Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Ekonomika podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (574,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Celková potřeba dodávek (objednávané množství) za období: D = S + KZ - PZ S – výrobní spotřeba, KZ – potřebná zásoba na konci období, PZ – zásoba na začátku období. Optimální velikost dodávky: Je taková, při které za daných podmínek spotřeba jsou celkové náklady spojené se zásobami minimální. Náklady na zajištění jedné dodávky – jednorázové náklady spojené s pořízením zásoby.Náklady na skladování a udržování zásob – závisí na výši zásob, nezávisí na velikosti dodávky. Počet dodávek za období, dodávkový cyklus: PD = potřeba dodávek (objednávané množství) / optimální velikost dodávky dodávkový cyklus (c) = 360 / PD Druhy zásob: Pojistná zásobaTechnologická zásobaBěžná (obratová) zásobaCelková zásobaPrůměrná obratová zásobaPrůměrná celková zásoba Pojistná zásoba: Je záměrně vytvářená část celkové zásoby, která má zabezpečit výrobní spotřebu materiálu při náhodných odchylkách skutečné spotřeby od očekávané spotřeby.Zp = Sd*p(průměrná denní spotřeba ve dnech * zdržení dodávek) Technologická zásoba: Je zásoba materiálu a polotovarů, v nichž probíhají nutné přírodní procesy, které musí být ukončeny před jejich spotřebou Výpočet:Zt = Sd*t Sd– průměrná denní spotřeba materiálu t – doba technologických přeměn ve dnech Zásoba minimální: Je dána součtem zásoby pojistné a zásoby minimální. Pokud není uvažována doba technologických přeměn je zásoba minimální na úrovni zásoby pojistné. Zmin = Zp + Zt Obratová zásoba: Z0= Sd*c Celková zásoba:Určitého materiálu na začátku dodávkového cyklu (za předpokladu jednorázového uskutečnění dodávky). Personální činnost podniku Výběr a získávání pracovníkůPéči o pracovníky: • uzavírání pracovních poměrů • rozmisťování pracovníků a jejich hodnocení • změny pracovního poměru a ukončení pracovního poměru Evidenci pracovníků Činnost pracovníků - má zajistit, aby volná pracovní místa v organizaci přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato místa, a to s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu (včas). Získávání pracovníků spočívá v: Rozpoznávání a vyhledávání vhodných pracovních zdrojů.Informování o volných pracovních místech a jejich nabízení.Jednání s uchazeči, získávání informací o uchazečích. Metody získávání pracovníků InzerceNahodilá poptávkaÚřad práceVýchovou vlastních učňůSpoluprací se zprostředkujícími podniky, působícími na trhu práce Péče o pracovníky: = účelem péče o pracovníky je dosáhnout příznivých hodnot všech časových (pracovní doba), prostorových (pracovní prostředí), bezpečnostních (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a jiných faktorů, které ovlivňují zaměstnance v pracovním procesu při vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu. Péče o pracovníky zahrnuje: a)Povinnou péči, tj. smluvní péči, která vyplývá z pracovních, kolektivních a jiných smluv, převážně však z pracovněprávních předpisů. Pracovní podmínky zaměstnanců: Bezpečný výkon práce a v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance závodní preventivní péči.Odborný rozvoj zaměstnanců - zaškolení a zaučení zaměstnanců, odborná praxe absolventů škol, prohlubování kvalifikace zaměstnanců a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.Stravování zaměstnanců - Umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování.Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - Zvýšená ochrana zaměstnanců se zdravotním postižením, zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců. b)Dobrovolnou péčivyplývající z personální politiky zaměstnavatele. Evidence pracovníků - Slouží k získávání informací o průběhu personální činnosti. - Obsah sledovaných údajů vyplývá z příslušných zákonů a povinností zaměstnavatele. - Základem evidence jsou záznamy o jednotlivých pracovnících – osobní karty. Personální dokumenty : •Pracovní smlouva •Přihláška OSSZ •Přihláška ke zdravotní pojišťovně •Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO •Doklad o rozvázání pracovního poměru, včetně kopie potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) •Doklady o předchozím pracovním poměru •Údaje o dosažené kvalifikaci •Údaje o zdravotní způsobilosti •Mzdový list •Evidence pracovní doby •Evidenční list důchodového pojištění •Doklad od soudu (srážky ze mzdy) •Potvrzení o zaměstnání Pracovně-právní legislativa - Základní pracovně-právní zákony: Zákoník práce - Základní právní norma, kterou se musí řídit všichni zaměstnatelé a zaměst

Témata, do kterých materiál patří