Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kalkulace pomocí ekvivalenčních čísel

Použití:

- Při nehomogenní (různorodé) produkci

 • Při produkci technologicky podobných výrobků (výroba ze stejného materiálu, výroba tvarově podobných výrobků atd.)

 • Při výrobě výrobků odstupňovaných v typové řadě

Princip této kalkulační metody

 • Vztahy mezi základním výrobkem (má index iz = 1,00) a ostatními výrobky se vyjádří indexy, které charakterizují poměr nákladů základního výrobku (nz) k nákladům ostatních výrobků (n1, n2,…nn).

 • Pomocí indexů (i) přepočteme celý objem produkce na základní výrobky (vynásobením počtu výrobků Q indexy i).

 • Dále aplikujeme kalkulaci dělením, náklady (N) vydělíme počtem přepočtených jednic a získáme jednotkové náklady na základní výrobek. Jednotkové náklady ostatních výrobků zjistíme jako součin jednotkových nákladů základního výrobku a jednotlivých indexů. Výrobky se mohou lišit hmotností, pracností, spotřebou elektrické energie.

Rozvrh nepřímých nákladů

 • Kalkulace režijní (přirážková) - používá se pro rozvrhování nepřímých, režijních nákladů při produkci různorodých výrobků s různou technologií a množstvím nepřímých nákladů.

 • Při rozvrhování režijních nákladů na kalkulační jednici se volí rozvrhová základna, měří se poměry jednotlivých faktorů, jednic k ní:

 • propočtem v naturálním vyjádření jednotek se stanoví režijní sazba

celkové,nepřímé a společné náklady

______________________________________

celkový objem kalkulační základny

 • propočtem ve finančním vyjádření se stanoví režijní přirážka %

režijní sazba * 100

Kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady (kalkulace variabilních nákladů)

CENA PO ÚPRAVÁCH

- Variabilní náklady výrobku

*přímý (jednicový) materiál

* přímé jednicové mzdy

* variabilní režie ……

________________________________________________

Marže (příspěvek na úhradu ficních nákladů a tvorby zisku)

________________________________________________

- Fixní náklady v průměru připadající na výrobek

ZISK v průměru připadající na výrobek

Postup stanovení ceny výrobku

 1. Stanovení cíle podniku a jeho cenové politiky pro určitý výrobek

 2. Určení poptávky

 3. Určení nákladů

 4. Analýza cen a nabídek konkurence

 5. Výběr metody tvorby ceny

 6. Určení konečné ceny

Nejpoužívanější metody tvorby ceny

 1. Pomocí ziskové přirážky k jednotkovým nákladům

 2. Pomocí cílové návratnosti investic

 3. Pomocí zákazníkem vnímané hodnoty výrobku

 4. Pomocí běžných cen konkurence

 5. Na základě intenzity poptávky

ПРИМЕРЫ

5.Výrobní a zásobovací činnost podniku

Výroba – definice

Proces vytváření výrobků (služeb) prostřednictvím nasazení pracovní síly, technických prostředků, materiálu, služeb, informací s ohledem na technologické podmínky a pravidla jednání

Výroba je proces – kdy jsou vytvářeny za spoluúčasti všech výrobních faktorů (práce, přírodní zdroje, kapitál) nové hodnoty, a to statky a služby, které mají uspokojit lidské potřeby.

Témata, do kterých materiál patří