Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. Čistá inflace

 • Ukazatel čisté inflace vyjadřuje přírůstek cen neregulované části spotřebního koše, který je dále očištěn od vlivu nepřímých daní, případně od vlivu rušení dotací;

 • vylučuje vlivy administrativních opatření vlády, tedy vlivy fiskálních zásahů;

 • výpočet vychází ze spotřebního koše;

 • ve spotřebním koši je zahrnuto 117 položek, u kterých stát reguluje ceny (ceny plynu, elektrické energie, regulované nájemné a pod.).

3. Jádrová inflace

 • Korigovaná inflace = další úpravy míry inflace;

 • vychází z ukazatele čisté inflace s tím, že může vylučovat další vlivy, které působí na změny cenové hladiny;

 • nejčastěji se uvádí, že jsou vyloučeny vlivy volatility cen potravin, pohonných hmot, daní a regulovaných cen.

Důsledky inflace

 • Inflace přerozděluje bohatství ve prospěch těch, kteří „platí“ na úkor těch, kterým „je placeno“;

 • při zapůjčení peněz za úrok nižší než je růst inflace (znehodnocení peněz), věřitel na zapůjčení prodělává a dlužník vydělává;

 • pokud se úroková míra odvodí od předpokládané míry inflace a skutečná inflace je potom podstatně nižší, stávají se zapůjčené peníze pro dlužníka příliš drahé;

 • příjemci fixních příjmů – v důsledku inflace se jejich reálný příjem snižuje;

 • Nízká míra inflace má z krátkodobého hlediska pozitivní účinky na ekonomiku;

 • ceny zboží v čase narůstají, což zvýhodňuje dřívější nákupy před pozdějšími;

 • tento efekt udržuje ekonomiku aktivní a podporuje spotřebu, půjčky a investice;

 • mírná inflace je považována za ekonomicky prospěšnou, podporující ekonomický růst; naopak nejistota o vývoji inflace může odrazovat od spoření a investování.

Deflace

 • Snižování všeobecné cenové hladiny v čase a tím i nárůst kupní síly peněz v čase;

 • pokud roční míra inflace klesne pod 0 % (negativní míra inflace);

 • hlavní příčina = snižování peněžní zásoby;

 • snižování množství peněz v ekonomice = hodnota peněz narůstá, peníze jsou vzácnější než dříve → postupné snižování cen zboží a služeb;

 • deflace se je řídkým jevem (ekonomika v depresi, např. období Velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století).

Desinflace

 • Situace, kdy přestože ve státě dochází k inflaci, má míra inflace klesající tendenci = zpomalení míry inflace za určité období;

 • např: během měsíce ledna činila míra inflace 4,4 %, v únoru byly míra inflace 4,0 %. Cenová úroveň se stále zvyšovala, avšak v únoru byla rychlost nárůstu o 0,4 procentního bodu nižší než v lednu.

 • Stagflace = stagnace + inflace = situace, kdy je stagnace výkonu ekonomiky (velice pomalý nebo nulový růst ekonomiky) doprovázena růstem inflace;

 • = v ekonomice, která se potýká s nárůstem nezaměstnanosti v důsledku stagnace ekonomické aktivity, roste zároveň míra inflace;

 • Slumpflace = slump (pokles, propad) + flation (ekonomická stabilita);

 • situace, kdy je pokles výkonu ekonomiky (negativní ekonomický růst) doprovázen růstem cenové hladiny, např. v období hospodářské recese narůstá nezaměstnanost i inflace.

Témata, do kterých materiál patří