Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Pokles cenové hladiny má účinky opačné:

  • lidé a firmy zjišťují, že se jejich reálné zůstatky zvýšily,

  • dochází tak ke snížení přebytečných peněžních zůstatků tak, že nakupují dluhopisy a jiná aktiva, což snižuje jejich úrokovou míru,

  • nižší úroková míra zvyšuje investice a spotřebu a reálný HDP roste.

  • Křivka agregátní poptávky nám ukazuje, že reálný HDP, který lidé a firmy chtějí kupovat, je klesající funkcí cenové hladiny.

 • Po křivce AD se ekonomika pohybuje, když se při dané nominální peněžní zásobě mění cenová hladina.

 • Celá křivka AD se posouvá, když se mění nominální peněžní zásoba.

 • Vliv na velikost (změnu) peněžní zásoby má centrální banka – viz peněžní politika centrální banky (pokles (i) a růst investic).

  • Kromě cenových faktorů působí na trhy řada faktorů necenových – faktory, které ovlivňují trh, vyvolávají změny v nabízeném (anebo poptávaném) množství a v konečném důsledku působí i na cenu.

  • Další faktory ovlivňující posun křivky AD:

   • optimistická očekávání spotřebitelů a investorů;

   • snížení daní → zvýšení disponibilního důchodu (spotřeby) obyvatelstva, zvýšení investic ze strany podniků;

   • zvýšení vládních výdajů;

   • depreciace (znehodnocení) kurzu domácí měny → růst exportu a pokles importu;

   • ekonomické oživení v zahraničí → růst důchodů v zahraničí zvyšuje poptávku po zahraničních výrobcích v dané zemi → růst exportu do dané země.

  Faktory ovlivňující agregátní poptávku

  • Výdaje domácností:

   • bohatství spotřebitelů – pakliže bohatství spotřebitelů klesá (pokles reálné hodnoty aktiv), zvyšuje se jejich sklon k úsporám a snižuje se agregátní spotřeba;

   • efekt bohatství spotřebitelů je nezávislý na cenové hladině (např. pokles cen akcií vede k poklesu bohatství, aniž by se cenová hladina změnila);

   • očekávání spotřebitelů v souvislosti se zvyšováním/snižováním důchodů;

   • zadlužení spotřebitelů – výše spotřeby je ovlivňována i;

   • daňové zatížení a transferové platby.

  • Investiční výdaje:

   • úroková míra – ceteris paribus vede ke snížení agregátní poptávky (např. zvýšení úrokové míry vyvolané např. snížením nabídky peněz);

   • očekávání zisků z investičních projektů zvyšuje poptávku po kapitálových statcích;

   • míra zdanění podniků;

   • objem přebytečných výrobních kapacit.

  • Výdaje vlády na nákup výrobků a služeb.

  • Výdaje na čistý export – ke zvýšení čistého exportu dochází vlivem zvýšení exportu (hrubého) nebo snížením importu:

   • zvýšení důchodu v zahraničí vyvolá vyšší poptávku po tuzemském zboží – růst exportu a agregátní poptávky;

   • měnové kursy – znehodnocení Kč vůči zahraničním měnám podpoří export a omezí import.

  Model AS-AD

  • Základní makroekonomický model;

  • průsečík křivek AD a AS představuje bod makroekonomické rovnováhy;

  • průsečík křivek AD a AS představuje bod, ve kterém, při dané celkové cenové hladině, podniky vyrábějí takové množství a strukturu produkce, kterou jsou kupující ochotni nakupovat a spotřebovávat;

  • zobrazuje makroekonomickou rovnováhu – stav, kdy jsou v současně v rovnováze trh zboží a služeb, trh peněz a trh práce.

  Témata, do kterých materiál patří