Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět České a československé právní dějiny novověku (MP201Zk)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MP201Zk - České a československé právní dějiny novověku, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
11._Vyvoj_statu_a_prava_po_roce_1989_O_handout Neznámý 05.07.2020 22:37 0
4.-5._Prvni_republika_O_handout Neznámý 05.07.2020 22:37 0
6._Druha_republika_O_handout Neznámý 05.07.2020 22:37 0
7._Protektorat_Cechy_a_Morava_O_handout Neznámý 05.07.2020 22:37 0
8._Ustavni_vyvoj_1945_-_1989_O_handout Neznámý 05.07.2020 22:37 0
9.-10._Vyvoj_ceskoslovenskeho_prava_v_letech_1945_O_1989_O_handout Neznámý 05.07.2020 22:37 0
AHGB text Neznámý 05.07.2020 22:37 0
české dějiny zápočet Neznámý 05.07.2020 22:37 0
České právo do r. 1620. Neznámý 05.07.2020 22:37 0
ČPD - zkouška Neznámý 05.07.2020 22:37 0
ČPD sylabus 2018 Neznámý 05.07.2020 22:37 0
čpd výcuc Neznámý 05.07.2020 22:37 0
ČPD zápočet Neznámý 05.07.2020 22:37 0
ČPD- rychlodrill Neznámý 05.07.2020 22:37 0
ČPD- výcuc Neznámý 05.07.2020 22:37 0
ČPD_Kabrheloviny Neznámý 05.07.2020 22:37 0
ČPD_roky Neznámý 05.07.2020 22:37 0
Obnovená zřízení zemská Neznámý 05.07.2020 22:37 0
Otázky zápočet Neznámý 05.07.2020 22:42 0
PDN-semináře (Štachová) Neznámý 05.07.2020 22:42 0
Výpisky z Kabrhela Neznámý 05.07.2020 22:42 0
Zahraniční odboj za 1WW Neznámý 05.07.2020 22:42 0
Zápisky Neznámý 05.07.2020 22:37 0
Zápisky ze seminářů - ČPD Neznámý 05.07.2020 22:42 0

Další informace

Cíl

Hlavní cíle kurzu:Pochopení a osvojení základních charakteristických rysů vývoje českého práva zejména od roku 1620 do konce 20. století.Rozpoznání pramenů českého práva, procesu jeho tvorby a aplikace.Rozlišení a vymezení přechodu od právního partikularismu, prostřednictvím unifikace česko-rakouského práva k jeho moderním formám, legislativě a právní praxi.Identifikace vlivu cizích práv na české právo - recepce práva římského, vliv německého a římsko-kanonického práva.Porozumění logice proměn, jimiž české právo prošlo ve své staleté genezi.

Osnova

Počátky českého státu a práva a jeho další vývoj v epoše feudalismu.Vývoj českého práva, právní prameny, právní partikularismus, tvorba práva a jeho aplikace.Revoluční rok 1848 a jeho význam pro vývoj státu a práva.Ústavní vývoj rakousko-uherské monarchie.Vznik I. ČSR. Ústavní vývoj I. ČSR. Vývoj státní správy a samosprávy.Unifikace česko-rakouského práva, moderní kodifikace. Formování moderního právního systému.Druhá ČSR. Období nesvobody.Koncepce poválečného uspořádání Československa. Poválečná obnova 1945 až 1948.Ústavní a právní vývoj (1948 - 1992Občanské právo (1948 - 1992)Rodinné a pracovní právo (1948 - 1992)Obchodní, zemědělskédružstevní a pozemkové právo (1948 - 1992)Trestní právo (1948 - 1992)

Literatura

povinná literaturaVOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 684 s. ISBN 978-80-7380-127-4. infodoporučená literaturaSCHELLE, Karel , Ladislav VOJÁČEK , Marta KADLECOVÁ , Pavel SALÁK , Ondřej HORÁK a Renata VESELÁ . Praktikum z českých právních dějin. 2. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2007. 271 s. Právo. ISBN 978-80-86391-03-8. infoVOJÁČEK, Ladislav , Karel SCHELLE , Jaromír TAUCHEN , Pavel SALÁK , Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ , Ivana PRŮCHOVÁ , Renata VESELÁ , Radovan DÁVID , Miroslav FRÝDEK , Ivana STARÁ a Martin CEMPÍREK . Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. díl). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 616 s. Spisy PrF MU č. 426 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6006-7. infoVOJÁČEK, Ladislav , Jaromír TAUCHEN , Karel MAREK a Lenka DOUBRAVOVÁ . Vývoj soukromého práva na území českých zemí (II. díl). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 411 s. Spisy PrF MU č. 427 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6007-4. infoMALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: Linde, 2003. 673 s. ISBN 80-7201-433-1. infoRATAJ, Jan a Přemysl HOUDA. Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010. 455 s. ISBN 9788024516967. infoKADLECOVÁ, Marta. Dějiny Československého státu a práva (1918-1945). 2. opr. vyd. Brno: Doplněk, 1992. 133 s. ISBN 80-210-0450-9. info

Požadavky

NOW ( MP201Z Čs. právní dějiny novověku sem ) || MP201Z Čs. právní dějiny novověku sem || MP104Z České právní dějiny - sem || CM201Z České právní dějiny II sem || CM104Z České právní dějiny - sem

Garant

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

Vyučující

doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.Mgr. et Mgr. Naďa Štachová, Ph.D.JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.