Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Příčiny hospodářských cyklů

 • Exogenní (vnější) faktory

- jako jsou technické a vědecké objevy, klimatické změny, války, přírodní katastrofy aj.

 • Endogenní (vnitřní) faktory

- investiční změny, spekulativní bubliny, fiskální a monetární zásahy, nebo další změny státních regulací a legislativy.

Ukazatele změn úrovně ekonomické aktivity:

 • indexy podnikatelské sebedůvěry, investice do cenných papírů, investice do nemovitostí, úroveň spotřebitelské poptávky;

 • opožděné ukazatele (projeví se až po konjunktuře) – např. nezaměstnanost.

Hlavní ekonomické teorie příčin hospodářských cyklů

 • Friedmanova teorie monetární teorie hospodářského cyklu = cyklické výkyvy způsobují šoky v peněžní nabídce;

 • Keynesova teorie teorie nedostatečné efektivní agregátní poptávky = ekonomická recese je způsobena poklesem investic a spotřeby;

 • Teorie reálných hospodářských cyklů Schumpeter, Kydland, Prescott = podstata recese tkví v externích šocích jako jsou převratné inovace a tím vyvolaný nárůst investiční aktivity = důsledkem nadměrných investic je nasycení trhu a pokles výkonu ekonomiky (recese), která je spojena s očištěním ekonomiky od neefektivních investic.

 • Teorie politického cyklu Michal Kalecki:

• vlády se chovají tak, aby získaly co nejvíce hlasů ve volbách;

• jeden až dva roky před volbami stávající vláda uplatňuje politiku poptávkové expanze (typ fiskální politiky) – cílem je dosáhnout růstu ekonomiky, zaměstnanosti a životní úrovně;

• po volbách následuje protiinflační politika poptávkové restrikce (restriktivní fiskální politika);

• výsledkem je teze, že politický cyklus má značný vliv na cyklus hospodářský.  

Typy hospodářských cyklů z hlediska délky cyklu

1. krátkodobé – Kitchinovy cykly:

 • 36 – 40 měsíců,

 • příčinou jsou výkyvy v zásobách a rozpracované výrobě,

 • firmy se pomalu přizpůsobují změnám ekonomické aktivity,

 • klesne-li poptávka, firmy mohou v krátkém období váhat se snížením výroby – výsledkem je tvorba zásob (vyrábějí na staré úrovni, ačkoliv poptávka klesla),

 • v jistém bodě v důsledku poklesu poptávky sníží výrobu a to až pod úroveň poptávky – to způsobí další propad AD.

2. střednědobé – Juglarovy cykly:

 • 10 – 11 let ( v dnešní době kratší),

 • spojeny s investicemi do výrobních zařízení.

3. dlouhodobé – Kundratěvovy cykly:

 • 50 – 60 let,

 • změny ve výrobních technologiích, monetární jevy nebo politické události.

1. Neoklasický model růstu

Skládá se z:

 • produkční funkce dlouhého období,

 • investiční funkce dlouhého období.

Produkční funkce dlouhého období Y = f(K, L)

 • Y – domácí produkt

 • K – kapitál

 • L - práce

• Produkt je funkcí kapitálu a práce.

• Produkční funkce vykazuje konstantní výnosy z rozsahu = přírůstek kapitálu i práce vyvolá stejně velký přírůstek domácího produktu (např. zdvojnásobení K a L vede ke zdvojnásobí Y).

Témata, do kterých materiál patří