dlužník vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu zvýšenou o dohodnutý úrok a věřitelská banka vrátí ČNB poskytnutý kolaterál.Základní doba trvání těchto operací je stanovena na 14 dní, proto je z hlediska měnové politiky chápána jako klíčová dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba).Kontrola peněžní zásoby a úrokových sazeb:zvýšení peněžní zásoby nákup cenných papírů centrální bankou,snížení peněžní zásoby prodej cenných papírů centrální bankou. Automatické facility: slouží k poskytování nebo ukládání likvidity přes noc (overnight, O/N);z hlediska bank se jedná o permanentní možnost uložení resp. zapůjčení peněz;úrokové sazby uplatňované u těchto dvou facilit vytvářejí koridor, v němž se pohybují krátkodobé sazby na peněžním trhu (a také dvoutýdenní repo sazba). A) Depozitní facility: možnost uložitpřes noc u ČNB bez zajištění přebytečnou likviditu,minimální objem je 10 mil. Kč,depozita jsou úročenádiskontní sazbou,diskontní sazba proto zpravidla představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. B) Marginální zápůjční facility: možnost vypůjčitsi přes noc od ČNB likviditu,minimální objem je 10 mil. Kč,finanční prostředky jsou úročenylombardní sazboulombardní sazba představuje horní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. Devizové intervence Devizové rezervy představují finanční prostředky v cizích měnách, kterými disonuje ČNB. Jsou využívány v rámci operací na volných trzích: Devizové intervence jsou nákupy či prodeje cizích měn za českou korunu Českou národní bankou na devizovém trhu, jejichž cílem může být buď tlumení volatility na devizovém trhu a/nebo uvolnění popř. zpřísnění měnové politiky. Cílem může být buď tlumení volatility na devizovém trhu a/nebo uvolnění popř. zpřísnění měnové politiky. Příkladem devizové intervence je závazek ČNB z podzimu 2013, kdy bankovní rada přijala kurzový závazek intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR. Problémy měnové kontroly Banky mohou udržovat své rezervy na vyšší úrovni, než je požadována centrálními orgány, tzn., že změna míry povinných rezerv nebude mít žádný dopad. Goodhartův zákon – snaha mít pod kontrolou jistý typ poskytování úvěrů nebo poskytovatelů úvěrů povede k poskytování vyššího objemu jiných druhů úvěrů nebo úvěrů jinými institucemi. Roste přímé poskytování úvěrů, tj. bez zprostředkující úlohy bank – těžší kontrola takovýchto úvěrů. Problémy použití úrokových sazeb: změna úrokových sazeb zpravidla ovlivní měnový kurz – zavedení vyšších úrokových sazeb s cílem zabránit půjčkám může zvýšit hodnotu měnového kurzu a způsobit nízkou konkurenceschopnost domácích firem;výši půjček ze strany domácností a firem;efektivní uplatnění opatření v oblasti úrokových sazeb může být náročné na čas. Nástroje a cíle měnové politiky NástrojeZprostředkující cíleKonečné cíle Diskontní sazba Operace na volném trhuPeněžní zásobaNezaměstnanost Pov

Témata, do kterých materiál patří