Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

stní činnostiZbožíPoskytnuté zálohy na zásobyOpravné položky k zásobám TŘÍDA 2: KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Peněžní prostředky v pokladněPeněžní prostředky na účtechKrátkodobé úvěryKrátkodobé finanční výpomociKrátkodobý finanční majetekPřevody mezi finančními účtyOpravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku TŘÍDA 3: ZÚČTOVACÍ VZTAHY Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)Závazky (krátkodobé)Zúčtování se zaměstnanci a institucemiZúčtování daní a dotacíPohledávky za společníkyZávazky ke společníkůmJiné pohledávky a závazkyPřechodné účty aktiv a pasivOpravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování TŘÍDA 4: KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Základní kapitál a kapitálové fondyFondy ze zisku a převedené výsledky hospodařeníVýsledek hospodařeníRezervyDlouhodobé závazky k úvěrovým institucímDlouhodobé závazkyOdložený daňový závazek a pohledávkaIndividuální podnikatel TŘÍDA 5: NÁKLADY Spotřebované nákupySlužbyOsobní nákladyDaně a poplatkyJiné provozní nákladyOdpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblastiFinanční nákladyRezervy a opravné položky ve finanční oblastiZměna stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceDaně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů TŘÍDA 6: VÝNOSY Tržby za vlastní výkony a zbožíJiné provozní výnosyFinanční výnosyPřevodové účty TŘÍDA 7: ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY Účty rozvažnéÚčet zisků a ztrát ZÁKLADY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ Rozvaha – přehled o aktivech a pasivech podniku. Funkce : uspořádat majetek podniku a zdroje financování, zjistit HV Dvojí pohled na majetek: Konkrétní druh majetku – AKTIVA Z hlediska zdrojů, z jakých byl pořízen – PASIVAPřehled o stavu Aktiv a Pasiv k rozvahovému dni • Podle časového okamžiku: Zahajovací – při založení podnikuPočáteční – k počátku účetního období (1. 1.)Konečná – na konci účetního období (31. 12.), při ukončení činnosti Struktura rozvahy Rozvaha k (datu) Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek - stálá aktiva Vlastní kapitál - dlouhodobý nehmotný majetek - základní kapitál - dlouhodobý hmotný majetek - podnikové fondy - dlouhodobý finanční majetek - kapitálové fondy - fondy tvořené ze zisku - VH nerozdělený z min. let - VH nerozdělený z běž. roku Oběžný majetek=oběžná aktiva Cizí kapitál - zásoby - úvěry - pohledávky - závazky (krátkodobé, dlouhodobé) - krátkodobý finanční majetek - rezervy

Témata, do kterých materiál patří