Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

•je to stav, kdy investice nahrazují pouze opotřebení kapitálu. Stálý stav představuje dlouhodobou rovnováhu. Při dané míře úspor (s) a míře opotřebení kapitálu (d) země hospodářsky roste do stálého stavu, kdy kapitál na pracovníka a produkt na pracovníka jsou neměnné. Stálý stav - investice se rovnají opotřebení kapitálu I/L = d . K/L K/L Y/L = f(K/L) 0 I/L = s. Y/L Y*/L K*/L dK/L I/L = d. K/L Y/L, I/L, dK/L Ke zvýšení stálého stavu může dojít v případě, že míra úspor (s) roste → hospodářský růst a zároveň růst stálého stavu (vyšší množství kapitálu i produktu na pracovníka) → sklon křivky investiční funkce (I/L = s.Y/L) se zvětší a díky tomu se protne s funkcí opotřebení kapitálu na pracovníka (dK/L) ve vyšší úrovni produktu. Cobb-Douglasova produkční funkce •Americký ekonom P. Douglas zjistil, že podíly kapitálových a pracovních důchodů na domácím produktu USA vykazují stabilitu; •matematik Ch. Cobb odvodil produkční funkci, která odpovídá uvedeným stabilním podílům; •východiskem je neoklasický model rozšířený o exogenní technologický pokrok: •Y = A. f(K/L ) •A = konstanta, úroveň používaných technologií a znalostí; •rozšíření funkce o vliv podílů kapitálových a pracovních důchodů na domácí produkt = Cobb-Douglasova produkční funkce: •Y = A. Lα. Kβ •α + β = 1 •α – podíl pracovních důchodů na domácím produktu (W . L/Y, W = reálná mzda), •β – podíl kapitálových důchodů na domácím produktu (r . K/Y, r.K = objem důchodů plynoucích z kapitálu), •α a β se vyznačují dlouhodobou stabilitou podílů (v USA β = 0,3). Solowův přínos ke Cobb-Douglasově produkční funkci •Y(t) = A . ert . L(t)α . K(t)β •Solow identifikoval třetí růstový faktor – technický pokrok – ten je exponenciální funkcí času; •ert – vliv technického pokroku (r) v čase (t) na ekonomický růst; •téměř 4/5 růstu produktu na pracovníka jsou v USA výsledkem technického pokroku. Teorie endogenního růstu •Teorie endogenního růstu bere technologický pokrok jako výsledek působení vnitřních faktorů (faktorů uvnitř ekonomiky). •Pracuje s fyzickým i znalostním kapitálem. •K = KF + KNKF = fyzický kapitál (stroje, zařízení, zásoby…), KN = znalostní kapitál (technologie, lidský kapitál). •Produkční funkce: Y = a . K; každý ∆ K vyvolá proporcionální a . ∆ Y •a– konstanta; produkční funkce má konstantní výnosy z kapitálu, proto v modelu neexistuje stálý stav. •Technologický pokrok = růst znalostí → růst znalostního kapitálu. •Stimulem pro technologický pokrok jsou investice do znalostí (výzkum lidského kapitálu) – znalosti mají charakter pozitivních externalit (napodobení objevu jedné firmy jinými firmami – vyšší společenský užitek než užitek soukromý – růst produkce a výnosů v ekonomice). •Převládá-li v ekonomice fyzický kapitál (znalostní kapitál je na nízké úrovni) = ekonomika se chová dle Solowova modelu (klesající výnosy z kapitálu). •Je-li v ekonomice významně zastoupen znalostní kapitál – ekonomika se chová dle modelu endogenního růstu (ekonomika stále roste bez dosažení stálého stavu).  PENÍZE Definice peněz Penězi rozumíme jakékoliv aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu. Jako peníze může sloužit cokoliv, co je v dané době a v daném místě využíváno ekonomickými subjekty při směně statků = primární funkce peněz. Původ slova „peníze“ – latinský základ 1) „pannus“ („kousek látky“), v NJ „der Pfennig“; 2) „pondo“ (váhová jednotka), v NJ „das Pfund“, v AJ „pound“. Funkce peněz všeobecný prostředek směny,zúčtovací jednotka (peníze vyjadřují ceny statků),uchovatel hodnoty (jsou aktivem, jednou z forem bohatství),úvěrový prostředek. Vlastnosti peněz: •dělitelnost, zaměnitelnost, přenositelnost, trvalost (tj. neexistuje termín expirace) a trvanlivost (tj. nekazí se). Vývoj peněz 1. Naturální směna – výměna zboží za zboží (barter): nutnost oboustranné shody potřeb,vysoké transakční náklady,brzda specializace a dělby práce. 2.Peněžní směna: nevyžaduje oboustrannou shodu potřeb,univerzální prostředek směny - lidé jso

Témata, do kterých materiál patří