Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Výdaje na čistý export – ke zvýšení čistého exportu dochází vlivem zvýšení exportu (hrubého) nebo snížením importu:

 • zvýšení důchodu v zahraničí vyvolá vyšší poptávku po tuzemském zboží – růst exportu a agregátní poptávky;

 • měnové kursy – znehodnocení Kč vůči zahraničním měnám podpoří export a omezí import.

Model AS-AD

 • Základní makroekonomický model;

 • průsečík křivek AD a AS představuje bod makroekonomické rovnováhy;

 • průsečík křivek AD a AS představuje bod, ve kterém, při dané celkové cenové hladině, podniky vyrábějí takové množství a strukturu produkce, kterou jsou kupující ochotni nakupovat a spotřebovávat;

 • zobrazuje makroekonomickou rovnováhu – stav, kdy jsou v současně v rovnováze trh zboží a služeb, trh peněz a trh práce.

Měření výkonnosti ekonomiky, domácí produkt, národní důchod

Ukazatele typu produkt:

 • hrubý domácí produkt,

 • čistý domácí produkt,

 • hrubý národní produkt,

 • čistý národní produkt.

Hrubý domácí produkt HDP

(angl. Gross Domestic Product/GDP)

→ celková peněžní hodnota všech finálních statků a služeb vyprodukovaných za dané období (nejčastěji za 1 rok) výrobními faktory v národním hospodářství (na území daného státu), bez ohledu na to, jsou-li výrobní faktory vlastněny občany státu nebo cizinci;

→ vyjadřuje se v peněžních jednotkách (v Kč, USD, EUR);

→ zahrnuje vše, co bylo v dané ekonomice vyrobeno, tedy zboží okamžité spotřeby (potraviny), zboží dlouhodobé spotřeby (auta, domy, počítače) a zahrnuje také služby;

→ jedná se výlučně o nové statky;

→ nezahrnuje dříve vyrobená auta, pračky, postavené domy, silnice (ty jsou zahrnovány do pojmu národní bohatství)

Hrubý národní produkt HNP

(angl. Gross National Product/GNP)

HNP (GNP) - je celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vytvořená za dané období (1rok) výrobními faktory ve vlastnictví občanů dané země, to znamená nejen na území daného státu, ale i v zahraničí.

Do HNP (GNP) – se tedy nezapočítává finální produkce vytvořená výrobními faktory na území daného státu, které jsou ve vlastnictví občanů jiných zemí.

Čistý domácí produkt

(angl. Net Domestic Product/NDP)

NDP = GDP – A

Kde A – amortizace kapitálových statků (opotřebení):

opotřebení snižuje hodnotu hrubého domácího produktu;

opotřebení se týká předmětů dlouhodobé spotřeby, jako jsou automobily, stroje, domy, pračky apod.;

amortizace měří hodnotu GDP, která musí být vydána za nové kapitálové statky, z důvodu udržování existujícího fyzického kapitálu;

výpočet opotřebení je v praxi komplikovaný, protože výrobci neustále zvyšují nejen kvantitu, ale i kvalitu výrobků → růst domácího produktu (hrubého i čistého) tedy znamená nejen zvyšování množství vyráběných statků, ale i změny v jejich kvalitě, protože i kvalitou se zvyšuje užitek spotřebitele;

Témata, do kterých materiál patří