Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

• platí tedy, že cr = 0,2 / 0,8 = 0,25;

• komerční banky udržují 10% rezervy, to znamená 10% z objemu vkladů tvoří rezervy;

• platí tedy, že rr = 0,1;

• peněžní multiplikátor je (0,25 + 1) / (0,25 + 0,1) = 3,57 → přírůstek peněžní báze o jednotku vyvolá přírůstek peněžní zásoby ve výši 3,57.

V reálné ekonomice je účinnost multiplikátoru omezena, pokud:

1) ekonomické subjekty preferují držbu hotovosti, tj. neukládají v plné míře své peněžní zůstatky na bankovní účty, anebo ekonomické subjekty začnou vybírat vklady,

2) existuje slabá poptávka po penězích (ekonomické subjekty nemají zájem půjčovat si od bank),

3) banky omezí poskytování úvěrů, ačkoliv mají dostatečnou úroveň úspor (tzn., že banky drží vyšší úroveň rezerv, např. z důvodu nejistoty budoucího ekonomického vývoje),

4) centrální banka může přímo ovlivnit množství peněz uplatněním nástrojů expansivní monetární politiky (např. programy kvantitativního uvolňování).

V reálné ekonomice jsou významnými faktory omezujícími objem bankovních úvěrů úrokové sazby vyhlašované centrální bankou a vybavenost bank vlastními zdroji ve vztahu k rizikové struktuře aktiv (kapitálová přiměřenost).

Rovnováha na peněžním trhu

• Lidé v souhrnu drží právě tolik peněžních zůstatků, kolik jich chtějí držet.

• Peněžní zásoba se rovná sumě poptávaných peněžních zůstatků:

Ms = Md (Yn, rN)

(+) (-)

– Ms – nominální peněžní zásoba (nabídka peněz),

– Md – nominální poptávka po penězích, – Yn – nominální důchod,

– rN – nominální úroková míra.

Rovnice směny - Fisherova rovnice směny

• Aby peníze plnily funkci směny, musí tok peněz vyrovnávat tok výrobků a služeb; • tvar rovnice směny:

M . V = P . Y

• M – množství peněz v oběhu,

• V – rychlost obratu peněžní jednotky, tj. průměrný násobek toho, kolikrát ročně je utracena typická peněžní jednotka za nákup zboží a služeb v daném roce,

• P – průměrná cenová hladina

• Y – substanční hodnota všech transakcí (počet transakcí konečných výrobků).

• Množství peněz v ekonomice závisí přímo úměrně na nominálním produktu a nepřímo úměrně na rychlosti obratu peněz → M=(P×Y)/V. • Úroveň cenové hladiny závisí přímo úměrně na množství peněz v ekonomice a rychlosti obratu peněz, nepřímo úměrně pak na objemu reálného produktu → P=(M×V)/Y.

Inflace

Kvantitativní teorie peněz

  • Kvantitativní teorie peněz říká, že cenová hladina je přímo úměrná množství peněz v ekonomice, tzn., jsou-li hodnoty V a Y konstantní, pak je cenová hladina přímo úměrná peněžní nabídce (množství peněz v ekonomice).

  • Proč mohou být V a Y konstantní?

  • Míra, v níž dochází k utrácení peněz (V), se zejména v krátkém období nemusí příliš měnit. Blíží-li se ekonomika stavu plné zaměstnanosti , nedochází k výrazným změnám ve výstupu ekonomiky, tj. ani v objemu reálného produktu (Y).

Témata, do kterých materiál patří