Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Monitoring bonity dlužníků Racionalizace platebních systémů Banka podnik, který od veřejnosti nakupuje peníze ve formě vkladů a takto získané peníze investuje formou úvěrů a půjčekobchodní společnost (a.s.), má své vnitřní zákony a musí dodržovat státní legislativu Banka v ČR Zákon o bankáchč. 21/1992 Sb. definuje banku jako: právnickou osobu ve formě akciové společnosti, kterápřijímá vklady od veřejnosti,poskytuje úvěrya k výkonu těchto činností má bankovní licenci Další významné činnosti banky: Investování do CP na vlastní účetFinanční pronájem (finanční leasing)Platební styk a zúčtováníVydávání a správa platebních prostředků (karty, šeky)Poskytování zárukOtevírání akreditivů a obstarávání inkasaFinanční makléřstvíSměnárenskou činnost a obchodování s devizami Obezřetné podnikání Kapitálová přiměřenostZávazná pravidla likvidityÚvěrová angažovanostPojištění vkladů v ČR⇒ fyzická i právnická osoba 100% vkladu, max. 100 000 € Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Bankovní rozvaha AKTIVA pokladní hotovost vklady u CB (rezervy) šeky a splatné CP úvěry klientům úvěry bankám vklady u bank CP v portfoliu majetkové účasti majetek ostatní aktiva (ztráta) PASIVA vklady klientů vklady bank emise obligací přijaté úvěry od CB přijaté úvěry od bank fondy a nerozdělený zisk rezervy na krytí ztrát kapitál ostatní pasiva (zisk) Ztráty z rizik obecně Za ztrátu, vzniklou v důsledku neodvrácení rizika, lze obecně považovat např.: Vyšší nárůst hodnoty pasiv proti nárůstu hodnoty aktivVětší pokles hodnoty aktiv proti poklesu hodnoty pasiv Vztah riziko – zisk I Nákup rizika= poskytnutí úvěru Banka na sebe bere riziko nesplacení a dlužník platí cenu vyšší, než je bezriziková úroková sazbaProdej rizika = prodej obligací Banka (emitent) prodává úvěrové riziko investorům, kteří je kupují za cenu vyšší, než je bezriziková úroková sazbaKaždé riziko v sobě skrývá možnou ztrátu, kterou věřitel pokrývá cenou za přijetí rizika Omezování vzniku rizika Ověřením úvěrové způsobilosti klienta Prověrka právních poměrů Prověrka důvěryhodnosti Prověrka hospodářské situace Hodnocení podnikatelského záměruLimitováním úvěru dle pravidel obezřetného podnikáníZajištěním úvěru Dopady úvěrového rizika Zisk - tvorba opravných položek (nesplacená jistina) snížení úrokového příjmu (pokles úrok. marže) Likvidita - nesplácený úvěr = nelikvidní aktivum - vyplácené úroky za vklady odčerpávají likviditu úrokové riziko- růst úrokových sazeb zdražuje úvěry, roste riziko jejich nesplácení Ztráta banky může nastat v důsledku pohybu úrokových sazeb Vztah riziko – zisk (příklad) Kapitálová přiměřenost Kapitálový standard autorizace – (Cooke - ratio) (Capital-assets ratio –CAR) Tier1+Tier2+Tier3 = kapitál banky (vlastní, dodatkový a podřízený dluh), kde Tier2+Tier3 ≤ Tier1 RVA = souhrn rizikově vážených aktiv EPP = úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv KTR = krátkodobé tržní riziko OpR = operační roziko Konec

Témata, do kterých materiál patří