Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

cí složkou finančního systému;představuje souhrn všech bankovních institucí v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimi;nejčastější model – dvoustupňová bankovní soustava: centrální banka (např. ECB, FED - Federal Reserve System), komerční banky;obvyklý bankovní systém : centrální banka, komerční banky (obchodní), specializované banky, např. spořitelní banky (savings b.), rozvojové banky (development b.), investiční banky (investment b.), hypoteční banky (mortgage b.), konzorciální banky (consortium b.), aj. Obchodní banky Obchodní banky jsou soukromoprávní subjekty;jejich činnost je ovlivňována legislativou a centrální bankou;smyslem regulace je zabezpečení stability bankovní soustavy;uskutečňují v zásadě tři typy operací: 1)depozitní (pasivní povahy), 2)úvěrové (aktivní povahy), 3)převody depozitních peněz a další služby zákazníkům (zprostředkovatelské povahy); hlavní principy činnosti obchodních bank: rentabilita, likvidita, jistota.Česká národní banka je instituce zřízená Ústavou ČR vyvíjející svoji činnost v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance a dalšími právními předpisy;ČNB má postavení veřejnoprávního subjektu;nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada (jmenovaná prezidentem na šest let);Hlavní funkce centrální banky: emisní, banka bank – poskytuje úvěry obchodním bankám, správce měnových rezerv a státního dluhu, bankovní dozor, poskytuje bankovní služby pro stát a veřejný sektor, reprezentativní funkce.Dva základní požadavky na význam a postavení centrální banky v národním hospodářství: 1. centrální banka by měla být nezávislou institucí 2. prioritním cílem centrální banky je trvalá péče o kvalitu měny, dlouhodobou stabilitu kupní síly peněz (dle článku 98 Ústavy ČR a zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabilitu). Peněžní trh Místo, kde se reguluje množství peněz v ekonomice;poptávka na trhu peněz (Md) = poptávka po peněžních zůstatcích;nabídku ovlivňuje bankovní systém;peněžní zůstatky = vysoce likvidní aktiva s nízkým rizikem a žádným nebo nízkým výnosem (oběživo, vklady na běžných účtech);vychází z teorie poptávky po penězích;motivy držby peněžních zůstatků: transakční motiv – domácnosti a podniky potřebují hotovost, aby mohly nakupovat zboží a platit své účty; opatrnostní motiv – hotovost, kterou domácnosti a firmy drží pro případ krytí nenadálých událostí; spekulační motiv – domácnosti a firmy vnímají peníze jako uchovatele hodnoty.Md = Md (Yn, rN), (+) (-) Yn – nominální důchod (necenový faktor), rN – nominální úroková míra (cenový faktor). Poptávka po peněžních zůstatcích Nabídka na peněžním trhu (peněžní zásoba) Peněžní nabídka je tvořena množstvím peněz v ekonomice (peněžní agregáty);za peníze považujeme oběživo a bankovní vklady;peníze emitují CB a komerční bankykomerční banky jsou emitentem v důsledku skutečnosti, že jsou bankami s částečnými rezervami – část vkladů drží ve formě rezerv, zbytek půjčují (tzn., že banky nemusí na přijaté vklady vytvářet stoprocentní rezervy).Suma oběživa a bankovních rezerv = peněžní báze (MB) MB = Cr + R Cr – oběživo R – bankovní rezervy 2. Z peněžní báze, prostřednictvím multiplikačního procesu tvorby vkladů, vznikápeněžní zásoba M =∑oběživa a bankovních vkladů M = Cr + D D – vklady Peněžní multiplikátor Rovnováha na peněžním trhu Lidé v souhrnu drží právě tolik peněžních zůstatků, kolik jich chtějí držet;peněžní zásoba se rovná sumě poptávaných peněžních zůstatků: Ms = Md (Yn, rN) (+) (-) Ms – nominální peněžní zásoba (nabídka peněz), Md – nominální poptávka po penězích, Yn – nominální důchod, rN – nominální úroková míra. Rovnice směny - Fisherova rovnice směny Aby peníze plnily funkci směny, musí tok peněz vyrovnávat tok výrobků a služeb;tvar rovnice směny: M . V = P . Y M – množství peněz v oběhu,V – rychlost obratu peněžní jednotky, tj. průměrný násobek toho, kolikrát ročně je utracena typická peněžní jednotka za nákup zboží a služeb v daném roce,P – průměrná cenová hladinaY – substanční hodnota všech transakcí (počet transakcí konečných výrobků).Množství peněz v ekonomice závisípřímo úměrně nanominálním produktu anepřímo úměrně narychlosti obratu peněz → M=(P×Y)/V.Úroveň cenové hladiny závisípřímo úměrně na množství peněz v ekonomice arychlosti obratu peněz,nepřímo úměrně pak na objemu reálného produktu→ P=(M×V)/Y. 7. INFLACE Rovnice směny - Fisherova rovnice směny M . V = P . Y M – množství peněz v oběhu

Témata, do kterých materiál patří