Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

tz – časové ztráty na opravy seřizování, údržbu strojů … s – počet směn za den

h – počet hodin ve směně

Stanovení pracnosti

Pk - celková kapacitní pracnost všech plánovaných výrobků v plánovaném období vyráběných na výrobním zařízení určitého druhu (hod.)

Pk = ∑Qi*pki /kpn

kpn – koeficient plnění norem

Pki = pracnost jednoho výrobku (udává se v normočase, Nmin, Nhod)

Qi – předpokládaný objem produkce

Potřebný počet výrobních zařízení určitého druhu (a0)

Výpočet :

a0 = Pk/Fe

Kde Pk je celková kapacitní pracnost všech plánovaných výrobků v plánovaném období vyráběných na výrobním zařízení určitého druhu (hod.)

Výrobní kapacita – postup výpočtu

  1. Vypočítá se využitelný časový fond výrobního zařízení (Fe) nebo skupiny zaměnitelných výrobních zařízení (Fe*a)

  2. Vypočítá se celková kapacitní pracnost všech plánovaných kusů různých typů výrobků vyráběných v plánovaném období na daném výrobním zařízení (nebo na skupině zaměnitelných zařízení) v hodinách Pk=∑qi*pki

Kde qi – počet kusů i-tého výrobku vyráběného v plánovaném období na daném výrobním zařízení (ks)

pki – pracnost i-tého výrobku vyráběného v plánovaném období na daném výrobním zařízení

  1. Vypočítá se „koeficient zatížení“ výrobního zařízení kz = Pk/Fe

Při kz =1 je výrobní kapacita plně využita, při kz > 1 je výrobní kapacita nedostatečná

při kz < 1 existuje volná kapacita – výrobní zařízení je nedostatečně zatíženo

4. Vypočítá se výrobní kapacita výrobního zařízení v počtu kusů jednotlivých typů výrobků Qki = qi/kz,

Kde Qki – část výrobní kapacity výrobního zařízení (nebo skupiny zaměnitelných výrobních zařízení) odpovídající i-tému typu výrobku vyráběnému na daném výrobním zařízení (ks).

Výrobní kapacita montáže

Výpočet:

Q = (Fe*M)/(pk*m),

Kde Fe – využitelný časový fond výr. plochy

pk – kapacitní norma průběžné doby montáže jednoho výrobku

M – využitelná výrobní plocha (m2)

m – kapacitní norma plochy potřebné k montáži jednoho určitého výrobku včetně pracovní zóny

Zjistíme-li, že stávající kapacita je nedostatečná

  • zvažujeme, zda by se dalo zvýšit její využití např. zavedením více směn, zkrácením doby oprav, odstraněním prostojů...;

  • není-li možno využití zvýšit, pak pořídíme další investiční majetek

Nový investiční majetek pořizujeme:

  • je-li stávající kapacita nedostatečná (i po případném zvýšení jejího využití),

  • jestliže začínáme s podnikáním nebo rozšiřujeme svou činnost,

  • je-li stávající investiční majetek již opotřeben nebo zastaralý.

ПРИМЕРЫ

Zásobovací činnost

Důležitost této činnosti spočívá v co nejmenších nutných zásobách. Tento důvod je dán v tom, že v zásobách materiálu, nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby, nakupovaných součástí je vázán kapitál.

Témata, do kterých materiál patří