Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

je (0,25 + 1) / (0,25 + 0,1) = 3,57 → přírůstek peněžní báze o jednotku vyvolá přírůstek peněžní zásoby ve výši 3,57. V reálné ekonomice je účinnost multiplikátoru omezena, pokud: 1)ekonomické subjekty preferují držbu hotovosti, tj. neukládají v plné míře své peněžní zůstatky na bankovní účty, anebo ekonomické subjekty začnou vybírat vklady, 2)existuje slabá poptávka po penězích (ekonomické subjekty nemají zájem půjčovat si od bank), 3)banky omezí poskytování úvěrů, ačkoliv mají dostatečnou úroveň úspor (tzn., že banky drží vyšší úroveň rezerv, např. z důvodu nejistoty budoucího ekonomického vývoje), 4)centrální banka může přímo ovlivnit množství peněz uplatněním nástrojů expansivní monetární politiky (např. programy kvantitativního uvolňování). V reálné ekonomice jsou významnými faktory omezujícími objem bankovních úvěrů úrokové sazby vyhlašované centrální bankou a vybavenost bank vlastními zdroji ve vztahu k rizikové struktuře aktiv (kapitálová přiměřenost). Rovnováha na peněžním trhu •Lidé v souhrnu drží právě tolik peněžních zůstatků, kolik jich chtějí držet. •Peněžní zásoba se rovná sumě poptávaných peněžních zůstatků: Ms = Md (Yn, rN) (+) (-) –Ms – nominální peněžní zásoba (nabídka peněz), –Md – nominální poptávka po penězích, –Yn – nominální důchod, –rN – nominální úroková míra. Rovnice směny - Fisherova rovnice směny •Aby peníze plnily funkci směny, musí tok peněz vyrovnávat tok výrobků a služeb; •tvar rovnice směny: M . V = P . Y •M – množství peněz v oběhu, •V – rychlost obratu peněžní jednotky, tj. průměrný násobek toho, kolikrát ročně je utracena typická peněžní jednotka za nákup zboží a služeb v daném roce, •P – průměrná cenová hladina •Y – substanční hodnota všech transakcí (počet transakcí konečných výrobků). •Množství peněz v ekonomice závisí přímo úměrně na nominálním produktu a nepřímo úměrně na rychlosti obratu peněz → M=(P×Y)/V. •Úroveň cenové hladiny závisí přímo úměrně na množství peněz v ekonomice a rychlosti obratu peněz, nepřímo úměrně pak na objemu reálného produktu → P=(M×V)/Y. Inflace Kvantitativní teorie peněz Kvantitativní teorie peněz říká, že cenová hladina je přímo úměrná množství peněz v ekonomice, tzn., jsou-li hodnoty V a Y konstantní, pak je cenová hladina přímo úměrná peněžní nabídce (množství peněz v ekonomice).Proč mohou být V a Y konstantní? Míra, v níž dochází k utrácení peněz (V), se zejména v krátkém období nemusí příliš měnit. Blíží-li se ekonomika stavu plné zaměstnanosti , nedochází k výrazným změnám ve výstupu ekonomiky, tj. ani v objemu reálného produktu (Y). Kvantitativní teorie peněz a monetaristé Monetaristé zastávají názor, že cenová hladina se přímo vztahuje k peněžní nabídce (=kvantitativní teorie peněz). Má-li stát kontrolovat inflaci, měl by mít pod kontrolou peněžní nabídku.Keynesiánci jsou přesvědčení, že rychlost obratu peněz (V) se v čase může měnit (při větším množství peněz lidé tyto peníze drží → hodnota V klesá), tzn., že zvýšení peněžní nabídky může spíše než k vyšším cenám vést k vyššímu objemu výroby (Y). Inflace Inflace – v překladu též „nafouknutí“ (lat. inflatio).Inflace je průvodním jevem tržní ekonomiky a znamená také růst všeobecné cenové hladiny v čase.Inflace se projevuje růstem cen, nebo-li snižováním kupní síly peněz. Inflace zmenšuje množství zboží a služeb, které si můžeme koupit za peněžní jednotku.Inflace zvyšuje nejen ceny zboží a služeb, ale také mzdy, nájemné, úroky a ceny ostatních výrobních faktorů. Deflace Snižování všeobecné cenové hladiny v čase a tím i nárůst kupní síly peněz v čase;pokud roční míra inflace klesne pod 0 % (negativní míra inflace);hlavní příčina = snižování peněžní zásoby;snižování množství peněz v ekonomice = hodnota peněz narůstá, peníze jsou vzácnější než dříve → postupné snižování cen zboží a služeb;deflace se je řídkým jevem (ekonomika v depresi, např. období Velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století). Měření inflace Pro měření inflace používáme cenové indexy;cenový index je váženým průměrem mnoha cen;porovnávání cenových indexů v čase umožňuje vypočítat míru inflace.Nejpoužívanější cenové indexy: deflátor HDP (implicitní cenový deflátor); index spotřebitelských cen (CPI); index cen výrobců PPI. Implicitní cenový deflátor ICD Deflátor HDP Nejkomplexnější ukazatel inflace, protože obsahuje ceny všech statků, z nichž je složen HDP Index spotřebitelských cen CPI (Consumer Price Index) CPI je nejpoužívaněj

Témata, do kterých materiál patří