Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

vidita, – jistota. Peněžní trh •Místo, kde se reguluje množství peněz v ekonomice; •poptávka na trhu peněz (Md) = poptávka po peněžních zůstatcích; •nabídku ovlivňuje bankovní systém; •peněžní zůstatky = vysoce likvidní aktiva s nízkým rizikem a žádným nebo nízkým výnosem (oběživo, vklady na běžných účtech); • vychází z teorie poptávky po penězích; •motivy držby peněžních zůstatků: –transakční motiv – domácnosti a podniky potřebují hotovost, aby mohly nakupovat zboží a platit své účty; –opatrnostní motiv – hotovost, kterou domácnosti a firmy drží pro případ krytí nenadálých událostí; –spekulační motiv – domácnosti a firmy vnímají peníze jako uchovatele hodnoty. •Md = Md (Yn, rN), (+) (-) –Yn – nominální důchod (necenový faktor), –rN – nominální úroková míra (cenový faktor). Poptávka po peněžních zůstatcích r1 > r2 S růstem úrokových sazeb poptávka po penězích (peněžních zůstatcích) klesá, protože domácnosti a firmy preferují jiná majetková aktiva. Poloha funkce poptávky po penězích závisí na výši reálného HDP – růst HDP posouvá křivku poptávky doprava. Nabídka na peněžním trhu (peněžní zásoba) •Peněžní nabídka je tvořena množstvím peněz v ekonomice (peněžní agregáty); •za peníze považujeme oběživo a bankovní vklady; •peníze emitují CB a komerční banky •komerční banky jsou emitentem v důsledku skutečnosti, že jsou bankami s částečnými rezervami – část vkladů drží ve formě rezerv, zbytek půjčují (tzn., že banky nemusí na přijaté vklady vytvářet stoprocentní rezervy). Suma oběživa a bankovních rezerv = peněžní báze (MB) MB = Cr + R Cr – oběživo R – bankovní rezervy 2.Z peněžní báze, prostřednictvím multiplikačního procesu tvorby vkladů, vzniká peněžní zásoba M = ∑oběživa a bankovních vkladů M = Cr + D D – vklady •Kolikrát je peněžní zásoba větší než peněžní báze? Jak se tvoří bankovní peníze? Měnové agregáty •Měnové agregáty – souhrn peněžních prostředků s jistým stupněm likvidity (množství peněz v ekonomice); •Náplň měnových agregátů: Úzké peníze = peněžní agregát M1 oběživo a vklady na běžných účtech (lze okamžitě převést na oběživo nebo použít k bezhotovostní platbě); Střední peníze = peněžní agregát M2 oběživo a vklady na účtech (M1) + vklady na termínovaných účtech (vklady se splatností do dvou let a vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců = likvidní vklady); Široké peníze = peněžní agregát M3 zahrnují M2 a obchodovatelné nástroje emitované sektorem měnových finančních institucí (některé akcie/podílové listy fondů peněžního trhu a repo operace), vysoká míra likvidity a cenová jistota zajišťují, že jsou tyto instrumenty blízkými substituty vkladů. •Centrální banka ovlivňuje měnové agregáty pomocí tzv. měnové báze (též měnový agregát M0); •měnová báze zahrnuje peněžní prostředky s nejvyšším stupněm likvidity, jejichž vývoj může centrální banka ovlivňovat (hotovostní oběživo + celkové rezervy bank); •celkové rezervy bank – povinné minimální rezervy bank na účtech u centrální banky, dobrovolné rezervy bank na účtech u centrální banky a hotovostní rezervy v pokladnách bank; •hotovostní oběživo, vklady na běžných účtech a cestovní šeky (M1) = peníze; •ostatní složky měnových agregátů = kvazi peníze. Peněžní multiplikátor Příklad 1: •První banka přijme vklad ve výši 100 tis. Kč → povinnost uložit např. 10 % z vkladu jako rezervu (10 tis. Kč) → možnost 90 tis. Kč půjčit jiné bance; •druhá banka 10 % uloží u centrální banky (9 tis. Kč) a zbytek (81 tis. Kč) může půjčit třetí bance… •prvotní přírůstek vkladu (100 tis. Kč) vyvolá řetězovou reakci, tzn., že celkový přírůstek vkladů je dán součtem nekonečné geometrické řady, kde Δ D je konečný přírůstek vkladů, rr je míra bankovních povinných rezerv a ΔH je prvotní vklad. Příklad 2: •Lidé drží své peníze z 20% ve formě oběživa a z 80% ve formě vkladů na účtech; •platí tedy, že cr = 0,2 / 0,8 = 0,25; •komerční banky udržují 10% rezervy, to znamená 10% z objemu vkladů tvoří rezervy; •platí tedy, že rr = 0,1; •peněžní multiplikátor

Témata, do kterých materiál patří