Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

b.), hypoteční banky (mortgage b.), konzorciální banky (consortium b.), aj.

Centrální banka

• Česká národní banka je instituce zřízená Ústavou ČR vyvíjející svoji činnost v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance a dalšími právními předpisy;

• ČNB má postavení veřejnoprávního subjektu;

• nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada (jmenovaná prezidentem na šest

let);

• Hlavní funkce centrální banky:

– formuluje a realizuje měnovou (monetární) politiku,

– emisní,

– banka bank – poskytuje úvěry obchodním bankám,

– správce měnových rezerv a státního dluhu,

– bankovní dozor,

– poskytuje bankovní služby pro stát a veřejný sektor, – reprezentativní funkce.

• Dva základní požadavky na význam a postavení centrální banky v národním hospodářství:

1. centrální banka by měla být nezávislou institucí

2. prioritním cílem centrální banky je trvalá péče o kvalitu měny, dlouhodobou stabilitu kupní síly peněz (dle článku 98 Ústavy ČR a zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabilitu).

Obchodní banky

• Obchodní banky jsou soukromoprávní subjekty;

• jejich činnost je ovlivňována legislativou a centrální bankou; • smyslem regulace je zabezpečení stability bankovní soustavy;

• uskutečňují v zásadě tři typy operací:

1) depozitní (pasivní povahy),

2) úvěrové (aktivní povahy),

3) převody depozitních peněz a další služby zákazníkům

(zprostředkovatelské povahy);

• hlavní principy činnosti obchodních bank:

– rentabilita, – likvidita, – jistota.

Peněžní trh

• Místo, kde se reguluje množství peněz v ekonomice;

• poptávka na trhu peněz (Md) = poptávka po peněžních zůstatcích;

• nabídku ovlivňuje bankovní systém;

• peněžní zůstatky = vysoce likvidní aktiva s nízkým rizikem a žádným nebo nízkým výnosem (oběživo, vklady na běžných účtech); • vychází z teorie poptávky po penězích;

• motivy držby peněžních zůstatků:

– transakční motiv – domácnosti a podniky potřebují hotovost, aby mohly nakupovat zboží a platit své účty;

– opatrnostní motiv – hotovost, kterou domácnosti a firmy drží pro případ krytí nenadálých událostí;

– spekulační motiv – domácnosti a firmy vnímají peníze jako uchovatele hodnoty.

Md = Md (Yn, rN), (+) (-)

– Yn – nominální důchod (necenový faktor), – rN – nominální úroková míra (cenový faktor).

Poptávka po peněžních zůstatcích

r1 > r2

S růstem úrokových sazeb poptávka po penězích (peněžních zůstatcích) klesá, protože domácnosti a firmy preferují jiná majetková aktiva.

Poloha funkce poptávky po penězích závisí na výši reálného HDP – růst HDP posouvá křivku poptávky doprava.

Nabídka na peněžním trhu (peněžní zásoba)

Témata, do kterých materiál patří