Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zákon č. 90/2012 Sb.,o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Obchodní korporace = obchodní společnosti osobní společnosti

veřejná obchodní společnost komanditní společnost

kapitálové společnosti společnost s ručením omezeným akciová společnost
Evropská společnost

Družstva, státní podniky

Fyzická osoba

Podnik je vlastněn jednou fyzickou osobou. Není stanovena minimální výše kapitálu. Neomezené ručení za dluhy společnosti.

Živnosti dle živnostenského zákona:

- ohlašovací - řemeslné - vázané

- volné - koncesované

Družstva

  • společenství neuzavřeného počtu osob založených za účelem podnikání, nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů

  • Založení: min. 5 FO nebo min. 2 PO

  • bytová, úvěrová, výrobní aj. družstva

Evropská společnost

  • ZK: 120 tis. EUR rozvržených na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě

  • Orgány: nejvyšším orgánem je valná hromada

  • Ručení: společnost ručí celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky

Klasifikace podle sektorů a hospodářských odvětví

I.
► sektor veřejný ► sektor soukromý ► sektor smíšený

II.
► sektor primární (podniky prvovýroby)
► sektor sekundární (podniky druhovýroby)
► sektor terciární (podniky „nevýrobní“ - služeb)

III.
► sektor zemědělství (zemědělství, rybolov, lesní

hospodářství)
► sektor průmyslu (včetně stavebnictví)
► sektor služeb (obchod, doprava, školství, ...)

- dále viz CZ-NACE, dříve OKEČ

Klasifikace podle velikosti podniku

podniky dle ČR (Svaz průmyslu ČR)
malé (méně než 100 zamců + obrat do 30 mil. Kč) střední (do 500 zamců + obrat do 100 mil. Kč)
velké (více než 500 + obrat více než 100 mil. Kč)

podniky (organizace) dle klasifikace ČSSZ malé organizace
organizace

podniky dle právní úpravy EU

Kategorie podniku Počet zaměstnanců Roční obrat Roční bilanční suma Mikro podnik < 10 ≤ 2 mil. € nebo ≤ 2 mil. € Malý podnik < 50 ≤ 10 mil. € nebo ≤ 10 mil. € Střední podnik < 250 ≤ 50 mil. € nebo ≤ 43 mil. €

Klasifikace podle typu výroby

hromadná výroba – podnik po dlouhou dobu, často po celé své trvání, vyrábí pouze jeden druh výrobku (např. elektrárny apod.)

sériová výroba – vyrábí se v sériích, tj. ve skupinách výrobků, které najednou procházejí výrobním procesem; je charakteristická pro velkou část strojírenské výroby, konfekci apod.

kusová výroba – vyrábí se různé druhy výrobků v malém množství nebo jednotlivě, většinou na zakázku.

3 Náklady a nákladová funkce

Definice:

  • Náklady představují peněžní vyjádření spotřeby živé a zvěcnělé práce, která byla vynaložena v souvislosti s činností firmy.

  • Náklady představují spotřebu majetku a práce v peněžním vyjádření.(Náklady vznikají například provozem automobilu nebo budovy).

Témata, do kterých materiál patří