Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

let, které v daném období souběžně splňovaly tři podmínky: - nebyly zaměstnané, - aktivně hledaly práci ( předchozí 4 týdny), - byly připraveny k nástupu do práce (nejpozději do 14 dnů). • Pokud osoba nesplňuje alespoň jednu ze tří výše uvedených podmínek, pak je buď zaměstnána, nebo ekonomicky neaktivní. Měření nezaměstnanosti • Míra nezaměstnanosti: Klasifikace nezaměstnanosti 1. Dobrovolná nezaměstnanost • Nezaměstnaný hledá práci za vyšší mzdu, než která na trhu práce převládá, a proto práci nemůže nalézt. • Míra a délka dobrovolné nezaměstnanosti závisí na tom, jaké alternativní příležitosti mají nezaměstnaní k dispozici (podpora v nezaměstnanosti, práce na černo). • V obecné rovině platí: jsou-li podpory v nezaměstnanosti nízké a doba jejich poskytování krátká, je dobrovolná nezaměstnanost na nízké úrovni - nezaměstnaní lidé jsou motivováni k tomu, aby si rychle našli nové pracovní uplatnění. 2. Nedobrovolná nezaměstnanost • Nezaměstnaní hledají práci za takovou mzdu, která na trhu práce převládá (někteří z nich by akceptovali dokonce mzdu nižší), avšak práci nemohou najít. • Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti mohou být překážky bránící poklesu mezd (např. odbory, pakliže si za cíl vytknou prosazování vysokých mezd). • Nezaměstnanost je zdrojem existenčních potíží, pocitu zklamání a beznaděje - nedobrovolně nezaměstnaný si práci nevybírá a přesto ji nemůže nalézt. • Nedobrovolná nezaměstnanost postihuje zejména ty, kteří nemají dobré alternativní příležitosti, protože je pro ně rekvalifikace nebo nalezení jiného zdroje obživy velmi obtížné. • Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti se může stát rovněž uzákonění minimální mzdy - může vyvolat nezaměstnanost u profesí s nízkou mzdovou sazbou (nekvalifikovaná práce). L´ -bod plné zaměstnanosti. • bod E - představuje rovnováhu na trhu práce při mzdové sazbě W1 a množství pracovních sil L1 Pokud běžná mzda bude na úrovni W2, potom: • vzniká na trhu práce nerovnováha • W2B znázorňuje množství zaměstnaných pracovních sil • BC představují pracovní síly ochotné nastoupit do práce při stávající mzdě - tyto pracovní síly tvoří nedobrovolnou nezaměstnanost (ačkoliv si přejí pracovat při stávající mzdě, nemohou práci nalézt) • CL´ - představuje dobrovolnou nezaměstnanost při mzdě W2 (lidé, kteří při dané mzdě dávají přednost volnému času před prací) • při mzdě nižší než rovnovážná mzdová sazba W1 - nedostatek pracovní síly (zaměstnavatelé nemohou nalézt dostatek pracovníků), protože převládá dobrovolná nezaměstnanost. Přirozená míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti při které je trh práce v rovnováze se nazývá přirozená míra nezaměstnanosti. • Na trhu práce dochází k pohybům: - lidé ztrácejí a nalézají práci. • Když se počet lidí, kteří za dané období opustili zaměstnání, rovná počtu nezaměstnaných, kteří za stejné období naleznou zaměstnání, pak je trh práce v rovnováze. • Míra nezaměstnanosti, při které k tomuto stavu došlo, se nazývá přirozená míra nezaměstnanosti. Přirozená míra nezaměstnanosti • Na trhu práce dochází k pohybům: a) míra ztráty práce (σ) = % lidí, kteří za určité období opustí zaměstnání, • L . σ = počet lidí, kteří za dané období opustili práci. b) míra nalezení práce (φ) = % nezaměstnaných, kteří za stejné období naleznou zaměstnání, • φ . U = počet lidí, kteří za dané období našli práci. • Podmínka přirozené míry nezaměstnanosti: L . σ = φ . U σ . (1 – u) = φ . u Přirozená míra nezaměstnanosti:u* = σ / σ + φ Druhy nezaměstnanosti podle příčin, které ji vyvolávají Frikční nezaměstnanost vzniká v důsledku neustálého pohybu lidí (fluktuace) mezi regiony a pracovními místy, v průběhu jednotlivých stadií životního cyklu (hledání zaměstnání po absolvování školy, v důsledku stěhování po mateřské dovolené); je spjata s běžným fungováním trhu práce a považuje se za zcela přirozený jev; • „frikčně nezaměstnaní“ (přecházejí z jedné práce do druhé nebo shánějí lepší zaměstnání) se považují za „dobrovolně nezaměstnané“.Strukturální nezaměstnanost • vzniká v důsledku změn ve struktuře ekonomiky, které jsou způsobeny omezováním nebo zánikem některých odvětví a na druhé straně vznikem nebo růstem jiných odvětví; • nesoulad vzniká proto, že se poptávka po určitém druhu práce zvyšuje, zatímco poptávka po jiném druhu se snižuje, a nabídka se ani v jednom případě nepřizpůsobuje dostatečně rychle; • strukturální nezaměstnanost může mít dlouhodobější povahu - je částečně řešitelná rekvalifikacemi, které jsou poměrně nákladné a u vyšších věkových skupin pracovníků mohou být značně obtížné. Cyklická nezaměstnanost • vzniká v případě, je-li celková poptávka po práci nízká (hospodářská recese); • je způsobena stagnací a poklesem hospodářského cyklu – tzn. snížením celkové úrovně výdajů a produkce v ekonomice; • jestliže se celkové výdaje a produkt sníží, nezaměstnanost se zvyšuje prakticky v každé oblasti.

Témata, do kterých materiál patří