Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • legislativní stabilita (ochrana lidských práv, majetku, práv duševního vlastnictví aj.);

 • politická stabilita (jednota a dobré politické vedení);

 • sociální mobilita obyvatelstva;

 • přísun adaptibilních vzdělaných imigrantů;

 • nízká míra regulace trhů (trh zboží a služeb, trh finanční, trh pracovní);

 • transparentnost trhů – nízká míra korupce.

High Net Worth Individuals (HNWIs)

 • osoby s majetkem vyšším než 100 mil. USD;

 • trend koncentrace bohatství od r. 2005 – majetek nejbohatšího procenta obyvatel planety roste rychleji než blahobyt zbývajících 99 %;

 • majetek v celkové hodnotě 40 trilionů USD (třetina světového HDP) se nachází ve vlastnictví 63 000 HNWIs;

 • polovina super-bohatých žije v Severní Americe nebo západní Evropě, ca 18 000 v jihovýchodní Asii, Číně a Japonsku;

 • zvyšující se podíl „centa“ milionářů se zvýší ve prospěch Asie.

4. Modely makroekonomické rovnováhy

Makroekonomická rovnováha

 • Ideální stav, který nevyžaduje změny, neboť všechny trhy v ekonomice jsou současně v rovnováze.

 • Jedná se o trhy:

  • zboží a služeb;

  • práce a ostatních výrobních faktorů;

  • dluhopisů, kapitálu,

  • peněz a

  • měnový trh.

 • Modely makroekonomické rovnováhy:

  • Klasický model – na všech trzích ceny pružně reagují na nabídku a poptávku,

  • Keynesiánský model – silně omezená elasticita cen plynoucí z nedokonalé konkurence,

  • Neokeynesiánský kompromis – sloučení klasické a keynesiánské teorie.

Klasický model makroekonomické rovnováhy

 • Východiska modelu - pružnost cen, uzavřená ekonomika.

 • AD = C + I

 • dokonalá funkce trhu kapitálu (úspory S jsou funkcí úrokové míry r) – růst r vede k růstu S a následně i disponibilních zdrojů pro investice

 • S = S(r) → funkce rostoucí

 • Platí, že úspory se mění v plné výši v investice, S = I

 • Produkt ekonomiky je pak Y = C + I, resp. Y (AS) = C + S

 • Agregátní poptávka AD = C + I

 • Platí, že celkový objem poptávaného zboží se nemění, protože pokles investic je kompenzován nárůstem spotřeby a opačně.

 • Rovnováha: stav, kdy produkt Y (AS) = celkové výdaje, tj. I + C (AD)

 • AS je vertikální – neexistují nevyužité (volné) zdroje, dochází k rychlému přizpůsobení cen a mezd.

 • Změna AD ovlivní pouze cenovou hladinu – ke snížení produktu nedojde.

 • Ekonomika dosahuje potenciálního produktu bez ohledu na úroveň AD.

 • Nevzniká nedobrovolná nezaměstnanost.

 • Neutralita peněz – množství peněz v ekonomice ovlivní pouze cenovou hladinu.

Keynesiánský model

 • Východiska modelu – model pracuje s uzavřenou ekonomikou bez veřejného sektoru, platí: AD = C + I → Y = C + I.

 • Národní důchod (Y) ovlivňuje spotřebu i úspory, proto jsou spotřeba i úspory funkcí národního důchodu.

 • Spotřební funkce C = C(Y) → s růstem Y celková spotřeba roste.

 • Funkce úspor S = S(Y) → vyjadřuje, že s růstem národního důchodu celkové úspory rostou.

 • Peněžní důchod Y = C + S

 • Opět platí, že veškeré úspory se mění v investiční výdaje, tj. S = I → Y = C + I

 • Rovnováha nastane, když plánované výdaje = skutečnému produktu, tj. AD = Y (HDP)

Témata, do kterých materiál patří