Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dějiny umění (DU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DU - Dějiny umění.

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
01. Dějiny výtvarné kultury - úvod Neznámý 26.10.2018 22:12 3
02. Teorie umění Neznámý 26.10.2018 22:12 0
03. Pravěk Neznámý 26.10.2018 22:13 0
04. Starověký Egypt Neznámý 26.10.2018 22:14 0
05. Mezopotámie Neznámý 26.10.2018 22:14 0
06. Kréta a Mykény Neznámý 26.10.2018 22:15 0
08. Řím Neznámý 26.10.2018 22:15 0
1. Pravěké umění Neznámý 04.06.2018 21:36 6
1. Umění pravěku Neznámý 27.11.2018 12:14 1
10. Byzanc, karolínské, ottonské um. Neznámý 26.10.2018 22:16 1
10. Raná renesance v Itálii Neznámý 27.11.2018 12:14 3
10. Renesance v Čechách Neznámý 04.06.2018 21:37 4
11. Baroko v Itálii a Evropě Neznámý 04.06.2018 21:37 2
11. Vrcholná renesance v Itálii Neznámý 27.11.2018 12:14 0
12. Baroko v Čechách Neznámý 04.06.2018 21:38 4
12. Renesance v ostatní Evropě Neznámý 27.11.2018 12:14 0
13. Gotické malířství, sochařství Neznámý 26.10.2018 22:16 0
13. Rokoko a klasicismus Neznámý 04.06.2018 21:38 3
14. Baroko v Itálii Neznámý 27.11.2018 12:14 0
14. Renesance - architektura, malířství Neznámý 26.10.2018 22:17 0
14. Romantismus,Realismus Neznámý 04.06.2018 21:38 6
15. Baroko v západní Evropě Neznámý 27.11.2018 12:14 1
15. Generace Národního divadla Neznámý 04.06.2018 21:38 4
16. Barokní architektura, sochařství Neznámý 26.10.2018 22:17 1
16. Baroko v Čechách Neznámý 27.11.2018 12:14 0
16. Symbolismus a secese Neznámý 04.06.2018 21:38 8
17. Barokní malířství It. Fr. Šp. Niz Neznámý 26.10.2018 22:17 0
17. Impresionismus Neznámý 04.06.2018 21:38 5
17. Od rokoka po konec Napoleonova císařství Neznámý 27.11.2018 12:14 2
18. Postimpresionismus a pointilismus Neznámý 04.06.2018 21:38 1
18. Umění romantismu a realismu Neznámý 27.11.2018 12:14 1
19. Futurismus a kubismus Neznámý 04.06.2018 21:39 10
19. Impresionismus a postimpresionismus Neznámý 27.11.2018 12:14 0
19. Rokoko Neznámý 26.10.2018 22:18 0
1a - lekce - Pismo Neznámý 16.09.2019 18:30 0
2. Umění Asie Neznámý 27.11.2018 12:14 0
2. Umění starověkého Egypta a Mezopotámie Neznámý 04.06.2018 21:36 3
20. Fauvismus a expresionismus Maturita, státnice 04.06.2018 21:39 4
20. Generace Národního divadla Neznámý 27.11.2018 12:14 1
20. Klasicismus Neznámý 26.10.2018 22:18 1
21. Dadaismus, naivní umění Maturita, státnice 04.06.2018 21:39 3
21. Naivní umění - výtvarná tvorba neprofesionálních umělců, samouků Maturita, státnice 04.06.2018 21:39 1
21. Romantismus Neznámý 26.10.2018 22:19 5
21. Secese jako poslední univerzální sloh Neznámý 27.11.2018 12:14 1
22. Metafyzická malba a surrealismus Maturita, státnice 04.06.2018 21:39 4
22. Realismus Neznámý 26.10.2018 22:19 0
22. Umělecké směry před 1. sv. válkou Neznámý 27.11.2018 12:14 0
23. Bauhaus a funkiconalismus Maturita, státnice 04.06.2018 21:39 6
23. Generace ND Neznámý 26.10.2018 22:19 0
24. Impresionismus Neznámý 26.10.2018 22:19 0
24. Pop-art ,Op-Art, kinetické umění, konceptuální umění Maturita, státnice 04.06.2018 21:40 7
24. Vývoj umění po druhé světové válce ve světě Neznámý 27.11.2018 12:14 2
25. Abstraktní umění Neznámý 04.06.2018 21:36 8
25. Postimpresionismus Neznámý 26.10.2018 22:20 1
27. Um. směry 20. století, fauvismus Neznámý 26.10.2018 22:20 0
28. Expresionismus Neznámý 26.10.2018 22:20 0
29. Abstraktce před válkou Neznámý 26.10.2018 22:21 0
3. Civilizace Starověkého Orientu Neznámý 27.11.2018 12:14 0
3. Umění antického Řecka Neznámý 04.06.2018 21:36 2
30. Kubismus Neznámý 26.10.2018 22:21 1
31. Kubismus v Čechách Neznámý 26.10.2018 22:22 0
32. Futurismus a konstruktivismus Neznámý 26.10.2018 22:22 4
33. Bauhaus a funkcionalismus Neznámý 26.10.2018 22:22 0
34. Metafyzická m.,dada, surrealismus Neznámý 26.10.2018 22:23 0
35. Architektura 2. pol. 20. stol. Neznámý 26.10.2018 22:23 0
36. Abstrakce 2. pol. 20. stol. Neznámý 26.10.2018 22:23 3
37. Um. směry 2. pol. 20. stol.pop-art, nová figurace... Neznámý 26.10.2018 22:24 1
4. Umění antického Řecka Neznámý 27.11.2018 12:14 0
4. Umění antického Říma Neznámý 04.06.2018 21:37 2
5. Románské umění Neznámý 04.06.2018 21:37 2
5. Umění antického Říma Neznámý 27.11.2018 12:14 0
6. Gotické umění Neznámý 04.06.2018 21:37 3
6. Vývoj křesťanského umění do 10. století Neznámý 27.11.2018 12:14 0
7. Gotické umění v Čechách Neznámý 04.06.2018 21:37 2
7. Románský sloh Neznámý 27.11.2018 12:14 0
8. Benátské malířství Neznámý 04.06.2018 21:37 1
8. Gotické umění v Evropě Neznámý 27.11.2018 12:14 0
8. Renesance v Itálii Neznámý 04.06.2018 21:37 2
9. Gotické umění v Čechách Neznámý 27.11.2018 12:14 0
9. Renesance v Evropě mimo Itálii Neznámý 04.06.2018 21:37 2
Barokní umění v českých zemích Maturita, státnice 16.06.2019 22:26 0
Barokní umění v evropě Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 0
České památky UNESCO Neznámý 26.10.2018 22:24 2
Chrámy Seminárky, referáty 02.06.2018 14:45 0
Dějiny designu Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 0
Evropské památky UNESCO Neznámý 26.10.2018 22:24 0
Expresionismus, Symbolismus, Fauvismus Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 1
Figurativní umění, realismus, fotorealismus, hyperrealismus Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 0
Gotické umění v českých zemích Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 0
Gotické umění v evropě Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 0
Gotický sloh Zápisky z hodin 16.09.2019 18:26 0
Gotika Dvk Neznámý 16.09.2019 18:27 1
Impresionismus Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 0
Kinetické umění, Op-art, Pop-art Maturita, státnice 17.06.2019 17:48 0
Klasicismus, Romantismus a umění 1. pol. 19. stol. Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 0
Konceptuální umění, akční umění, performance, body art, instalace Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 1
Konstruktivismus, Funkcionalismus Maturita, státnice 17.06.2019 17:48 2
Kubismus, Futurismus, Abstrakce Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 0
logo a CI Neznámý 16.09.2019 18:30 0
Minimalismus, Land art, Arte Povera Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 1
Naivní umění Seminárky, referáty 02.06.2018 14:45 0
Opakování Neznámý 26.10.2018 22:24 2
Písmo a vše k pismu Neznámý 16.09.2019 18:30 0
Počátky moderního umění-Post impresionismus Maturita, státnice 17.06.2019 18:34 0
Realismus Maturita, státnice 17.06.2019 17:33 0
Renesanční umění a manýrismus Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 0
Románské umění v Evropě a v Českých zemích Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 0
Secese Maturita, státnice 17.06.2019 17:08 1
Surrealismus, Dadaismus Maturita, státnice 16.06.2019 22:53 1
Thumbs Neznámý 26.10.2018 22:24 0
Typografie_5-1 Historický vývoj písma Neznámý 16.09.2019 18:30 0
Typografie_5-3 Písmové pojmy Neznámý 16.09.2019 18:30 0
Typografie_5-4 Klasifikace t. písem Neznámý 16.09.2019 18:30 0
Umění antického Řecka Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 0
Umění antického Říma a Etruskové Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 0
Umění Mezopotámie Maturita, státnice 16.06.2019 22:52 1
Umění po druhé sv. válce v českých zemích Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 1
Umění pravěku Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 0
Umění spojené s počátky šířění křesťanství (Západo a východořímská říše, Karolinské, Otonské umění, Velkomoravská říše) Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 0
Umění starověkého Egypta Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 0
Umění v českých zemích v 19. stol. Maturita, státnice 16.06.2019 22:32 0
Vznik latinského písma Neznámý 16.09.2019 18:30 0
Zlatý řez Neznámý 16.09.2019 18:30 0