Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

•Je-li v ekonomice významně zastoupen znalostní kapitál – ekonomika se chová dle modelu endogenního růstu (ekonomika stále roste bez dosažení stálého stavu). 

PENÍZE

Definice peněz

Penězi rozumíme jakékoliv aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu.

Jako peníze může sloužit cokoliv, co je v dané době a v daném místě využíváno ekonomickými subjekty při směně statků = primární funkce peněz.

Původ slova „peníze“ – latinský základ 1) „pannus“ („kousek látky“), v NJ „der Pfennig“; 2) „pondo“ (váhová jednotka), v NJ „das Pfund“, v AJ „pound“.

Funkce peněz

  • všeobecný prostředek směny,

  • zúčtovací jednotka (peníze vyjadřují ceny statků),

  • uchovatel hodnoty (jsou aktivem, jednou z forem bohatství),

  • úvěrový prostředek.

Vlastnosti peněz:

• dělitelnost, zaměnitelnost, přenositelnost, trvalost (tj. neexistuje termín expirace) a trvanlivost (tj. nekazí se).

Vývoj peněz

1. Naturální směna – výměna zboží za zboží (barter):

  • nutnost oboustranné shody potřeb,

  • vysoké transakční náklady,

  • brzda specializace a dělby práce.

2.Peněžní směna:

  • nevyžaduje oboustrannou shodu potřeb,

  • univerzální prostředek směny - lidé jsou tento prostředek ochotni kdykoliv přijmout,

  • předmět plní funkci peněz (prostředek směny), dokud v něj mají lidé důvěru.

Vývoj peněžní směny

a) Komoditní (zbožové) peníze – prostředkem směny jsou komodity (dobytek, obilí, bronzové hřivny, mušle, plátěné šátečky, aj.).

Komodity jsou peníze s vnitřní hodnotou.

Nezbytně nutné vlastnosti komoditních peněz:

• dlouhodobá vzácnost,

• trvanlivost,

• homogennost,

• snadné určení hodnoty.

b) Využívání drahých kovů v platebním styku – od starověku až do počátku

20. století – peníze s vnitřní hodnotou:

•metalistické pojetí peněz (Aristoteles) - peníze mají hodnotu kovu, z něhož jsou vyrobeny, jsou oběživem, prostředníkem směny a de facto zbožím (komoditou). •přirozené je používání peněz jako oběživa, nepřirozená je lichva – půjčovaní peněz na úrok;

•peníze plní úlohu měřítka hodnoty a uchovatele hodnoty;

•zlatý (stříbrný) standard;

•mince nižší nominální hodnoty ze stříbra a dalších kovů;

•hodnota peněžní jednotky odvozena od váhy drahého kovu ze které je vyrobena, nebo váhou drahého kovu, kterou tato peněžní jednotka zastupuje (standard zlatého slitku);

•zlatý standard omezuje inflaci - neumožňuje pouštět do oběhu neomezené množství peněz.

c) Papírové peníze

•První papírové peníze - v Číně (7. stol.);

•Historické papírové peníze nabývaly dvou podob:

1) státovky - vydávány státem ke krytí státních výdajů, důvodem jejich emise je nedostatek drahých kovů, emitovány jako peníze nekryté zlatem (zajištění finančních prostředků hlavně na vedení válek), vysoce inflační, dnes prakticky neexistují;

Témata, do kterých materiál patří