Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční analýza a plánování (FP-KfapP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-KfapP - Finanční analýza a plánování, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Finanční analýza a plánování - Chybějící otázky Zadání testů 30.05.2018 21:00 13
Finanční analýza a plánování - Okruhy ke zkoušce Zadání testů 30.05.2018 21:00 12
Finanční analýza a plánování - Přednáška 1 Zápisky z hodin 30.05.2018 21:03 5
Finanční analýza a plánování - Přednáška 2 Zápisky z hodin 30.05.2018 21:03 4
Finanční analýza a plánování - Přednáška 3 Zápisky z hodin 30.05.2018 21:03 4
Finanční analýza a plánování - Přednáška 4 Zápisky z hodin 30.05.2018 21:03 7
Finanční analýza a plánování - Přednáška 5 Zápisky z hodin 30.05.2018 21:03 3
Finanční analýza a plánování - Přednáška 6 Zápisky z hodin 30.05.2018 21:03 4
Finanční analýza a plánování - Přednáška 7 Zápisky z hodin 30.05.2018 21:03 3
Finanční analýza a plánování - Přednáška 8 Zápisky z hodin 30.05.2018 21:03 3
Finanční analýza a plánování - Přednáška 9 Zápisky z hodin 30.05.2018 21:03 3
Finanční analýza a plánování - Přehled látky ke zkoušce Zadání testů 30.05.2018 20:58 17
Finanční analýza a plánování - Souhrn ukazatelů Tahák 30.05.2018 20:58 18
Seminární práce - Finanční analýza podniku Fritzmeier s.r.o. Seminárky, referáty 30.05.2018 20:57 23

Další informace

Cíl

Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti finanční analýzy podniku. Rozvinout schopnosti studentů posoudit úroveň finanční situace podniku, její vývoj a příčiny a navrhovat opatření ke zlepšení stavu a vývoje. Dílčím cílem předmětu je seznámit studenty se základy finančního plánování a kontroly.

Osnova

Není specifikováno.

Literatura

KNÁPKOVÁ A., PAVELKOVÁ D. Finanční analýza. Kompletní průvodce s příklady. 1. vydání, Praha, GRADA Publishing 2010, 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4. (CS)SEDLÁČEK J. Účetní data v rukou manažera. Finanční analýza v řízení firmy. 2. vydání, Brno, Computer Press 2001. 220s. ISBN 807226-562-8. (CS)KISLINGEROVÁ E., HNILICA J. Finanční analýza. 1. vydání Praha C. H. Beck 2005. 137s. ISBN 80-7179-321-3. (CS)DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. upravené vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6. (CS)SŮVOVÁ H. a kol. Finanční analýza. 1.vydání Praha: Bankovní institut, 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0. (CS)FOTR J. Strategické finanční plánování. Praha, GRADA Publishing 1999, 149 s. ISBN 80-7169-694-3. (CS)

Požadavky

Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů, , základů organizace a manažerských funkcí podniku.

Garant

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.