Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,09 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

doklady OZ, ID Rozdělování na analytické účty: k jednotlivým úvěrům,k výpomocem od jednotlivých osob. Oceňování kr. úvěrů a kr. fin výpomocí §25 ZU (1) g) jmenovitou hodnotouu úvěrů a kr. fin. výpomocí v CM: ke dni uskutečnění případu pevným nebo denním kurzem ČNB a k rozvahovému dni posledním známým kurzem ČNB Inventarizace úvěrů a výpomocí §29 a 30 ZU dokladová inventura k rozvahovému dni periodickáinventarizace Krátkodobé cenné papíry majetkové, dluhové a ostatní CP v (A) KFM upsané akcie (P) ve VK emitované dluhopisy (P) v CZ Krátkodobé CP Ve výkazu rozvaha nakoupené majetkové a dluhové CP v A v položce C. III. Ve výkazu rozvaha upsané akcie v P v položce A.I.2. (vlastní podíly) Ve výkazu rozvaha emitované dluhopisy C.I.1 případně C.II.1 Účty KFM - sk. 25 v Aktivech 251 - majetkové CP k obchodování - akcie obchodovatelné na veř. trhu),253 - dluhové CP k obchodování - dluhopisy obchodovatelné na veř. trhu),254 – podíly – ovládaná nebo ovládající osoba256 - dluhové CP se splatností do 1 roku držené do splatnosti (neobchodovatelné na burze),257 - ostatní CP (např. realizovatelné CP, opční listy tj. přednostní právo).259 - pořizovaný KFM pro zachycení pořizovací ceny KFM v Pasivech 252– vlastní podíly - akcie, které emitovala ÚJ; vykoupené vlastní akcie a podíly „snížení původní výše VK“ (+/-)255 – vlastní dluhopisy - dluhopisy, které emitovala ÚJ; vykoupené vlastní dluhopisy „jako snížení původní výše CZ“ (+/-) Rozdělování na analytické účtyCP podle jednotlivý druhů. Oceňování CP § 25 (1) f) ZU se podíly, CP a derivátypořizovacími cenami§27 ZU (1) a) a b) některé CP (např. dl. CP, deriváty) se mohou ocenitreálnou hodnotouCP v CM platí informace stejně jako při oceňování peněz. Inventarizace kr. CP fyzická inventura(u listinných CP) nebo dokladová inventura (u zaknihovaných CP) periodická inventarizace U některých CP se provádí přecenění na reálnou hodnotu Opravné položky ke KFM účet 291 – opravná položka ke KFM (A) dočasné snížení hodnoty KFM (věrné zobrazení PP a KFM). !! Pozor jedná se o A účet, který se ale uvádí v rozvaze v A s - !!! (vyjádří tak snížení hodnoty konkrétního majetku). OP nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku!účtování o nich analogicky jako účtování o OP k zásobám a pohledávkám Pozn. Jde o daňově neúčinné OP.

Témata, do kterých materiál patří