Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

lkulační množství - zahrnuje určitý počet kalkulačních jednic, pro něž se stanovují nebo zjišťují celkové náklady. Celkové náklady : Přímé nákladyNepřímé náklady Rozvrhová základna - je zásadně „spojovacím můstkem“, který umožňuje překlenout zprostředkovatelský vztah nepřímých nákladů k jednici výkonu.(např.přímé mzdy, počet hodin chodu stroje, ujeté kilometry apod.) Typový kalkulační vzorec 1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3. Ostatní přímé náklady 4. Výrobní (provozní) režie _____________________ Vlastní náklady výroby Správní režie ____________________ Vlastní náklady výkonu 6.Odbytová režie (OR) _____________________ Úplné vlastní náklady výkonu 7.Zisk _________ CENA VÝKONU Kalkulace absorpční (s plnými náklady) Kalkulace dělenímKalkulace dělením s poměrovými číslyKalkulace dělením - statistické metodyKalkulace přirážkováKalkulace zakázková, metoda ABC Rozvrh nepřímých nákladů Kalkulace dělením prostá (lineární závislost nákladů)- náklady na jednotku produkce nj zjistit přímo vydělením celkových nákladů N celkovou produkcí Q : nj = N /QKalkulace dělením s poměrovými (ekvivaletními) čísly (lineární závislost nákladů) - náklady na jednotku produkce njlze zjistit vydělením celkových nákladů sumou ekvivalentních jednotek výkonu Qe a dopočtem nákladů na jednotlivý výkon pomocí příslušného ekvivalenčního čísla výkonu. Kalkulace pomocí ekvivalenčních čísel Použití: - Při nehomogenní (různorodé) produkci Při produkci technologicky podobných výrobků (výroba ze stejného materiálu, výroba tvarově podobných výrobků atd.)Při výrobě výrobků odstupňovaných v typové řadě Princip této kalkulační metody Vztahy mezi základním výrobkem (má index iz = 1,00) a ostatními výrobky se vyjádří indexy, které charakterizují poměr nákladů základního výrobku (nz) k nákladům ostatních výrobků (n1, n2,…nn).Pomocí indexů (i) přepočteme celý objem produkce na základní výrobky (vynásobením počtu výrobků Q indexy i).Dále aplikujeme kalkulaci dělením, náklady (N) vydělíme počtem přepočtených jednic a získáme jednotkové náklady na základní výrobek. Jednotkové náklady ostatních výrobků zjistíme jako součin jednotkových nákladů základního výrobku a jednotlivých indexů. Výrobky se mohou lišit hmotností, pracností, spotřebou elektrické energie. Rozvrh nepřímých nákladů Kalkulace režijní (přirážková) - používá se pro rozvrhování nepřímých, režijních nákladů při produkci různorodých výrobků s různou technologií a množstvím nepřímých nákladů.Při rozvrhování režijních nákladů na kalkulační jednici se volí rozvrhová základna, měří se poměry jednotlivých faktorů, jednic k ní:propočtem v naturálním vyjádření jednotek se stanovírežijní sazba celkové,nepřímé a společné náklady ______________________________________ celkový objem kalkulační základny propočtem ve finančním vyjádření se stanovírežijní přirážka % režijní sazba * 100 Kalkulační vzorec oddělující fixní a variabilní náklady (kalkulace variabilních nákladů) CENA PO ÚPRAVÁCH - Variabilní náklady výrobku *přímý (jednicový) materiál * přímé jednicové mzdy * variabilní režie …… ________________________________________________ Marže (příspěvek na úhradu ficních nákladů a tvorby zisku) ________________________________________________ - Fixní náklady v průměru připadající na výrobek ZISK v průměru připadající na výrobek Postup stanovení ceny výrobku Stanovení cíle podniku a jeho cenové politiky pro určitý výrobekUrčení poptávkyUrčení nákladůAnalýza cen a nabídek konkurenceVýběr metody tvorby cenyUrčení konečné ceny Nejpoužívanější metody tvorby ceny Pomocí ziskové přirážky k jednotkovým nákladůmPomocí cílové návratnosti investicPomocí zákazníkem vnímané hodnoty výrobkuPomocí běžných cen konkurenceNa základě intenzity poptávky ПРИМЕРЫ 5.Výrobní a zásobovací činnost podniku Výroba – definice Proces vytváření výrobků (služeb) prostřednictvím nasazení pracovní síly, technických prostředků, materiálu, služeb, informací s ohledem na technologické podmínky a pravidla jednání Výroba je proces– kdy jsou vytvářeny za spoluúčasti všech výrobních faktorů (práce, přírodní zdroje, kapitál) nové hodnoty, a to statky a služby, které mají uspokojit lidské potřeby. Je transformace vstupů na výstupy prostřednictvím hmotných, nehmotných a lidských složek. Členění výrobního procesu Podle stupně mechanizace : ruční výroba - práci vykonává člověk,mechanizovaná výroba - práci vykonává stroj, který řídí člověk,automatizovaná výroba - prác

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály