Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

p – hrubé zisky podniků včetně dividend,

a – amortizace kapitálových statků ve výši jejich opotřebení,

T – nepřímé daně jako přirážka k tržním cenám spotřebních statků.

Důchodovou metodou se HDP počítá jako součet prvotních důchodů za národní hospodářství celkem: náhrad zaměstnancům, daní z výroby a z dovozu snížených o dotace a hrubého provozního přebytku a smíšeného důchodu (resp. čistého provozního přebytku a smíšeného důchodu a spotřeby fixního kapitálu).

HDP = Náhrady zaměstnancům plus Daně z výroby a z dovozu mínus Dotace plus Čistý provozní přebytek plus Čistý smíšený důchod plus Spotřeba fixního kapitálu

Mezinárodní srovnání výkonu ekonomik

Pro mezinárodní srovnání:

 • HDP (GNP) v USD nebo EUR = ekonomická síla (Economic Power), žebříčky zemí (nejvyšších hodnot dosahují velké země),

 • HDP (GNP) na obyvatele v USD nebo EUR (GDP per capita) = ekonomická úroveň (Standard of Living), lepší indikátor ekonomické vyspělosti jednotlivých zemí,

 • HDP (GDP) na obyvatele vyjádřené v paritě kupní síly (PPS).

Vyjádření HDP ve světové měně s využitím aktuálních měnových kurzů:

 • HDP přepočteno prostřednictvím běžného (nominálního) směnného kurzu na mezinárodním měnovém trhu,

metoda vyjadřuje hodnotu vyprodukovaného zboží a služeb prostřednictvím globálně využívaných měn (EUR, USD),

 • indikátor pro posouzení relativní ekonomické síly.

Metoda parity kupní síly PPP

(PPS/angl. Purchasing Power Parity, Purchasing Parity Standard)

HDP se měří jako hodnota vyprodukovaných statků a služeb oceněných v peněžních jednotkách a na úrovni tržních cen v daném státě – ceny produktů a služeb se liší a měnové kurzy nejsou schopny rozdíly v úrovni cenové hladiny zcela vyrovnat – nebezpečí zkreslení ukazatele HDP;

je tudíž nutné brát v úvahu i cenovou hladinu a údaje o důchodu v nominálních hodnotách – země může mít nižší průměrný důchod, ale také nižší ceny;

státy s nižší cenovou hladinou dosahují nižší úrovně HDP, vice versa;

kalkulace je založena na srovnání cen položek „nákupního košíku“ (srovnávají se ceny vybraných produktů;

HDP v PPP vyjadřuje efektivní domácí kupní sílu běžného výrobce nebo kupujícího v určité ekonomice;

je lepším indikátorem životní úrovně méně vyspělých zemí – zohledňuje nižší cenovou úroveň méně vyspělých států (s nižší cenovou hladinou);

ukazatel HDP kalkulovaný v paritě kupní síly (PPP) vybrané měny k určitému standardu (nejčastěji k USD).

Nedostatky ukazatele HDP (GDP)

 • HDP nezachycuje transakce, které neprocházejí legálním trhem:

 • ukazatel HDP neuvažuje s produkcí v podobě domácí práce (podhodnocení HDP),

 • ignoruje neplacenou produkci (free software);

 • neuvažuje barterové obchodování a stínovou ekonomiku (šedá a černá ekonomika) - způsobují podhodnocení HDP;

 • ukazatel HDP nezohledňuje kvalitativní změny výrobků a služeb v čase

 • HDP nezohledňuje, co se vyrábí – jedna ekonomika může produkovat investiční statky, které v daném období snižují spotřebu, ale v budoucnu mohou vést k růstu ekonomiky, jiná ekonomika je orientována na výrobu spotřebního zboží;

 • ukazatel HDP nebere v úvahu rozdělení důchodů

 • HDP zahrnuje výdaje na odstranění negativních důsledků externalit – důsledkem je nadhodnocení HDP,

Témata, do kterých materiál patří