Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

olitických jednáních. Nástroje vnější obchodní a měnové politiky 2. Nepřímá, tržně orientována opatření: intervence na devizových trzích (nákup a prodej vlastní či cizí měny),opatření monetární a fiskální politiky, které ovlivňují rovnováhu platební bilance. Platební bilance Platební bilance představuje soustavu finančních účtů zachycující finanční toky všech přijatých a poskytnutých plateb mezi subjekty národní ekonomiky a mezinárodním okolím za určitou časovou jednotku. Je tvořena: běžným účtem,kapitálovým účtemfinančním účtem,změnou devizových rezerv. Běžný účet platební bilance= bilance zboží (obchodní bilance) + bilance služeb + bilance výnosů + bilance převodů obchodní bilance (vývoz a dovoz zboží)bilance služeb (vývoz a dovoz služeb)bilance výnosů (výnosy a důchody plynoucí ze zahraničí a do zahraničí a jednostranné převody - důchody tuzemců ze zaměstnání v zahraničí, důchody cizozemců ze zaměstnání v ČR, příjmy a výdaje v souvislosti se zahraničními investicemi, např. dividendy)bilance běžných převodů (převody, které nevytvářejí žádné závazky či pohledávky v zahraničí) Finanční účet platební bilance Zachycuje vývoz a dovoz kapitálu,kapitálový import – nákupy domácích aktiv zahraničními osobami,kapitálových export – nákupy zahraničních aktiv domácími osobami. Skládá se z účtů: přímé investice - nákupy a prodeje cenných papírů (převážně akcií),portfoliové investice–nákupy a prodeje cenných papírů bez nároku na rozhodování(nejčastěji dluhopisy),ostatní investice- půjčky a úvěry státního finančního a nefinančního sektoru ekonomiky. Platební bilance Rovnováhy platební bilance je dosaženokdyž saldo běžného účtu je vyrovnáno opačným saldem finančního účtu.Nástroj vyrovnávání =měnový kurz. Měnové kurzy Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách jiné měny, obvykle se udává jako podíl domácí měny ku měně zahraniční.V minulosti: měnový kurz = zlatý obsah národních měn. Základní režimy měnových kurzů Fixní kurzy -úředně stanovené kurzy. 2. Volně pohyblivé kurzy (floating) a) čistý floating – tržní síly bez zásahu CB, b) dirty floating – příležitostné intervence CB. 1. Fixní kurzy Výhody: stabilní prostředí pro zahraniční investice, napomáhá udržovat nízkou inflaci, snižuje transakční náklady. Nevýhody: ztráta autonomní měnové politiky, nutné zásahy CB - udržování kurzu na oficiální úrovni, ztráta možnosti přizpůsobovat se aktuálním ekonomickým jevům, riziko spekulativního útoku na měnu, rozdíl mezi nominálním a reálným měnovým kurzem. Způsoby stanovení fixních kurzů: 1) kurzový závěs (exchange rate peg) – měna navázána na jinou měnu nebo koš měn, event., – definuje se centrální parita + fluktuační pásmo (procentní vzdálenost na obě strany od centrální parity, např.± 15 %) – uvnitř pásma pohyb kurzu na základě nabídky a poptávky. Zvláštní typy kurzového závěru: posuvné zavěšení (crawling peg) dochází k pravidelným úpravám centrální parity, postup úprav předem vyhlašuje centrální banka, důvod: vysoká inflace v zemi se zavěšenou měnou vůči inflaci v zemi referenční měny;měnový výbor (currency board) - měnový kurz se udržuje na fixní úrovni vůči referenční měně bez oscilačního pásma,CB nerozhoduje o velikosti úrokových sazeb, zcela se vzdává vlastní měnové politiky.Způsoby stanovení fixních kurzů:2) Udržování směnného kurzu ve stanoveném fluktuačním pásmu– směnný kurz je vyhlášen jako interval ve kterém se bude kurz vůči zvoleným měnám pohybovat (tj. centrální parita + procentuální odchylka od centrální parity). Způsoby stanovení fixních kurzů: 2) Udržování směnného kurzu ve stanoveném fluktuačním pásmu – směnný kurz je vyhlášen jako interval ve kterém se bude kurz vůči zvoleným měnám pohybovat (tj. centrální parita + procentuální odchylka od centrální parity). 2. Pohyblivé kurzy (floating) Čistý floating – tržní síly bez zásahu CB, b) dirty floating – příležitostné intervence CB: směnné kurzy se vytvářejí na základě nabídky a poptávky na měnovém trhu,stát (prostřednictvím vlády nebo centrální banky) může tento vývoj ovlivnit pomocí nákupů či prodejů své měny (intervence na devizovém trhu),v současné době nejpoužívanější systém. Oslabování a posilování měny Devalvace -pokles (oslabení) úředně stanoveného měnového kurzu jedné měny vůči ostatním měnám v systému fixních kurzů.Revalvace -růst (posílení) úředně stanoveného měnového kurzu jedné měny vůči ostatním měnám v systému fixních kurzů.Apreciace -zhodnocení kurzu jedné měny vůči ostatním měnám v systému pohyblivých (plovoucích) kurzů.Depreciace -znehodnocení kurzu jedné měny vůči ostatním měnám v systému pohyblivých (plovoucích) kurzů. Mezinárodní dělba práce mezinárodní trh – mezinárodní dělba práce Založena na využívání: absolutních výhodkomparativních výhodAbsolutní výhoda (autor A. Smith) – nižší výrobní náklady než mají jiné země Komparativní výhoda Autor David Ricardomůže existovat oboustranně výhodný obchod i mezi zeměmi, z nichž jedna má na veškeré posuzované zboží absolutní výhodu a druhá absolutní nevýhodukomparativní výhoda vede ke specializaci a obou

Témata, do kterých materiál patří