Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

nikáním nebo rozšiřujeme svou činnost,je-li stávající investiční majetek již opotřeben nebo zastaralý. ПРИМЕРЫ Zásobovací činnost Důležitost této činnosti spočívá v co nejmenších nutných zásobách. Tento důvod je dán v tom, že v zásobách materiálu, nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby, nakupovaných součástí je vázán kapitál. Základní dělení zásob tedy je: zásoby materiálu, nedokončené výroby, zboží a hotových výrobků. Členění zásob nedokončená výroba– nedokončené výrobky v takovém stupni technologické rozpracovanosti, že zatím nejsou prodejné – rozešité kalhoty, roztavené železo v peci atd…polotovary – rozpracované výrobky, které jsou z hlediska některého technologického stupně už dokončené. Je možné je již prodat, např. odlitek, deska dřeva atd…hotové výrobky– výrobky, které firma již dokončila a jsou tedy určeny k prodeji zboží– je vše co je nakoupené (už hotové) za účelem dalšího prodejemateriál Celková potřeba dodávek (objednávané množství) za období Výpočet: D = S + KZ – PZ Kde S – výrobní spotřeba, KZ – potřebná zásoba na konci období, PZ – zásoba na začátku období. Optimální velikost dodávky Je taková, při které za daných podmínek spotřeba jsou celkové náklady spojené se zásobami minimální. Náklady na zajištění jedné dodávky – jednorázové náklady spojené s pořízením zásoby.Náklady na skladování a udržování zásob – závisí na výši zásob, nezávisí na velikosti dodávky. Optimální velikost dodávky – Harrisův-Wilsonův vztah D0 = ((2*D*Nd)/(Ns*T))1/2 S – předpokládaná celková spotřeba dodávek Nd– náklady na zajištění jedné dodávky Ns – náklady na skladování a udržování zásob vyjádřené v Kč na jednotku zásob a jeden den T – délka plánovacího období ve dnech Počet dodávek za období, dodávkový cyklus PD = D / Do Do – optimální velikost dodávky D – potřeba dodávek (objednávané množství) c = 360 / PD c – dodávkový cyklus ПРИМЕРЫ Druhy zásob Pojistná zásobaTechnologická zásobaBěžná (obratová) zásobaCelková zásobaPrůměrná obratová zásobaPrůměrná celková zásoba Pojistná zásoba Je záměrně vytvářená část celkové zásoby, která má zabezpečit výrobní spotřebu materiálu při náhodných odchylkách skutečné spotřeby od očekávané spotřeby Zp = Sd*p Sd – průměrná denní spotřeba ve dnech p – např. zdržení dodávek ve dnech. Technologická zásoba Je zásoba materiálu a polotovarů, v nichž probíhají nutné přírodní procesy, které musí být ukončeny před jejich spotřebou Výpočet: Zt = Sd*t Sd–průměrná denní spotřeba materiálu t – doba technologických přeměn ve dnech Zásoba minimální Je dána součtem zásoby pojistné a zásoby minimální. Zmin = Zp + Zt Pokud není uvažována doba technologických přeměn je zásoba minimální na úrovni zásoby pojistné. Obratová zásoba Výpočet: Z0= Sd*c Kde Z0– je průměrná obratová zásoba materiálu c – dodávkový cyklus ve dnech Sd– průměrná denní spotřeba Celková zásoba Určitého materiálu na začátku dodávkového cyklu (za předpokladu jednorázového uskutečnění dodávky). Výpočet: Zc = Zo+ Zp + Zt = Sd (c + p + t) Zo – obratová zásoba materiálu na začátku dodávkového cyklu Průměrná obratová zásoba Výpočet: Ż0= Sd*c/2 Kde Ż0– je průměrná obratová zásoba materiálu c – dodávkový cyklus ve dnech Sd– průměrná denní spotřeba ПРИМЕРЫ PERSONÁLNÍ ČINNOST PODNIKU • Výběr a získávání pracovníků • Péči o pracovníky : • změny pracovního poměru a ukončení pracovního poměru • Evidenci pracovníků Získávání pracovníků Činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa v organizaci přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato místa, a to s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu (včas). Spociva v: Rozpoznávání a vyhledávání vhodných pracovních zdrojů. • Informování o volných pracovních místech a jejich nabízení. • Jednání s uchazeči, získávání informací o uchazečích. Metody získávaní pracovníku InzerceNahodilá poptávkaÚřad práceVýchovouvlastních učňůSpoluprací se zprostředkujícími podniky, působícími na trhu práce PÉČE O PRACOVNÍKY Ú

Témata, do kterých materiál patří