Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Výpočet:

Zc = Zo + Zp + Zt = Sd (c + p + t)

Zo – obratová zásoba materiálu na začátku dodávkového cyklu

Průměrná obratová zásoba

Výpočet:

Ż0 = Sd*c/2

Kde Ż0 – je průměrná obratová zásoba materiálu

c – dodávkový cyklus ve dnech

Sd – průměrná denní spotřeba

ПРИМЕРЫ

  1. PERSONÁLNÍ ČINNOST PODNIKU

Personální činnost zahrnuje:
• Výběr a získávání pracovníků

• Péči o pracovníky :

• uzavírání pracovních poměrů
• rozmisťování pracovníků a jejich hodnocení
• změny pracovního poměru a ukončení pracovního poměru

• Evidenci pracovníků

Získávání pracovníků

Činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa v organizaci přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato místa, a to s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu (včas).

Spociva v:

Rozpoznávání a vyhledávání vhodných pracovních zdrojů.

• Informování o volných pracovních místech a jejich nabízení.

• Jednání s uchazeči, získávání informací o uchazečích.

Metody získávaní pracovníku

  • Inzerce

  • Nahodilá poptávka

  • Úřad práce

  • Výchovouvlastních učňů

  • Spoluprací se zprostředkujícími podniky, působícími na trhu práce

PÉČE O PRACOVNÍKY

Účelem péče o pracovníky je dosáhnout příznivých hodnot všech časových (pracovní doba), prostorových (pracovní prostředí), bezpečnostních (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a jiných faktorů, které ovlivňují zaměstnance v pracovním procesu

při vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu.

Zahrnuje:

  • Povinnou péči, tj. smluvní péči, která vyplývá z pracovních, kolektivních a jiných smluv, převážně však z pracovněprávních předpisů.

• Dobrovolnou péči vyplývající z personální politiky zaměstnavatele.

Povinna pece:

Pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 až 226 zákoníku práce).

• Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 až 235 zákoníku práce).

• Stravování zaměstnanců (§ 236 zákoníku práce).

• Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců (§ 237 až 247 zákoníku práce).

Pracovní podmínky zaměstnanců :

• Bezpečný výkon práce a v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance závodní preventivní péči.

Odborný rozvoj zaměstnanců:
• zaškolení a zaučení zaměstnanců

• odborná praxe absolventů škol

• prohlubování kvalifikace zaměstnanců a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Stravování zaměstnanců

• Umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování.

Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců

Témata, do kterých materiál patří