Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

stavebnictví► sektor služeb (obchod, doprava,školství, ...) - dále viz CZ-NACE, dříve OKEČ Klasifikace podle velikosti podniku podnikymalé (méně než 100 zamců + obrat do 30 mil. Kč)velké (více než 500 + obrat více než 100 mil. Kč) podniky (organizace)dle klasifikace ČSSZorganizace podnikydle právní úpravy EU Kategorie podniku Počet zaměstnanců Roční obrat Roční bilanční suma Mikro podnik < 10 ≤ 2 mil. € nebo ≤ 2 mil. € Malý podnik < 50 ≤ 10 mil. € nebo ≤ 10 mil. € Střední podnik < 250 ≤ 50 mil. € nebo ≤ 43 mil. € Klasifikace podle typu výroby hromadná výroba– podnik po dlouhou dobu,často po celé své trvání, vyrábí pouze jeden druh výrobku (např. elektrárny apod.) sériová výroba– vyrábí se v sériích, tj. ve skupinách výrobků, které najednou procházejí výrobním procesem; je charakteristická pro velkoučást strojírenské výroby, konfekci apod. kusová výroba– vyrábí se různé druhy výrobků v malém množství nebo jednotlivě, většinou na zakázku. 3 Náklady a nákladová funkce Definice: Náklady představují peněžní vyjádření spotřeby živé a zvěcnělé práce, která byla vynaložena v souvislosti s činností firmy.Náklady představují spotřebu majetku a práce v peněžním vyjádření.(Náklady vznikají například provozem automobilu nebo budovy). Náklady je třeba odlišovat od výdajů výdaje jsou úbytkem peněžních prostředků bez vazby na konkrétní výkony. (například zaplacení faktury, zaplacení za pohonné hmoty na benzínové pumpě).výdaje se přeměňují v náklady jen tehdy, jestliže vynaložený majetek vstupuje bezprostředně do tvorby výrobku, práce či služby.finanční přírůstky či úbytky mohou být v jiných časech než v jakých vznikají náklady. Mezi příjmy a náklady vzniká tedy časový nesoulad. Klasifikace nákladů členění podle druhů vynaložených ekonomických zdrojů (druhové členění),členění podle účelu vynaložení (účelové členění),v rozsahu aktivity (objemu) výkonů,členění z hlediska potřeb rozhodování,další. Druhové členění nákladů Odpovídají na otázku: Co bylo spotřebováno ? Spotřeba surovin a materiálu,odpisy,mzdové a ostatní osobní náklady,finanční náklady ,náklady na externí služby, apod. Účelové členění nákladů Podle místa vzniku a odpovědnosti, tj. podle vnitropodnikových útvarů a středisek b) Podle výkonů tj. kalkulační třídění nákladů Členění nákladů dle objemu výroby Náklady fixníFN (s vyráběným množství se tyto náklady nemění, musí se hradit ikdyž se nevyrábí) Do fixních nákladů patří zejména: odpisy, splátky úvěrů, leasingy, pronájem, daně a další. Náklady variabilní VN (s vyráběným množstvím se zvyšují) Mezi variabilní náklady řadíme přímé mzdy, přímý materiál a ostatní přímé náklady. Nákladová funkce Parametrem (parametry) nákladové funkce se rozumí stanovení (kvantifikace) hodnot variabilních nákladův(jednotkových) a celkových fixních nákladůFN v nákladové funkci. Platí vztah: N = NV+ FN Dále platí: NV = v ∙ Q N = v · Q + FN kde: vvariabilní náklady vztažené na jednotku produkce (jednotkové variabilní náklady) [Kč/ks,m,kg…] Q množství (objem, masa) produkce [ks,m,kg…] FNcelková výše fixních nákladů za příslušné období [Kč] Obecná formulace nákladové funkce:N = v · Q + FN měsíční výrobu :N = 2 568 · Q + 852 000 N = 0,25 · Q + 852 000 Nákladová funkce – rozdíl mezi homogenní a nehomogenní produkcí Homogenní produkce– nebo-li produkce stejnorodá, podnik vyr

Témata, do kterých materiál patří