Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Je transformace vstupů na výstupy prostřednictvím hmotných, nehmotných a lidských složek.

Členění výrobního procesu

Podle stupně mechanizace :

 • ruční výroba - práci vykonává člověk,

 • mechanizovaná výroba - práci vykonává stroj, který řídí člověk,

 • automatizovaná výroba - práci vykonává stroj bez zásahu lidské ruky;

Podle počtu vyráběných výrobků jednoho druhu:

 • kusová výroba - jeden nebo několik málo kusů určitého druhu a velká rozmanitost vyráběných druhů. Většinou se jedná o výrobu na zakázku (např. zubní protézy, lanovky, výrobky na míru).

 • sériová výroba - větší množství výrobků jednoho druhu a menší množství vyráběných druhů. Vyznačuje se opakovatelností (např. el. spotřebiče, motocykly, atd..).

Podle počtu vyráběných kusů ji členíme na velkosériovou a

malosériovou.

 • hromadná výroba - velké množství jednoho druhu výrobku (případně v několika typových obměnách). Typická pro spotřební průmysl. (např. výroba šroubů, hřebíků, obuvy atd…).

Kapacita, výkon, norma pracnosti

 • Kapacita – schopnost určitého zařízení (stroje, dílny) za optimálních podmínek vyrobit určité množství výrobků za určitou dobu. (V nejjednodušším vyjádření je to součin výkonu zařízení a doby činnosti)

 • Výkon výrobního zařízení – maximální množství výrobků vyrobených za jednotku času

 • Norma pracnosti výrobku – čas potřebný k výrobě jednoho výrobku

Výrobní kapacita

 • výrobní kapacita podniku je maximální množství výrobků, které podnik může vyrobit za optimálních podmínek na svém výrobním zařízení za jednotku času (zpravidla rok).

optimální podmínky jsou podmínky nejpříznivější (dostatečný počet pracovníků, dostatek materiálu, stroje o běžné poruchovosti apod.).

Produktivita (práce)

 • Produktivita – v obecném pojetí jde o poměřování výstupů se vstupy. Čím více výstupů je s danými vstupy dosaženo, tím je vyšší produktivita.

 • Produktivita práce (PP) představuje množství produkce připadající na pracovníka, na hodinu práce, atd.

Vzorec pro výpočet výrobní kapacity:

Qk = Fe * a * V

Vysvětlivky:

 • Qk = výrobní kapacita

 • Fe = časový efektivní fond

 • a = počet jednotek výrobního zařízení

 • V = výkon jednotky výrobního zařízení ve hmotných jednotkách za jednu hodinu (kapacitní norma)

Časový efektivní fond

 • Představuje kalendářní časový fond (365 dnů), od kterého odečteme všechny neprovozní dny (neděle, soboty, svátky, plánované opravy strojů, celozávodní dovolená apod.) a dále odečteme časové ztráty na opravy, seřízení a údržbu výrobních zařízení. Takto získaný čistý časový fond se vynásobí směnností a počtem hodin ve směně.

Efektivní (využitelný) časový fond Fe

kde Fk - kalendářní fond (počet dnů v roce)

Fv - fond volna (svátky, soboty, neděle, dovolená…)

Témata, do kterých materiál patří