Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

d) Emise a oběh peněz ve vyspělých tržních ekonomikách (současnost)

 • peníze bez vnitřní hodnoty – kartalistické pojetí peněz - Platónovo pojetí peněz – peníze jsou pouhým symbolem, stvořeným a garantovaným státem;

 • označují se jako „peníze s nuceným oběhem“ - používání peněz jako oficiálního prostředku směny je založeno na autoritě vlády - legální platidlo - důvěra v peníze je tedy založena na důvěře ve vládu a státní moc (lat. „credo“ – „důvěra“, „úvěr“);

 • centrální banka realizuje monetární politiku - reguluje množství peněz v oběhu a tím i ovlivňuje úroveň inflace;

 • hotovostní a bezhotovostní peníze;

 • hotovostní peníze jsou emitovány centrální bankou poskytováním hotovostních úvěrů ostatním bankám;

 • bezhotovostní (depozitní) peníze jsou emitovány centrální bankou i komerčními bankami;

 • zdrojem bezhotovostních peněz je také nákup zahraničních aktiv a státních dluhopisů centrální bankou (operace na volném trhu).

Vývoj peněžní směny

 • bilanční rovnice FA + DC = M + QM + OI, kde

FA zahraniční aktiva vyjádřená v domácí měně,

DC poskytnuté úvěry v domácí ekonomice,

M peníze (oběživo a vklady na viděnou),

QM další složky měnových agregátů,

OI ostatní položky, např. vlastních kapitál centrální banky a rezervy;

 • rovnice vyjadřuje vztah mezi množstvím peněz v ekonomice (pravá strana) a způsoby jejich emise (levá strana);

 • peníze jsou kryty aktivními úvěry a dluhopisy ve správě CB,

 • peníze jako předmět obchodování – cenou peněz je úrok.

Likvidita (likvidnost)

 • Vlastnost aktiv vyjadřující rychlost, s jakou je možná jejich přeměna na hotové peníze (prostředek směny);

 • důležitou roli sehrávají rovněž transakční náklady (tj. náklady vynaložené na přeměnu aktiva na hotovost).

 • Aktiva podle míry likvidity (od nejlikvidnějších po nejméně likvidní):

  • oběživo (bankovky a mince),

  • zůstatky na běžných účtech,

  • zůstatky na termínovaných účtech,

  • cenné papíry,

  • pozemky a fyzický kapitál,

  • lidský kapitál (nelze jej prodat).

Měnové agregáty

 • Měnové agregáty – souhrn peněžních prostředků s jistým stupněm likvidity (množství peněz v ekonomice);

 • Náplň měnových agregátů:

1. Úzké peníze = peněžní agregát M1

oběživo a vklady na běžných účtech (lze okamžitě převést na oběživo nebo použít k bezhotovostní platbě);

2 Střední peníze = peněžní agregát M2

oběživo a vklady na účtech (M1) + vklady na termínovaných účtech (vklady se splatností do dvou let a vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců = likvidní vklady);

3. Široké peníze = peněžní agregát M3

zahrnují M2 a obchodovatelné nástroje emitované sektorem měnových finančních institucí (některé akcie/podílové listy fondů peněžního trhu a repo operace), vysoká míra likvidity a cenová jistota zajišťují, že jsou tyto instrumenty blízkými substituty vkladů.

Témata, do kterých materiál patří