Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Druhy inflace:

Klasifikace inflace je možná dle:

 • úrovně míry inflace, tedy míry nárůstu cenové hladiny;

 • impulzu, který vedl k nárůstu cenové hladiny;

 • způsobu, jakým se inflace projevuje;

 • faktorů jejichž vliv nebyl zahrnut do změn cenové hladiny, to znamená druhy inflace vzniklé na základě účelových úprav základní (celkové) míry inflace.

Inflace dle míry nárůstu cenové hladiny

1. Mírná inflace (Mild Inflation):

 • jednociferná míra inflace;

 • pomalý nárůst cenové úrovně (nejlépe ne více než 5 % ročně);

 • je spojena s nízkou mírou nezaměstnanosti a nastává v růstové fázi hospodářského cyklu; má příznivý vliv na ekonomiku, je projevem rostoucí ekonomiky.

2. Pádivá inflace (Galloping Inflation):

 • dvouciferná míra inflace;

 • od zhruba 10 % ročního nárůstu cenové hladiny;

 • způsobuje ekonomickou nestabilitu;

 • trh peněz přestává být funkční;

 • lidé odmítají držet větší množství peněz, preferují uchovávat majetek ve formě komodit a nemovitostí.

3. Hyperinflace (Hyperinflation) Inflace mimo kontrolu;

 • prudký nárůst cen = ztráta hodnoty peněz;

 • formální definice je: „inflace 50 a více % za měsíc" neudává se za rok, ale v mnohem kratším intervalu (často za měsíc);

 • vede k selhání monetárního systému země;

 • nejčastěji k ni dochází během a krátce po válkách, v důsledků politických převratů, sociálních hnutí, pokud vláda kryje své výdaje nebo dluhy prostřednictvím vytištění dodatečných peněz.

Druhy inflace - dle inflačního impulzu)

1. Poptávková inflace = poptávkou tažená inflace:

 • inflace způsobená růstem agregátní poptávky (AD), díky růstu soukromých a vládníchvýdajů;

 • např. zvýšení spotřebitelských výdajů v důsledku větší spotřebitelské důvěry.

2. Nákladová inflace = náklady tlačená, nabídková inflace:

 • nákladové (nabídkové) šoky → nákladový inflační impulz;

 • pokles agregátní nabídky v důsledku nárůstů cen vstupů (výrobních faktorů);

 • např. pokles dodávek ropy a růst její ceny, růst mzdových nákladů, růst cen základních surovin apod., např. západní Evropa v 70. letech 20. století v důsledku růst ceny ropy.

Inflace dle inflačního impulzu

 • Inflační impulz sám o sobě k inflaci nestačí;

 • podmínkou inflace je růst peněžní zásoby;

 • když CB reaguje na poptávkový nebo nákladový impulz zvyšováním peněžní zásoby, inflační impulzy vyústí

v inflaci;

 • proto je inflace peněžním jevem.

Inflace dle projevu

1. Otevřená – zjevná, měřitelná

2. Skrytá:

 • administrativní opatření brání růstu cen,

 • vede k nedostatku zboží, černý trh - stínová ekonomika,

 • cenový index se nemění,

 • v cenových indexech nejsou zachyceny ceny černého trhu.

3. Potlačená – není patrná

 • deficitní trh, není k dispozici potřebný sortiment.

Inflace podle faktorů, jejichž vliv nebyl zahrnut do změn cenové hladiny

Témata, do kterých materiál patří