Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • inflace způsobená růstem agregátní poptávky (AD), díky růstu soukromých a vládních výdajů;

 • např. zvýšení spotřebitelských výdajů v důsledku větší spotřebitelské důvěry.

 1. Nákladová inflace = náklady tlačená, nabídková inflace:

 • nákladové (nabídkové) šoky → nákladový inflační impulz;

 • pokles agregátní nabídky v důsledku nárůstů cen vstupů (výrobních faktorů); např. pokles dodávek ropy a růst její ceny, růst mzdových nákladů, růst cen základních surovin apod., např. západní Evropa v 70. letech 20. století v důsledku růst ceny ropy.

Inflace dle inflačního impulzu

 • Inflační impulz sám o sobě k inflaci nestačí;

 • podmínkou inflace je růst peněžní zásoby;

 • když CB reaguje na poptávkový nebo nákladový impulz zvyšováním peněžní zásoby, inflační impulzy vyústí v inflaci;

 • proto je inflace peněžním jevem.

Důsledky inflace

 • „Běžně se má za to, že když vláda platí dluhy inflací, může se vyhnout zvýšení daňové zátěže obyvatelstva. Byli jsme svědky, že tomu tak není. Co stát získá tiskem bankovek, je odebráno veřejnosti právě tak jako spotřební daň z piva nebo daň z příjmu. Co vláda utratí, za to zaplatí veřejnost“

(J. M. Keynes)

Důsledky inflace:

 • Přerozdělení důchodů – prostřednictvím inflace stát plošně daní majitele bankovních účtů a veškeré věřitele (vč. majitelů státních obligací) a nepřímo dotuje dlužníky.

 • Těžkosti v oblasti plánování – nejistota v otázce ceny vstupů a budoucích tržeb → oddalování investic.

 • Nízká konkurenceschopnost na zahraničních trzích za předpokladu, že inflace je v tuzemsku vyšší než v zahraničí a nedojde k patřičné depreciaci měnového kurzu.

 • Náklady spojené s nezbytností často provádět změny cen (propagační materiály, cenovky, automaty na mince, aj.)

Měření inflace

 • Pro měření inflace používáme cenové indexy;

 • cenový index je váženým průměrem mnoha cen;

 • porovnávání cenových indexů v čase umožňuje vypočítat míru inflace.

 • Nejpoužívanější cenové indexy:

  • deflátor HDP (implicitní cenový deflátor);

  • index spotřebitelských cen (CPI);

  • index cen výrobců PPI.

Implicitní cenový deflátor ICD
Deflátor HDP

Nejkomplexnější ukazatel inflace, protože obsahuje ceny všech statků, z nichž je složen HDP.

Index spotřebitelských cen CPI (Consumer Price Index)

 • CPI je nejpoužívanějším cenový indexem sloužícím k posuzování vývoje cen spotřebního zboží a služeb;

 • index je kalkulován jako vážený průměr změn cen vybraných druhů zboží a služeb, které jsou obsaženy ve spotřebním koši;

 • mírou inflace se rozumí nárůst hodnoty indexu ve sledovaném období oproti období výchozímu, vyjádřený v procentech.

Spotřebitelský koš

 • Skupina vybraného zboží a služeb;

 • reprezentuje typickou spotřebu obyvatelstva státu;

 • obsahuje cca 700 položek;

 • sestavuje jej Český statistický úřad;

 • každá položka v koši má přidělenu váhu ve spotřebním koši;

 • váha vyjadřuje podíl daného druhu spotřeby na celkové spotřebě domácností (podíl výdajů, které musí spotřebitelé ze svých příjmů vynaložit na danou komoditu).

Témata, do kterých materiál patří