Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kvantitativní teorie peněz a monetaristé

 • Monetaristé zastávají názor, že cenová hladina se přímo vztahuje k peněžní nabídce (=kvantitativní teorie peněz). Má-li stát kontrolovat inflaci, měl by mít pod kontrolou peněžní nabídku.

 • Keynesiánci jsou přesvědčení, že rychlost obratu peněz (V) se v čase může měnit (při větším množství peněz lidé tyto peníze drží → hodnota V klesá), tzn., že zvýšení peněžní nabídky může spíše než k vyšším cenám vést k vyššímu objemu výroby (Y).

Inflace

 • Inflace – v překladu též „nafouknutí“ (lat. inflatio).

 • Inflace je průvodním jevem tržní ekonomiky a znamená také růst všeobecné cenové hladiny v čase.

 • Inflace se projevuje růstem cen, nebo-li snižováním kupní síly peněz. Inflace zmenšuje množství zboží a služeb, které si můžeme koupit za peněžní jednotku.

 • Inflace zvyšuje nejen ceny zboží a služeb, ale také mzdy, nájemné, úroky a ceny ostatních výrobních faktorů.

Deflace

 • Snižování všeobecné cenové hladiny v čase a tím i nárůst kupní síly peněz v čase;

 • pokud roční míra inflace klesne pod 0 % (negativní míra inflace);

 • hlavní příčina = snižování peněžní zásoby;

 • snižování množství peněz v ekonomice = hodnota peněz narůstá, peníze jsou vzácnější než dříve → postupné snižování cen zboží a služeb;

 • deflace se je řídkým jevem (ekonomika v depresi, např. období Velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století).

Měření inflace

 • Pro měření inflace používáme cenové indexy;

 • cenový index je váženým průměrem mnoha cen;

 • porovnávání cenových indexů v čase umožňuje vypočítat míru inflace.

 • Nejpoužívanější cenové indexy:

  • deflátor HDP (implicitní cenový deflátor);

  • index spotřebitelských cen (CPI);

  • index cen výrobců PPI.

Implicitní cenový deflátor ICD Deflátor HDP

Nejkomplexnější ukazatel inflace, protože obsahuje ceny všech statků, z nichž je složen HDP

Index spotřebitelských cen CPI (Consumer Price Index)

 • CPI je nejpoužívanějším cenový indexem sloužícím k posuzování vývoje cen spotřebního zboží a služeb;

 • index je kalkulován jako vážený průměr změn cen vybraných druhů zboží a služeb, které jsou obsaženy ve spotřebním koši;

 • mírou inflace se rozumí nárůst hodnoty indexu ve sledovaném období oproti období výchozímu, vyjádřený v procentech.

Spotřebitelský koš

 • Skupina vybraného zboží a služeb;

 • reprezentuje typickou spotřebu obyvatelstva státu;

 • obsahuje cca 700 položek;

 • sestavuje jej Český statistický úřad;

 • každá položka v koši má přidělenu váhu ve spotřebním koši;

 • váha vyjadřuje podíl daného druhu spotřeby na celkové spotřebě domácností (podíl výdajů, které musí spotřebitelé ze svých příjmů vynaložit na danou komoditu).

Index cen výrobců (PPI)

 • PPI – měří hladinu cen na úrovni velkoobchodu nebo výrobců;

 • je založen na cenách komodit, zahrnujících ceny potravin, zpracovatelského a těžebního průmyslu;

 • fixní váhy jsou založeny na čistých dodávkách či prodejích komodit;

 • koš obsahuje ceny zhruba 3400 komodit

 • slouží převážně k zjišťování vlivů domácí inflace na konkurenceschopnost domácích výrobců v porovnání se zahraničními výrobci;

 • index je pro firmy důležitý hlavně z důvodu jeho specifičnosti a přesnosti.

Témata, do kterých materiál patří