Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

• Zvýšená ochrana zaměstnanců se zdravotním postižením, zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců.

Evidence pracovníků

 • Slouží k získávání informací o průběhu personální činnosti.

 • Obsah sledovaných údajů vyplývá z příslušných zákonů a povinností zaměstnavatele.

• Základem evidence jsou záznamy o jednotlivých pracovnících – osobní karty.

Personální dokumenty

 • Pracovní smlouva

 • Přihláška OSSZ

 • Přihláška ke zdravotní pojišťovně

 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO

 • Doklad o rozvázání pracovního poměru, včetně kopie potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

 • Doklady o předchozím pracovním poměru

 • Údaje o dosažené kvalifikaci

 • Údaje o zdravotní způsobilosti

 • Mzdový list

 • Evidence pracovní doby

 • Evidenční list důchodového pojištění • Doklad od soudu (srážky ze mzdy)

 • Potvrzení o zaměstnání

Pracovně-pravní legislativa

Základní pracovně-právní zákony

• Zákoník práce

• Zákon o zaměstnanosti

• Zákon o mzdě

Vnitřní předpisy podniku

Kolektivní smlouva

Zákoník práce (262/2006 Sb.)
• Základní právní norma, kterou se musí řídit všichni zaměstnatelé a zaměstnanci.

• Upravuje zejména tyto problémy pracovně-právních vztahů:

 • způsob vzniku, trvání a zániku pracovního poměru

 • práce konané mimo hlavní pracovní poměr – dohody o provedení práce a pracovní činnosti

 • dodržování pracovní kázně,

 • trvání a rozvržení pracovní doby, práce přesčas,

 • dovolená na zotavenou,

 • mzda a náhrady mezd,

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci,

 • odpovědnost za škodu a náhradu škod,

 • řešení pracovních sporů.

Vnitřní předpisy podniku
• Slouží k provedení základních pracovně- právních zákonů.

• Po právní stránce je obsah interních předpisů omezenplatí, že jeho obsah musí vycházet z toho, co zákonné normy pracovního práva povolují.

Kolektivní smlouva

 • zaměstnavatel–odbory

 • Kolektivní smlouva je dohoda vedení podniku s odbory příp. výborem zaměstnanců.

 • Sjednávajísevnívšechnypracovně-právní podmínky, na kterých mají zaměstnanci i zaměstnavatelé zájem.

 • Úlohou odborů je formulovat, obhajovat a prosazovat zájmy a potřeby zaměstnanců v podnicích.

 • Zaměstnavatelé bez odborů upravují podmínky v rámci vnitřních předpisů.

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

 • Zákon o mzdě (č. 1/1992 Sb., v platném znění)

 • Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda.

 • Mzdou se rozumí peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty.

 • Mzda se především sjednává v pracovní smlouvě.

Formy mzdy

 • časová mzda

 • úkolová mzda

 • podílová mzda

 • smíšená mzda

 • další formy mzdy –

Témata, do kterých materiál patří