Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

potřeby zákazníků uspokojuje podnikatel svými výrobky a službami prostřednictvím trhu, což vede k tomu, že musí čelit riziku,

pro jakékoli podnikání je charakteristické, že na jeho počátku vkládá podnikatel do svého podniku kapitál, a to vlastní nebo vypůjčený (cizí).

Definice podnikatele – Zákon č. 89/2012 Sb.

Občanský zákoník v § 420 odst. 1 definuje podnikatele takto:

"Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele."

Definice podnikatele

Podnikatel je nositelem podnikání. Osobnostními rysy podnikatele jsou tvořivost, schopnost přicházet s novými myšlenkami, využívat příležitosti nebo je dokonce vytvářet.

Podnikatel podniká na základě živnostenské oprávnění
podle živnostenského zákona č.455/1991 Sb. (živnostenský list

nebo koncesní listina)

Podnikatel dle Občan.zákoníku (§421,odst.1):

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

  • osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění,

  • osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle jiného zákona.

Definice podniku

  • základní jednotka, v níž je realizována výroba nebo která poskytuje služby

  • instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti, tj. institucionalizované podnikání

  • nástroj pro zhodnocování kapitálu jeho vlastníků

Okolí podniku

Geografické okolí

Ovlivňuje zejména umístění podniku, nákupní a prodejní logistiku

Sociální okolí

Společenská odpovědnost podniku - CSR (Corporate Social Responsibility)

Politické a právní okolí

Zájmy politických stran → právní normy → podnik Ekonomické okolí

Podnik z něj získává vstupy a realizuje výstupy

Ekologické okolí

Environmentální chování podniku

Technologické okolí

Ovlivňuje technický pokrok v podniku a jeho účinky

Etické okolí

Dodržování etických principů v podnikání

Kulturně-historické okolí

Vzdělanost lidí a kulturní úroveň obyvatelstva

Základní podnikové funkce (činnosti)

výrobní činnost
zásobovací (nákupní) činnost odbytová (prodejní) činnost finanční činnost
investiční činnost
vědecko-technická činnost personální činnost
správa (administrativa)

Typologie podniků

Podniky je možné třídit podle celé řady hledisek, z nichž nejdůležitější jsou následující:

podle právní formy podnikání,
podle sektorů a hospodářských odvětví, podle velikosti podniku,
podle typu výroby.

Klasifikace podle právní formy podnikání Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Témata, do kterých materiál patří