Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zdůvodnění průběhu funkce: přírůstek výstupu (produktu), který je výsledkem zaměstnání dodatečné jednotky pracovní síly, přičemž všechny ostatní vstupy jsou konstantní (klesá vybavenost práce kapitálem a proto klesá i produktivita práce);příjem z mezního produktu práce představuje dodatečný příjem, který firma získá zaměstnáním dodatečné jednotky práce;firma nacházející se v rovnováze a zároveň maximalizující zisk zaměstnává pracovníky až po bod, kdy příjem z mezního produktu práce je roven mezním nákladům na práci;mezní náklady na výrobní faktor - částka, o kterou vzrostou celkové náklady firmy, aby tato získala dodatečnou jednotku práce.Poptávka na trhu práce L = LD(W/P) (-) Reálná mzda (W/P)* vyčišťuje trh práce od přebytečné nabídky a poptávky.Rovnováha na trhu práce poptávka po práci LD = nabídce práce LS.Rovnováha na trhu práce vzniká při určité výši mzdové sazby, tzv.rovnovážné mzdě, a při určitém množství práce.Vyčištěný trh práce je spojen spřirozenou mírou nezaměstnanosti. Zaměstnanost Populaci země můžeme rozdělit na: ekonomicky aktivní obyvatelstvo(zaměstnaní a nezaměstnaní) aekonomicky neaktivní obyvatelstvo(děti, studenti, starobní důchodci, vězni...). Jako nezaměstnaného označujeme obecně toho, kdo je schopen pracovat, chce pracovat, aktivně si práci hledá, ale je bez práce. Nezaměstnanost podle metodiky Eurostatu a Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) - osoby ve věku 15 až 74 let, které v daném období souběžně splňovaly tři podmínky: - nebyly zaměstnané, - aktivně hledaly práci ( předchozí 4 týdny), - byly připraveny k nástupu do práce (nejpozději do 14 dnů). Pokud osoba nesplňuje alespoň jednu ze tří výše uvedených podmínek, pak je buď zaměstnána, nebo ekonomicky neaktivní. Měření nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti: Klasifikace nezaměstnanosti Dobrovolná nezaměstnanostNezaměstnaný hledá práci za vyšší mzdu, než která na trhu práce převládá, a proto práci nemůže nalézt.Míra a délka dobrovolné nezaměstnanosti závisí na tom, jaké alternativní příležitosti mají nezaměstnaní k dispozici (podpora v nezaměstnanosti, práce na černo).V obecné rovině platí: jsou-li podpory v nezaměstnanosti nízké a doba jejich poskytování krátká, je dobrovolná nezaměstnanost na nízké úrovni - nezaměstnaní lidé jsou motivováni k tomu, aby si rychle našli nové pracovní uplatnění. 2. Nedobrovolná nezaměstnanost Nezaměstnaní hledají práci za takovou mzdu, která na trhu práce převládá (někteří z nich by akceptovali dokonce mzdu nižší), avšak práci nemohou najít.Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti mohou být překážky bránící poklesu mezd (např. odbory, pakliže si za cíl vytknou prosazování vysokých mezd).Nezaměstnanost je zdrojem existenčních potíží, pocitu zklamání a beznaděje - nedobrovolně nezaměstnaný si práci nevybírá a přesto ji nemůže nalézt.Nedobrovolná nezaměstnanost postihuje zejména ty, kteří nemají dobré alternativní příležitosti, protože je pro ně rekvalifikace nebo nalezení jiného zdroje obživy velmi obtížné.Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti se může stát rovněž uzákonění minimální mzdy - může vyvolat nezaměstnanost u profesí s nízkou mzdovou sazbou (nekvalifikovaná práce). Přirozená míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti při které je trh práce v rovnováze se nazývápřirozená míra nezaměstnanosti. Na trhu práce dochází k pohybům: lidé ztrácejí a nalézají práci.Když sepočet lidí, kteří za dané období opustili zaměstnání, rovná počtu nezaměstnaných, kteří za stejné období naleznou zaměstnání, pak jetrh práce v rovnováze.Míra nezaměstnanosti, při které k tomuto stavu došlo, se nazývápřirozená míra nezaměstnanosti. Na trhu práce dochází k pohybům: a)míra ztráty práce (σ) = % lidí, kteří za určité období opustí zaměstnání, L .σ = počet lidí, kteří za dané období opustili práci. b)míra nalezení práce (φ) = % nezaměstnaných, kteří za stejné období naleznou zaměstnání, φ . U = počet lidí, kteří za dané období našli práci. Podmínka přirozené míry nezaměstnanosti: L .σ =φ . U σ . (1 – u) =φ . u Přirozená míra nezaměstnanosti: u*=σ /σ +φ Druhy nezaměstnanosti podle příčin, které ji vyvolávají . Frikční nezaměstnanost vzniká v důsledku neustálého pohybu lidí (fluktuace) mezi regiony a pracovními místy, v průběhu jednotlivých stadií životního cyklu (hledání zaměstnání po absolvování školy, v důsledku stěhování po mateřské dovolené);je spjata s běžným fungováním trhu práce a považuje se za zcela přirozený jev;„frikčně nezaměstnaní“ (přecházejí z jedné práce do druhé nebo shánějí lepší zaměstnání) se považují za „dobrovolně nezaměstnané“. 2. Strukturální nezaměstnanost vzniká v důsledku změn ve struktuře ekonomiky, které jsou způsobeny omezováním nebo zánikem některých odvětví a na druhé straně vznikem nebo růstem jiných odvětví;nesoulad vzniká proto, že se poptávka po určitém druhu práce zvyšuje, zatímco poptávka po jiném druhu se snižuje, a nabídka se ani v jednom případě nepřizpůsobuje dostatečně rychle;strukturální nezaměstnanost může mít dlouhodobější povahu - je částečně řešitelná rekvalifikacemi, které jsou poměrně nákladné a u vyšších věkových skupin pracovníků mohou být značně obtížné. 3. Cyklická nezaměstnanost vzniká v případě, je-li celková poptávka po pr

Témata, do kterých materiál patří