Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.09 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Metodické nástroje UCE

Účet a soustava účtů

Třídění účtů:

 • podle typu:

  • rozvahové (A a P)

  • výsledkové (N a V)

  • závěrkové a podrozvahové

 • podle hloubky rozkladu:

  • syntetické (základní účty)

  • analytické (podrobněji rozdělené syntetické účty podle potřeb ÚJ)

Směrná účtová osnova a účtový rozvrh §14 ZU

 1. Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd, popřípadě účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o ….. (předmětu UCE); toto uspořádání musí zajistit sestavení účetní závěrky.

 1. Na jejím podkladě jsou ÚJ povinny sestavit účtový rozvrh tj. seznam účtů potřebných k zaúčtování všech případů ÚJ

Směrná účtová osnova (dána Vyhláškou č. 500, příloha č. 4)

účtové třídy účtové skupiny

0 - dlouhodobý majetek

1 - zásoby

2 – KFM a kr. b. úvěry

3 - zúčtovací vztahy

4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky

5 - náklady

6 - výnosy

7 - závěrkové a podrozvahové účty

8 a 9 vnitropodnikové účetnictví

účtový rozvrh

UCE doklad

základní nositel informace, podmínka průkaznosti

Základní požadavky:

 • úplné

 • přehledné

 • pečlivě vyhotovené (tzn. zejména čitelné)

 • musí být zajištěna trvalost záznamů

Typy dokladů:

1. podle obsahu:

a) vnější doklady dále dělené dle místa vzniku na:

- vydané doklady

- došlé doklady

b) vnitřní (interní) doklady

2. podle počtu dokumentovaných UCE případů:

a) jednotlivé

b) sběrné

zásada objektivity a srozumitelnosti (§8 ZU)

Náležitosti UCE dokladu §11 ZU

 1. označení UCE dokladu (vč. čísla)

 2. obsah UCE případu a jeho účastníci

 3. peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství

 4. okamžik vyhotovení UCE dokladu

 5. okamžik uskutečnění UCE případu (není-li shodný s předchozím)

 6. podpisový záznam podle § 33a (4) osoby odpovědné za UCE případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

+ v praxi se doplňuje účtovací předpis

Pozn. Náležitosti daňového dokladu §29 ZDPH.

Opravy UCE dokladů (§35 ZU)

 1. Opravy nebo doplnění v UCE záznamech nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví.

 • zjistí-li ÚJ, že doklad nesplňuje základní požadavky musí provést opravu bez zbytečného odkladu.

(3) Opravy se musí provádět tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení každé opravy, okamžik jejího provedení a zjistit, jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě.

 • účetní opravy (tzn. vytvoření nového UCE zápisu)

  • doplňkový zápis

  • storno

 • neúčetní opravy pouze do provedení účetní uzávěrky, po ní už účetní opravy.

Archivace UCE dokladů (§31 a 32 ZU)

 • UCE doklady vč. UCE knih, přehledů 5 let

 • UCE závěrky a výroční zprávy 10 let

 • použije-li se doklad pro jiný účel, pak se archivace musí podřídit příslušným zákonům!

Témata, do kterých materiál patří