Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Hypotéza životního cyklu (Modiglinani)

Skutečně použitelný příjem se zvyšuje během životního cyklu jednotlivce až do důchodového věku, kdy klesne na úroveň penze. Spotřeba je rovnoměrně rozložena po celé období života jednotlivce.

 1. Keynesiánská funkce investic

 • Investiční multiplikátor – vyjadřuje důchodotvorný účinek investic, tj. účinek investic na zvýšení poptávky. Přírůstek investic vyvolá přírůstek národního důchodu nejprve v investičním sektoru a následně v sektoru spotřebním.

 • Velikost investičního multiplikátoru závisí na mezním sklonu ke spotřebě.

 • Investiční multiplikátor = 1 / (1-c), nebo-li 1 / (s).

 • Investiční multiplikátor nabývá hodnot vyšších než jedna. Vyjadřuje, kolikrát každá investovaná Kč v ekonomice znásobí a tím zvýší produkt ekonomiky Y.

 • Čím vyšší bude mezní sklon ke spotřebě, tím větší bude celkový účinek multiplikátoru.

  • Δ Y = (1/ (1-c)) x Δ I

 • Faktory určující výši multiplikátoru: míra otevřenosti ekonomiky, úrokové sazby, daňové sazby.

Keynesiánský model Důchod – Výdaje
Keynesiánský kříž

 • Plánované investice Ip – výše investic, kterou chtějí ekonomické subjekty během určitého období realizovat. Jsou závislé na úrokové míře.

  • I = Ip (r).

 • Rovnováha v modelu nastává, když plánované výdaje Ep se rovnají skutečnému produktu Y, tj. Ep = Y.

 • Plánované výdaje Ep = C + Ip

Neokeynesiánský kompromis

5. Teorie hospodáského cyklu, ekonomický rst a modely rstu

Hospodářský cyklus vyjadřuje kolísání ekonomické aktivity (reálného produktu) okolo dlouhodobého trendu (potenciálního produktu)

krátkodobé zvýšení–cyklické kolísání,

• dlouhodobý trend (plynulé zvyšování produkčních možností ekonomiky) – ekonomický růst.

Faktory ovlivňující ekonomický růst

Zdroje – čím více zdrojů má země k dispozici a čím efektivněji tyto zdroje využívá, tím většího ekonomického růstu může dosáhnout;

 • investice do lidských zdrojů – např. lepší úroveň výzkumu a vývoje může vést k budoucímu vyššímu růstu ekonomiky, stejně tak investice do zvyšování kvalifikace pracovní síly;

 • technologie – lepší technologie umožňují lepší využívání zdrojů;

 • investiční statky – růst vybavenosti ekonomiky touto kategorií statků zvyšuje produktivitu a může vést vyšší úrovni růstu;

 • úspory – tvorba úspor podporuje investice;

 • mobilita výrobních faktorů mezi průmyslovými odvětvími;

 • opatření na straně poptávky – daňové břemeno, pružnost na trhu pracovních sil, zlepšení kvality a dostupnosti informací.

Argumenty proti ekonomickému růstu

Externality – znečištění životního prostředí, zvýšená míra společenských nákladů, nižší kvalita života, aj.

Témata, do kterých materiál patří