Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Investiční funkce dlouhého období:

  • investice jsou nezbytně nutnou podmínkou ekonomického růstu,

  • investice se rovnají se části domácího produktu, která není spotřebována,

  • míru úspor s vyjádříme jako podíl úspor S na produktu Y.

• s = S/Y I = s . Y

  • Dlouhodobá investiční funkce vyjadřuje, že investice rostou s růstem domácího produktu a jsou tím vyšší, čím vyšší je míra úspor s (s – mezní sklon k úsporám).

2. Solowovo rozpracování neoklasického modelu růstu

Y/L = f(K/L)

•R. M. Solow (představitel neokeynesiánství), neoklasický model ekonomického růstu rozpracoval.

•Ekonomický růst nastává v důsledku nahrazování práce kapitálem (důsledek technického pokroku).

•Původní funkci Y = f(K, L) nahradil tzv. intenzivní produkční funkcí.

Y/L = f(K/L)

Intenzivní produkční funkce

Y/L = f(K/L)

•Produkt na jednoho pracovníka (Y/L) je funkcí kapitálu na pracovníka (K/L).

•S růstem kapitálu připadajícího na jednoho pracovníka roste i vyprodukovaný produkt na pracovníka.

•U kapitálu se však projevují klesající výnosy z kapitálu (viz zákon klesajících výnosů).

Produkční funkce dlouhého období

• Klesající výnosy z kapitálu: přírůstek kapitálu na pracovníka ∆K/∆L vyvolá snižující se přírůstek produktu na pracovníka ∆Y/∆L.

Intenzivní investiční funkce (dlouhodobá)

•Investice na pracovníka (I/L) rostou s růstem domácího produktu na pracovníka (Y/L); jsou tím vyšší, čím vyšší je míra úspor (s).

I/L = s . Y/L

Dlouhodobá produkční a investiční funkce

•Produkt na pracovníka Y/L je vyráběn při určité úrovni kapitálu na pracovníka K/L.

•Investiční funkce potom ukazuje, jak je vyprodukovaný produkt rozdělen mezi spotřebu C/L a investice I/L.

Opotřebení kapitálu

•Kapitál se v důsledku používání opotřebovává.

•Nahrazením tohoto opotřebení jsou investice do obnovy kapitálu.

•Tyto obnovovací investice (tzv. reinvestice) nejsou zdrojem ekonomického růstu, protože díky nim nedochází ke zvýšení množství kapitálu na pracovníka (pokud by nebyly učiněny - došlo by ke snížení kapitálu na pracovníka).

•Proto ke zvýšení kapitálu na pracovníka, které je základním předpokladem ekonomického růstu, dochází pouze tehdy, pokud jsou celkové investice vyšší než je opotřebení kapitálu na pracovníka.

•Přírůstek kapitálu na pracovníka : ∆K/L = I/L – d . K/L

•∆K/L – přírůstek kapitálu na pracovníka,

•d – míra opotřebení kapitálu.

•Pokud I/L > d . K/L → kapitál (K/L) se zvýší.

•Pokud I/L < d . K/L → kapitál (K/L) se sníží.

•Pokud I/L = d . K/L → kapitál se nemění.

Neoklasický model – stálý stav

•Stálý stav (dlouhodobá rovnováha) - situace, kdy investice se rovnají opotřebení kapitálu: I/L = d. K/L

•ekonomika směřuje do stálého stavu,

•když jej dosáhne, setrvá v něm,

Témata, do kterých materiál patří