Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574.14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. Pravidlo dva ku jedné: říká, že oběžný majetek by měl být minimálně dvakrát tak velký než krátkodobé cizí zdroje.

Investiční činnost

Zdroje financování podniku:

 • Externí

- úvěry

- dotace

- zvláštní formy financování

 • Interní

- čistý zisk, nerozdělený zisk

- odpisy

- finanční prostředky z prodeje majetku firmy

 • Vlastní x cizí

 • Krátkodobé x dlouhodobé

Co představují investice?

 • Jednorázově vynaložené zdroje, od kterých se očekává, že budou přinášet peněžní příjmy během delšího období v budoucnosti

 • Rozhodování o investicích patří k nejdůležitějším manažerským rozhodnutím

 • Rozhodnutí musí vycházet ze strategických cílů a záměrů podniku

 • V době pořízení představují peněžní výdaj

 • Do nákladů vstupují formou odpisů až při svém užívání

Základní typy investic:

 • Finanční investice – (nákup cenných papírů s cílem získat úrok)

 • Kapitálové investice – (věcné – dlouhodobé), které tvoří základ pro rozšíření výrobní kapacity, zařízení, budov…

 • Nehmotné – know-how, výsledky výzkumu, vývoje…

Důležitá východiska investice:

 • patří k nejdůležitějším manažerským rozhodnutím o budoucím vývoji podniku.

 • slouží řadu let a jsou zdrojem přírůstků zisku podniku, ale zároveň i fixních nákladů.

 • nesprávně zaměřená a neefektivní investice může podniku způsobit vážné finanční problémy a přivést podnik i k bankrotu.

Investiční rozhodnutí:

Rozhodujícími kritérii pro posuzování investice je její:

 • výnosnost (rentabilita), tj. vztah mezi výnosy, které investice za dobu své existence přinese, a náklady, které její pořízení a provoz stojí,

 • rizikovost (tj. stupeň nebezpečí), že nebude dosaženo očekávaných výnosů,

 • doba splacení (tzv. stupeň likvidity investice), tj. doba přeměny investice zpět do peněžní formy.

Ideální investice je taková, která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejdříve se zaplatí.

Rozhodování o investicích:

 • do čeho investovat (např. nová řídící jednotka výrobní linky)

 • kolik (cena pořízení 4 mil. Kč, doprava + instalace 1 mil. Kč)

 • kdy (v návaznosti na vývoj nového produktu)

 • kde (místní příslušnost)

Určení kapitálových výdajů na investici:

 • pořizovací cena investice - nákupní ceny plus veškeré pořizovací a jiné náklady,

 • výdaje spojené s prodejem a likvidací nahrazovaného majetku - o příjmy se investiční náklady snižují,

 • daňové vlivy apod.

Odhad budoucích čistých příjmů (CF)

 • odhadována jsou i rizika, se kterým jsou tyto příjmy spojeny,

 • marketingové oddělení připraví analýzu trhu,

 • technický a výrobní úsek musí zjistit výrobní náklady,

 • zásobovací oddělení dodá podklady pro materiálové kalkulace výrobků,

 • finanční oddělení poskytne údaje o ceně použitých zdrojů.

Určení nákladů na kapitál:

 • vlastní kapitál - nákladem je požadovaný výnos z kapitálu (očekávané dividendy)

 • cizí zdroje - (úvěr, obligace), pak náklady je úrok z úvěru.

 • Určení WACC

Témata, do kterých materiál patří