Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

РАЗОБРАТЬ ПРИМЕРЫ

4 Kalkulační metody

Základní kalkulační pojmy

Pojem kalkulace nákladů výkonů může označovat:

- kalkulaci jako činnost- stanovení nákladů na výkon

- metodu kalkulace jako standardizovaný kalkulační postup

- výsledek kalkulační činnosti - kalkulované náklady

 • středisko kalkulace - místo, kde se kalkulace provádí

Metodou kalkulace se rozumí způsob stanovení výše nákladů , která je závislá:

a) na vymezení předmětu kalkulace

b) na způsobu přiřazování nákladů předmětu kalkulace

c) na struktuře nákladů na kalkulační jednici.

Základní klasifikace kalkulací

 • Podle časového horizontu:

- operativní - uplatňováno hledisko věcné souvislosti nákladů a od nich se odvíjejících výkonů (výrobky,práce,služby)

- strategické - může jít o alokaci kapitálu, jeho návratnost a příští výnos

 • Z hlediska zahrnutých nákladů:

- absorpční (s plnými náklady)

- s neúplnými náklady

 • Podle účelu:

- předběžná - pro operativní řízení a plánové rozpočtování

- výsledná - ke stanovení vlastních nákladů a stanovení konečné ceny

- následné (propočtové) a rozdílové ( pro dodržení norem) metoda „Standardních nákladů“

Kalkulační metody

Metoda kalkulace je způsobem stanovení výše nákladů. Obecná metoda kalkulace závisí na předmětu kalkulace, na způsobu přičítání nákladů předmětu kalkulace a na struktuře nákladů

Kalkulační jednice - je konkrétní výkon, vymezený měrnou jednotkou a druhem, na který se stanovují jednicové náklady (ks,hod.,km,Kč ap. ).

Kalkulační množství - zahrnuje určitý počet kalkulačních jednic, pro něž se stanovují nebo zjišťují celkové náklady.

Celkové náklady :

 • Přímé náklady

 • Nepřímé náklady

Rozvrhová základna - je zásadně „spojovacím můstkem“, který umožňuje překlenout zprostředkovatelský vztah nepřímých nákladů k jednici výkonu.(např.přímé mzdy, počet hodin chodu stroje, ujeté kilometry apod.)

Typový kalkulační vzorec

1. Přímý materiál

2. Přímé mzdy

3. Ostatní přímé náklady

4. Výrobní (provozní) režie

_____________________

Vlastní náklady výroby

 1. Správní režie

____________________

Vlastní náklady výkonu

6.Odbytová režie (OR)

_____________________

Úplné vlastní náklady výkonu

7. Zisk

_________

CENA VÝKONU

Kalkulace absorpční (s plnými náklady)

 • Kalkulace dělením

 • Kalkulace dělením s poměrovými čísly

 • Kalkulace dělením - statistické metody

 • Kalkulace přirážková

 • Kalkulace zakázková, metoda ABC

Rozvrh nepřímých nákladů

 • Kalkulace dělením prostá (lineární závislost nákladů)- náklady na jednotku produkce nj zjistit přímo vydělením celkových nákladů N celkovou produkcí Q : nj = N /Q

 • Kalkulace dělením s poměrovými (ekvivaletními) čísly (lineární závislost nákladů) - náklady na jednotku produkce nj lze zjistit vydělením celkových nákladů sumou ekvivalentních jednotek výkonu Qe a dopočtem nákladů na jednotlivý výkon pomocí příslušného ekvivalenčního čísla výkonu.

Témata, do kterých materiál patří