Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

estiční nebo spotřební výdaje multiplikační efekt;nicméně platí, že multiplikační efekt čistých daní je nižší, než multiplikační efekt státních výdajů. – multiplikátor transferů a daní Y = c/(1-c) . (Tx nebo Tr) e=c/(1-c) Srovnání změn daňových sazeb a změn výdajů Změny daňových sazeb: změny daní lze snadno a rychle zavést a jejich účinek je relativně rychlý; snížení daní může zvýšit motivaci lidí pracovat a investovat – ovlivnění AD; nicméně vláda může stěží odhadnout, jak budou spotřebitelé na snížení daní reagovat – ti mohou získané peníze utratit nebo ušetřit.Změny vládních výdajů: vládní výdaje mohou být směřovány cíleně do některého odvětví nebo regionu; přímo se tak zvýší agregátní poptávka a v plné míře dojde k ovlivnění multiplikátoru; nicméně rozhodování o výdajích zabere určitý čas – problém časové prodlevy. Krátkodobá expanzivní fiskální politika Nástroje - snížení daní, nebo zvýšení nákupů výrobků a služeb.Efekty krátkodobé expanzivní fiskální politiky, pokud existují volné zdroje (práce a kapitálu), tedy nevyužité výrobní kapacity a vysoká nezaměstnanost: → posun křivky agregátní poptávky (AD) doprava (je dostatečně pružná), → růst HDP a zaměstnanosti, často i růst cenové hladiny (pokud se reálný produkt blíží k potenciálnímu produktu, tj. neexistují již volné zdroje).Pokud expanzivní fiskální politika vyvolá dostatečné impulsy na straně agregátní nabídky (AS), potom může růst reálný produkt i při plném využití zdrojů. Dlouhodobá expanzivní fiskální politika Efekty dlouhodobé expanzivní fiskální politiky – zpravidla zvyšování cenové úrovně (a tedy i inflace), úroveň reálného produktu a zaměstnanosti se nemění. Nastává efekt vytěsnění - vládní výdaje vytěsní nebo sníží soukromé investiční výdaje: → reálné investice a úrokové míry se nevrací na svoji původní úroveň; → rozsah, v jakém bude expanzivní fiskální politika vytlačovat investice, je rovněž ovlivněn fází hospodářského cyklu; → vytlačování je škodlivé při vysoké úrovni zaměstnanosti a vysokém reálném produktu. Krátkodobá restriktivní fiskální politika Omezuje a snižuje agregátní poptávku (snížení státních výdajů).Efekty krátkodobé restriktivní fiskální politiky, pokud existují volné zdroje (práce a kapitálu), tedy nevyužité výrobní kapacity a vysoká nezaměstnanost: → snížení cenové hladiny (reálný HDP klesá) a → růst nezaměstnanosti. Dlouhodobá restriktivní fiskální politika Efekty dlouhodobé restriktivní fiskální politiky pokles nominálních mezd, reálný produkt se vrací na svoji dlouhodobou úroveň odpovídající potenciálnímu produktu, soukromé investice se zvyšují (uvolnění prostoru snížením státní spotřeby a snížením úrokové míry), snížení cenové hladiny, pokud soukromé investiční výdaje plně nahradí státní výdaje i na nákup výrobků a služeb, nedochazí ke změně v úrovni reálného HDP a zaměstnanosti. Lafferova křivka Teorie formulovaná Arthurem Lafferem, americkým ekonomem, podle níž existuje optimální daňové zatížení, tedy taková daňová sazba, která maximalizuje daňové příjmy státu. Produkt „Školy nabídky“, teorie kritizující pojetí fiskální politiky.Nadměrný růst daňového zatížení jako příčina oslabením nabídkových motivací - klesá národní důchod.Přesunutí části „oficiální“ (daně platící) ekonomiky do podzemní (daně neplatící) ekonomiky. Bujení podzemní ekonomiky jako negativní důsledek daňové politiky.  Nulová daňová sazba = nulový daňový příjem a 100% daňová sazba = nulový daňový příjem (lidé nebudou pracovat, jestliže je celý jejich příjem odveden do státního rozpočtu).Existují různé tvary Lafferovy křivky: tvar, kdy maximálního daňového příjmu je dosaženo při 50% zdanění; asymetrické křivky. Vnější obchodní a měnová politika Součást hospodářské politiky státuBezprostřední cíl: ovlivnění platební bilance se zahraničím a ovlivnění měnových kurzů.Konečný cíl: cenová stabilita, zaměstnanost ekonomický růst. Zaměření opatření k ovlivnění vnějších ekonomických vztahů lze rozdělit do tří skupin: 1.regulace pohybu zboží a služeb(omezují pohyby zboží a služeb a ovlivňují mezinárodní dělbu práce), 2.regulace kapitálových pohybů(omezení možnosti výpůjček v cizině, nákupy cenných papírů zahraničními subjekty), 3.ovlivňování měnového kurzu a hospodaření s devizami. Nástroje vnější obchodní a měnové politiky Přímá administrativní opatření: •kvóty(množstevní omezení), •cla(příjem státního rozpočtu), •vývozní subvence, •neviditelné překážky dovozu, •embargo. •Embargo:–zákaz vývozu (komodit) do nějakého státu nebo zákaz obchodování se státem, –krajní prostředek diplomatického nátlaku, resp. odvetného opatření, –o uvalení embarga rozhoduje jak jednotlivý stát, tak i

Témata, do kterých materiál patří