Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

  • Přírůstek kapitálu na pracovníka : ∆K/L = I/L – d . K/L

  • ∆K/L – přírůstek kapitálu na pracovníka,

• d – míra opotřebení kapitálu.

  • Pokud I/L > d . K/L −kapitál (K/L) se zvýší.

  • Pokud I/L < d . K/L -kapitál (K/L) se sníží.

  • Pokud I/L = d . K/L − kapitál se nemění.

Neoklasický model – stálý stav

Stálý stav (dlouhodobá rovnováha) - situace, kdy investice se rovnají opotřebení kapitálu:

I/L=d.K/L

• ekonomika směřuje do stálého stavu,

• když jej dosáhne, setrvá v něm,

• je to stav, kdy investice nahrazují pouze opotřebení kapitálu.

Stálý stav představuje dlouhodobou rovnováhu.

Při dané míře úspor (s) a míře opotřebení kapitálu (d) země hospodářsky roste do stálého stavu, kdy kapitál na pracovníka a produkt na pracovníka jsou neměnné.

Stálý stav - investice se rovnají opotřebení kapitálu I/L=d.K/L

Cobb-Douglasova produkční funkce

Americký ekonom P. Douglas zjistil, že podíly kapitálových a pracovních důchodů na domácím produktu USA vykazují stabilitu;

• matematik Ch. Cobb odvodil produkční funkci, která odpovídá uvedeným stabilním podílům;

• východiskem je neoklasický model rozšířený o exogenní technologický pokrok:

• Y=A.f(K/L)

• A = konstanta, úroveň používaných technologií a znalostí;

• rozšíření funkce o vliv podílů kapitálových a pracovních důchodů na domácí produkt = Cobb-Douglasova produkční funkce:

• α+β=1

• α – podíl pracovních důchodů na domácím produktu (W . L/Y, W = reálná mzda),

• β – podíl kapitálových důchodů na domácím produktu (r . K/Y, r.K = objem důchodů plynoucích z kapitálu),

• α a β se vyznačují dlouhodobou stabilitou podílů (v USA β = 0,3).

Solowův přínos ke Cobb-Douglasově produkční funkci

Teorie endogenního růstu

Teorie endogenního růstu bere technologický pokrok jako výsledek působení vnitřních faktorů (faktorů uvnitř ekonomiky).

• Pracuje s fyzickým i znalostním kapitálem.

• K = KF + KN KF = fyzický kapitál (stroje, zařízení, zásoby...), KN = znalostní kapitál (technologie, lidský kapitál).

  • Produkční funkce: Y = a . K; každý ∆ K vyvolá proporcionální a . ∆ Y

  • a – konstanta; produkční funkce má konstantní výnosy z kapitálu, proto v modelu neexistuje stálý stav.

• Technologický pokrok = růst znalostí → růst znalostního kapitálu.

• Stimulem pro technologický pokrok jsou investice do znalostí (výzkum lidského kapitálu) – znalosti mají charakter pozitivních externalit (napodobení objevu jedné firmy jinými firmami – vyšší společenský užitek než užitek soukromý – růst produkce a výnosů v ekonomice).

Převládá-li v ekonomice fyzický kapitál (znalostní kapitál je na nízké úrovni) = ekonomika se chová dle Solowova modelu (klesající výnosy z kapitálu).

Témata, do kterých materiál patří