Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Index cen výrobců (PPI)

 • PPI – měří hladinu cen na úrovni velkoobchodu nebo výrobců;

 • je založen na cenách komodit, zahrnujících ceny potravin, zpracovatelského a těžebního průmyslu;

 • fixní váhy jsou založeny na čistých dodávkách či prodejích komodit;

 • koš obsahuje ceny zhruba 3400 komodit

 • slouží převážně k zjišťování vlivů domácí inflace na konkurenceschopnost domácích výrobců v porovnání se zahraničními výrobci;

 • index je pro firmy důležitý hlavně z důvodu jeho specifičnosti a přesnosti.

Míra inflace v čase t =$\frac{\mathbf{cenová\ hladina\ roku}\left( \mathbf{t} \right)\mathbf{- cenová\ hladina\ roku(t - 1)}}{\mathbf{cenová\ hladina\ roku(t - 1)}}\mathbf{\times 100}$

Druhy inflace:

Klasifikace inflace je možná dle:

 • úrovně míry inflace, tedy míry nárůstu cenové hladiny;

 • impulzu, který vedl k nárůstu cenové hladiny;

 • způsobu, jakým se inflace projevuje;

 • faktorů jejichž vliv nebyl zahrnut do změn cenové hladiny, to znamená druhy inflace vzniklé na základě účelových úprav základní (celkové) míry inflace.

Inflace dle míry nárůstu cenové hladiny

 1. Mírná inflace (Mild Inflation):

  • jednociferná míra inflace;

  • pomalý nárůst cenové úrovně (nejlépe ne více než 5 % ročně);

  • je spojena s nízkou mírou nezaměstnanosti a nastává v růstové fázi hospodářského cyklu;

  • má příznivý vliv na ekonomiku, je projevem rostoucí ekonomiky.

 2. Pádivá inflace (Galloping Inflation):

 • dvouciferná míra inflace;

 • od zhruba 10 % ročního nárůstu cenové hladiny;

 • způsobuje ekonomickou nestabilitu;

 • trh peněz přestává být funkční;

 • lidé odmítají držet větší množství peněz, preferují uchovávat majetek ve formě komodit a nemovitostí

 1. Hyperinflace (Hyperinflation)

 • Inflace mimo kontrolu;

 • prudký nárůst cen = ztráta hodnoty peněz;

 • formální definice je: „inflace 50 a více % za měsíc"

 • neudává se za rok, ale v mnohem kratším intervalu (často za měsíc);

 • vede k selhání monetárního systému země;

 • nejčastěji k ni dochází během a krátce po válkách, v důsledků politických převratů, sociálních hnutí, pokud vláda kryje své výdaje nebo dluhy prostřednictvím vytištění dodatečných peněz.

Inflace dle projevu

 1. Otevřená – zjevná, měřitelná

 2. Skrytá:

 • administrativní opatření brání růstu cen,

 • vede k nedostatku zboží, černý trh - stínová ekonomika,

 • cenový index se nemění,

 • v cenových indexech nejsou zachyceny ceny černého trhu.

3. Potlačená – není patrná

 • deficitní trh, není k dispozici potřebný sortiment.

Inflace podle faktorů, jejichž vliv nebyl zahrnut do změn cenové hladiny

 1. Měnově-politická inflace

 • „Celková inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní“;

 • tento indikátor upravuje míru inflace (vypočtenou indexem spotřebitelských cen) o vliv nárůstu cenové hladiny v důsledku změn nepřímých daní;

 • z výpočtu míry inflace je tudíž vyloučeno zvýšení cenové hladiny v důsledku nárůstu nepřímých daní;

 • hlavním cílem Centrální banky je zajistit cenovou stabilitu;

 • nárůst cenové hladiny však v důsledku změny nepřímých daní, o kterých rozhoduje vláda, není CB schopna přímo ovlivnit;

 • proto je měnově-politická inflace očištěná od vlivů změn nepřímých daní.

Témata, do kterých materiál patří