Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

i2 – úrokové procento při záporné NPV

NPV1 – kladná NPV při úrokovém procentu i1

NPV2 – záporná NPV při úrokovém procentu i2

 • Tato metoda je v praxi velmi oblíbená a používaná, protože udává předpokládanou výnosnost investice

 • Pokud je investice na úvěr, mělo by být VVP vyšší než je úroková míra

Metoda indexu ziskovosti

 • Index ziskovosti = Σ SHCF / kapitálové výdaje

Index > 1 přijatelná investice

(je-li více alternativ investičního záměru, je

výhodnější ta s vyšší ČSH nebo indexem ziskovosti a s nižší dobou návratnosti)

INVESTIČNÍ RIZIKO

Jedním ze znaků podnikání je nejistota a riziko.

Investiční riziko je tedy spojeno s pravděpodobností budoucích výnosů: Čím je větší pravděpodobnost nízkých nebo dokonce záporných výnosů (ztráty), tím je investice (nebo jiné rozhodnuto rizikovější.

Analýza rizika tvoří důležitou část hodnocení každého jednotlivého projektu. K jejich určení se u velkých firem vytváří specializované týmy a používají se různé metody (rozhodovací stromy, scénáře, simulace aj.).

Analyzuje se i citlivost očekávaného zisku na jednotlivé faktory, tzv. analýzy citlivosti (sensitivity analysis). Ta u zjištěných rizikových faktorů určuje sílu jejich vlivu na zisk (výsledek hospodaření) projektu.

Dva možné způsoby:

 • úprava výnosů (cash flow)

 • úpravou podnikové diskontní míry

Součástí analýzy rizika projektu je i stanovení tzv. operačního prostoru investičního projektu, který vymezuje takové změny rizikových faktorů, v jejichž rámci je projekt ještě přijatelný. Sem patří i stanovení tzv. bodu zvratu (kritického bodu rentability, kritického bodu objemu výroby), minimální ceny, maximálních nákladů atd.,

Shrnutí

 • Dlouhodobé úlohy, resp. úlohy o budoucí kapacitě ovlivňují budoucí úspěšnost podniku

 • Řešení těchto úloh obecně vychází z ekonomického pojetí nákladů

 • Metody řešení obecně vychází ze dvou základních situací a to buď hledáme pro náš záměr nejlepší variantu, nebo náš kapitál nejvýhodněji investujeme

 • Je v hodné často jednotlivá kriteria kombinovat, resp. Použít více kriteriálního hodnocení

 • Čím je vyšší hodnota diskontní sazby použitá při výpočtu čisté současné hodnoty, tím je vypočtená hodnota čisté současné hodnoty nižší a naopak

 • Vnitřní výnosové procento musí být vyšší než je hodnota použité diskontní sazby.

 • ПРИМЕРЫ

 1. Výsledek hospodaření a jeho členění

Výnosy a náklady podniku

Výnosy představují peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období, bez ohledu na jejich skutečné inkaso.

o provozní výnosy,
o finanční výnosy,
o mimořádní výnosy.

Náklady představují peněžně oceněnou spotřebu výrobních faktorů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů. Vyjadřují spotřebu hodnot, nikoli výdaje.

Témata, do kterých materiál patří