Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Kulturní antropologie 1 - KA (KSA / KAD1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / KAD1 - Kulturní antropologie 1 - KA, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Co je to etnografie Neznámý 20.12.2018 08:05 0
Diskuze v sociálních vědách od roku 1945 do současnosti Neznámý 20.12.2018 08:05 0
Etika a etnografie Neznámý 20.12.2018 08:05 0
Historický vývoj sociálních věd od 18. st. do roku 1945 Neznámý 20.12.2018 08:05 0
Historie kvalitativního výzkumu Neznámý 20.12.2018 08:05 0
Limity kvalitativního a kvantitativního výzkumu Neznámý 20.12.2018 08:05 0
Pohled etnografa na výzkum - metody Neznámý 20.12.2018 08:05 0
Rozdíl mezi pozitivismem a naturalismem Neznámý 20.12.2018 08:05 0
Sedm „momentů“ ve vývoji kvalitativního výzkumu Neznámý 20.12.2018 08:05 0
Sociální věda v současnosti Neznámý 20.12.2018 08:05 0
Typy etnografického výzkumu a generalizace Neznámý 20.12.2018 08:05 0
Zúčastněné pozorování (participant observation) Neznámý 20.12.2018 08:05 1

Další informace

Obsah

Odborná terminologie. Specifika kulturních národních tradic. Specifika z hlediska časové proměnlivosti.Pojem "kultura"- historie pojmu, pojetí kultury v současné kulturní antropologii.Etnocentrismus, Kulturní relativismus. Politická korektnost.Kultura a jazyk. Lingvistický determinismus. Sociolingvistika. Etnolekt.Gender. Sociobiologie.Příbuzenské systémy. Manželství a rodina.

Získané způsobilosti

kompetence v rozsahu cíle předmětu

Literatura

BENEŠ, J. Člověk. Praha: Mladá fronta, 1994. ISBN 80-204-0460-0. Soukup, V. Dějiny antropologie. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0337-3.Geertz, C. Interpretace kultur. Praha, 2000. Pavlincová, H., Horyna, B. Judaismus, křesťanství, islám (slovník). Olomouc, 2003. ISBN 80-71-82-165-9.Benedictová, R. Kulturní vzorce. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-212-7.LÉVI-STRAUSS, C. Myšlení přírodních národů. Praha: DAUPHIN, 1996. ISBN 80-901842-9-4. Budil, I. T.:. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha 1995. Lipovetsky, G. Soumrak povinnosti. Praha: Prostor, 1999. ISBN 80-7260-008-7.STRAUSS, C. L. Strukturální antropologie. Praha: Argo, 2006. ISBN 801-7203-713-7.

Požadavky

Na základě probraného učiva viz Obsah a Literatura.

Garant

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.