Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ukazatele odvozené od HDP

Čistý ekonomický blahobyt NEW

(Net Economic Welfare )

Korekce HDP:

+ hodnota volného času (uspokojení z volného času a hodnota domácích prací)

+ část stínové ekonomiky

+ kvalitativní změny produktů

– škody na životním prostředí

Alternativní ekonomické indikátory

 • Human Development Index (HDI)

 • Index of Sustainable Economic Welfare,

 • Genuine Progress Indicator (GPI) - a concept of green economics

 • Gross National Happiness (GNH) - quality of lifestyle

 • Indicator for environmental sustainability

 • Sustainable development is meeting today's needs of development without compromising future generations' ability to develop.

Alternativní ekonomické indikátory

 • Big Mac index

 • srovnání cen Big Mac společnosti McDonald's v různých zemích - byl vybrán proto, že je prodáván celosvětově identickým postupem

 • Index vytváří časopis The Economist již od roku 1986

 • vychází z teorie parity kupní síly, podle níž by identické výrobky měly po přepočtu měnovým kurzem v různých zemích stát stejně

 • srovnání cenových hladin v jednotlivých státech světa

 • je možné zjistit nadhodnocení či podhodnocení měnového kurzu

Ukazatelé typu národní důchod

Princip: Měření produkce ekonomiky důchodovou metodou. Vychází z předpokladu, že produkt se mění v peněžní prostředky ve formě mezd, rent a zisků (a rovněž úroků jako výnosu z finančního kapitálu) – ty se následně mění ve výdaje za realizované nákupy.

Národní důchod NI (National Income)

 • NI - součet příjmů domácností za sledované období (předpokládáme, že domácnosti jsou vlastníky všech výrobních faktorů a nakonec se k nim dostanou i zisky firem, úroky ze zapůjčeného kapitálu a renty z vlastnictví přírodních zdrojů).

Národní důchod = hrubé mzdy + čisté úroky + renty +

+ hrubé zisky právnických osob + příjmy fyzických osob (podnikatelů)

HDP – A – nepřímé daně (IBT) = NI

HDP>NI

Ukazatelé typu národní důchod

 • Osobní důchod PI (Personal Income) – souhrn veškerých důchodů, které obdrží domácnosti.

PI = mzdy, platy, renty, důchody + transferové platby (TR)

PI = NI – daně firem – zadržené příjmy – sociální pojištění + transferové platby + čisté úroky

 • souhrn veškerých důchodů, které domácnosti obdrží

 • zadržené příjmy – zisky zadržené ze strany podniků

Disponibilní důchod (Disposable Income/DI)
Disponibilní osobní důchod DPI, (Disposable Personal Income)

 • od osobního důchodu odečteme osobní daně

 • občané disponibilní důchod rozdělují mezi:

a) spotřební výdaje včetně úrokových plateb

b) čisté osobní úspory (ty představují odloženou spotřebu)

DI = PI – TX TX – osobní daně

DI = C + S

Domácnosti mohou DI využít dvěma způsoby:

část utratí C – spotřeba (Consumption) a

část spoří S – úspory (Savings)

Faktory ovlivňující pozitivně růst bohatství států

Témata, do kterých materiál patří