Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Výrobní faktory jsou přetěžovány (přehřátá ekonomika).

Příčiny hospodářských cyklů

1. Exogenní (vnější) faktory

- jako jsou technické a vědecké objevy, klimatické změny, války, přírodní katastrofy aj.

2. Endogenní (vnitřní) faktory

- investiční změny, spekulativní bubliny, fiskální a monetární zásahy, nebo další změny státních regulací a legislativy.

Ukazatele změn úrovně ekonomické aktivity:

 • indexy podnikatelské sebedůvěry, investice do cenných papírů, investice do nemovitostí, úroveň spotřebitelské poptávky;

 • opožděné ukazatele (projeví se až po konjunktuře) – např. nezaměstnanost.

Hlavní ekonomické teorie příčin hospodářských cyklů

 • Friedmanova teorie=monetární teorie hospodářského cyklu = cyklické výkyvy způsobují šoky v peněžní nabídce;

 • Keynesova teorie=teorie nedostatečné efektivní agregátní poptávky = ekonomická recese je způsobena poklesem investic a spotřeby;

 • Teorie reálných hospodářských cyklů=Schumpeter, Kydland, Prescott = podstata recese tkví v externích šocích jako jsou převratné inovace a tím vyvolaný nárůst investiční aktivity = důsledkem nadměrných investic je nasycení trhu a pokles výkonu ekonomiky (recese), která je spojena s očištěním ekonomiky od neefektivních investic.

 • Teorie politického cyklu Michal Kalecki:

 • vlády se chovají tak, aby získaly co nejvíce hlasů ve volbách;

 • jeden až dva roky před volbami stávající vláda uplatňuje politiku poptávkové expanze (typ fiskální politiky) – cílem je dosáhnout růstu ekonomiky, zaměstnanosti a životní úrovně;

 • po volbách následuje protiinflační politika poptávkové restrikce (restriktivní fiskální politika);

 • výsledkem je teze, že politický cyklus má značný vliv na cyklus hospodářský.

Typy hospodářských cyklů z hlediska délky cyklu

1. krátkodobé – Kitchinovy cykly:

 • 36 – 40 měsíců,

 • příčinou jsou výkyvy v zásobách a rozpracované výrobě,

 • firmy se pomalu přizpůsobují změnám ekonomické aktivity,

 • klesne-li poptávka, firmy mohou v krátkém období váhat se snížením výroby – výsledkem je tvorba zásob (vyrábějí na staré úrovni, ačkoliv poptávka klesla),

 • v jistém bodě v důsledku poklesu poptávky sníží výrobu a to až pod úroveň poptávky – to způsobí další propad AD.

2. střednědobé – Juglarovy cykly:

 • 10 – 11 let ( v dnešní době kratší),

 • spojeny s investicemi do výrobních zařízení.

3.dlouhodobé – Kundratěvovy cykly:
• 50–60let,
• změny ve výrobních technologiích, monetární jevy nebo politické události.

1. Neoklasický model růstu

 • Skládá se z:

 • produkční funkce dlouhého období,

 • investiční funkce dlouhého období.

Témata, do kterých materiál patří