Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Argumenty proti ekonomickému růstu

• Externality – znečištění životního prostředí, zvýšená míra společenských nákladů, nižší kvalita života, aj. 

Hospodářský cyklus

Fáze hospodářského cyklu - pokles

  • Kontrakce (propad) – pokles výkonnosti ekonomiky → velmi vysoká nezaměstnanost, nízká úroveň AD;

  • recese - pokles výkonnosti ekonomiky po dobu dvou nebo více po sobě následující čtvrtletí → klesá poptávka, rostou zásoby neprodaného zboží, bankroty firem, růst nezaměstnanosti;

  • deprese - dlouhodobý a hluboký pokles výkonnosti ekonomiky;

  • dno (sedlo) – bod, ve kterém skutečný (reálný) produkt dosahuje minima (dolní bod zvratu);

Fáze hospodářského cyklu - růst

  • vzestup (expanze, oživení) – skutečný produkt roste rychleji než potenciální (je na vyšší úrovni než předchozí vzestup) → poptávka roste, firmy začínají investovat;

  • konjunktura - období, kdy skutečný produkt převyšuje úroveň dosaženou v předchozím cyklu → větší důvěra ve stav ekonomiky, vysoká úroveň investic, nedostatky na straně nabídky → ekonomický boom (rychlý a silný vzestup);

  • vrchol – bod, ve kterém skutečný produkt dosahuje maxima (horní bod zvratu).

Dlouhodobý trend – potenciální produkt

• Potenciální produkt je domácí produkt, který je vytvořený při přirozené míře nezaměstnanosti a při očekávaném využívání kapitálových kapacit (efektivní využívání výrobních faktorů).

• Zdroje růstu potenciálního produktu – růst kvantity a kvality zdrojů (práce, půda, kapitálu), technologie a vyšší míra efektivity využívání zdrojů.

• Základní předpoklady růstu:

– Vlastnická práva,

– svobodný obchod,

– svoboda podnikání

Význam společenských institucí, tj. formálních a neformálních pravidel chování, jejichž dodržování je vynucováno zákonnými a morálními sankcemi.

Důvody změn

  • Očekávaná dlouhodobá finanční, ekonomická a dluhová krize v Evropě a USA;

  • Demografické „megatrendy:

– v „rozvíjejících se“ zemích žije v současnosti 82 % světové populace a počet jejich obyvatel roste;

– obyvatelstvo těchto zemí zůstává relativně mladé;

– řada „rozvíjejících se“ zemí nabylo politickou stabilitu a vybudovalo fungující instituce (základní předpoklady růstu ekonomiky);

– podíl obyvatel zemí „západního“ světa na světové populaci bude i nadále klesat a stárnout.

  • Přesun ekonomické síly do Asie je nepopiratelně jednou z nejvýznamnějších geopolitických otázek současnosti!

Deflační mezera

Představuje pokles aktuálního produktu pod potenciální a snížení cenové hladiny. Čím větší tato mezera je, tím nižší je výkon ekonomiky.

Inflační mezera

Překročí-li aktuální produkt potenciální, potom dochází výraznému růstu cenové hladiny – vzniká inflační mezera.

Výrobní faktory jsou přetěžovány (přehřátá ekonomika).

Témata, do kterých materiál patří